USB datový logger - praktický pomocník při dlouhodobých měřeních

Existuje celá řada pracovních prostředí, pro která je důležité konstantní a spolehlivé pořizování dat jako je teplota nebo vlhkost vzduchu. Prokazatelné a kontinuální datové protokoly jsou například povinné v potravinářském průmyslu. Konstantní sledování dat slouží současně k tomu, aby byly včas rozpoznány problematické oblasti. Pomocí USB datového loggeru je možné obratem ruky přesně měřit data a zaznamenávat je. Díky praktickému USB rozhraní lze načíst datový paket přímo v PC a pomocí vhodného softwaru ho vyhodnotit.

USB datový logger umí přesvědčit více funkcemi: 

 • Jednoduché používání - stacionární i mobilní
 • Přesná evidence dat
 • Nastavitelný interval měření
 • Rychlé připojení na PC
 • Rozsáhlá výbava pro Shock-datový logger

Produkty pro USB datový logger

Záznamník teploty

Data logger for temperature

Praktický pomocník pro sledování teploty.
 

Záznamník vlhkosti

Data loggers for temperature and humidity
Spolehlivé měření a dokumentace vlhkosti a teploty.

Záznamník tlaku

Data logger for pressure
Detailní zaznamenávání tlaků a dalších hodnot.

Záznamník otřesů

Data logger for vibrations
Zaznamenávání otřesů pro optimální sledování přepravy.

Ideální USB datalogger pro každou aplikaci

USB měřič: Není nutná další pracovní sila

Jedno, zda v potravinářském průmyslu nebo v kalibrační laboratoři: Musejí-li být měření prováděna konstantně a pravidelně, je sotva možné tyto úkony pokrýt jedním zaměstnancem. Neboť tam, kde ještě v minulosti bylo potřeba dostatečné množství pracovníků, aby se těmito úkoly zabývali, tam je dnes i přes stále vzrůstající pracovní zatížení potřeba stále méně pracovníků k tomu, aby tyto úkoly pokryli.

Datové loggery pro tlak, teplotu a ostatní hodnoty jsou přesně tím, co se do tohoto konceptu hodí. Neboť plně automatická evidence a ukládání dat nevyžaduje žádné zvláštní nároky na zaměstnance. Vyčtení dat může být vyřízeno jen „mimochodem“. V interní kontrole kvality nebo rámci povinnosti evidence - USB datové loggery jsou efektivním řešením pro náročné úkoly.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Datový logger s USB pro kontinuální měření

Jste-li ze zákona povinni dokládat průběžné protokoly o měření, je USB datový logger zajímavou možností. Přístroje můžete používat v různých prostředích. V závislosti na druhu konstrukce jsou datové loggery s USB rozhraním použitelné jak za velmi vysokých, tak také za velmi nízkých teplot.

Mnohé z datových loggerů umožňují pořizovat více parametrů: teplotu, tlak vzduchu, detekci plynů. Interní paměť by měla v ideálním případě vykazovat dostatek dat naměřených za požadované časové období a během požadovaných intervalů. Ruční měřicí přístroje všeho druhu dnes umožňují, aby bezprostředně pořízená naměřená data byla na místě vytisknuta. Pro dlouhodobá měření toto není nezbytně nutné. USB datové loggery nabízejí proto řešení díky rozsáhlému ukládání dat.

Aktuální naměřené hodnoty lze přečíst přímo na displeji. Pomocí signálních kontrolek lze rozpoznat, zda během doby měření nastaly nějaké problémy, protože byla například překročeny individuálně nastavené hodnoty nebo jich nebylo dosaženo.

Aby byly plně použitelné také v náročných prostředích, je důležité, aby USB datové loggery měly některé vlastnosti:

 • Odolnost proti horku, příp. chladnu
 • Robustní pouzdro
 • Ochrana minimálně proti stříkající vodě
 • Dlouhá doba výdrže baterie
Datalogger transport

USB datový logger s neomezenou dobou používání

USB-Datalogger the transport of pharmaceuticals on dry ice

V sortimentu Testo najdete řadu USB datových loggerů, které jsou optimalizovány pro různé oblasti používání. Logger testo 184 T4 je logger pro měření hodnot, který je použitelný při teplotách až -80 °C. Datový logger pro teplotu se tak hodí mimo jiné ideálně pro měření teplotu při transportu farmaceutik na suchém ledě.

Jednoduchá konstrukce měřiče vám umožní jedním pohledem vidět, zda byly během transportu dodržovány mezní hodnoty. LED kontrolky dávají relevantní signály. Pokud chcete všechna naměřená data vyhodnotit detailně, připojí se logger přímo na počítač. Zcela automaticky je vygenerována zpráva ve formátu PDF.

Už při dodání jsou všechny požadované softwarové komponenty pro tento proces uloženy přímo v USB datovém loggeru testo 184 T4:

 • konfigurační soubor
 • předávací protokol
 • návod k obsluze

Pomocí datového loggeru můžete pořídit až 40 000 měřených hodnot. Interval měření lze volně nastavit: od 1 minuty až do 24 hodin. V závislosti na okolní teplotě a četnosti měření může přístroj zůstat až 10 dnů v nepřetržitém provozu. Poté je nutné vyměnit baterii.

Manipulace s datovými loggery je lehká

Navíc není nutné se používání datových loggerů pro měření teploty a vlhkosti vzduchu učit. Přístroje, které lze jednoduše obsluhovat, lze bez nutnosti tréninku začlenit do všedního pracovního dne. Manipulací se v této oblasti může pověřit i neškolený personál.

Datové loggery se používají jako mobilní i jako stacionární. Je-li datový logger transportován se zbožím, může být lehce doloženo dodržování chladicího řetězce. Pokud došlo k přerušení chladicího řetězce, je vydán ihned optický signál.

Stejně tak jsou USB datové loggery velkými pomocníky ve skladovacích prostorech nebo prodejních místech. Po instalaci se měření provádějí automaticky a data jsou přímo zaznamenávána.

USB data loggers in storage-areas

Začlenění loggeru měřených hodnot do všedního pracovního dne

Datalogger collage

Nabízíme vám také celou řadu praktického příslušenství. Mimo jiné můžete používat mobilní tiskárnu k tomu, abyste si na místě vytiskli naměřená data. Ve spojení s dodatečnými držáky můžete datový logger bezpečně upevnit na více stanovištích. Se softwarem ComSoft Professional obdržíte rozsáhlý systém monitoringu dat.

Spolehněte se na prvotřídní nabídky společnosti Testo. Rozumíme speciálním požadavkům, které budete klást na měřicí přístroje všech tříd. Nápomocné produkty jakým je USB datový logger vám umožní pracovat nejen efektivně, ale také podle národních a mezinárodních zadání. Součástí našeho sortimentu je také WLAN datový logger.