Software: Více než digitální příručka kvality

Software je srdcem systému managementu kvality testo Saveris Restaurant.

Pomáhá Vám digitalizovat Vaše příručky kvality, rozeslat je na všechny Vaše pobočky zároveň či provádět úpravy. V jednotlivých restauracích slouží pro přizpůsobení místním podmínkám.
Poté lze pohodlně sledovat a dokumentovat všechny měřicí body a procesy kontroly kvality. A díky alarmům 
a uloženým nápravným opatřením může, v případě překročení hraničních hodnot, odpovědný personál okamžitě zasáhnout dle instrukcí v příručce kvality.


Digitalizace a rozeslání příručky kvality

testo Saveris Restaurant digitizes your quality handbooks
Papírové příručky kvality je pomocí softwaru snadné převést do digitální podoby a poté rozeslat na všechny Vaše pobočky, či upravit již existující digitální příručku kvality. V případě dotazů se na nás bez váhání obraťte.

Úprava digitální příručky kvality

Software testo Saveris Restaurant
Úprava digitální příručky kvality místním požadavkům v jednotlivých restauracích trvá pouhých 15 min.

Sledování a analýza parametrů kvality

The testo Saveris Restaurant software
Funkce pro analýzu a odesílání zpráv zajišťuje přehlednou správu procesů a hraničních hodnot v jednotlivých pobočkách. Veškerá data máte vždy po ruce.

Keyvisual Restaurant Mobile 960x300px.jpg
Keyvisual Restaurant Tablet 1536x450px.jpg
Keyvisual Restaurant Desktop 2560x450.jpg
Keyvisual Restaurant Wide Desktop 3840x450px.jpg