Záznamníky teploty

Záznamníky teploty se používají pro sledování teploty a vlhkosti a uplatní se především v průmyslové oblasti, kde hraje teplota a vlhkost vzduchu velkou roli. Přitom se rozlišuje mezi jednorázovými přístroji a přístroji pro dlouhodobé sledování.

Jednorázové přístroje slouží v první řadě protokolování hodnot během krátkého časového období. Právě ve výrobě je však důležité mít možnost zhodnotit vlhkost a teplotu za dlouhý časový úsek.

Nejlepší prodejce

 • testo 174 T testo 174 T

  testo 174 T - datalogger teploty

  Obj.č. 0572 1560

  1,680.00 Kč
  vč. DPH  2,032.80 Kč
  • Paměť pro 16 000 naměřených hodnot teploty, provoz z baterií cca 500 dní
  • Vysoké zabezpečení dat i při vybité baterii
  Produkt

Při nákupu záznamníku teploty hrají roli různé faktory:

 • Vysoká přesnost
 • Efektivní opakovatelnost pro účely testování
 • Dlouhá doba provozu akumulátoru
 • Nízké další náklady
 • Velmi dobrý software

Produkty pro sledování teploty

Záznamníky teploty

Data logger for monitoring temperature
Záznamníky teploty pro sledování teploty.

S připojitelnými sondami

Temperature data loggers with connectable probes
Záznamníky teploty s připojitelnými sondami pro nepřístupná nebo choulostivá místa měření.

Záznamníky pro přepravu

USB data logger for temperature
USB-záznamníky dat pro sledování teploty při přepravě.

Wifi záznamníky

Wifi data loggers for temperature

Wifi záznamníky dat pro flexibilní sledování teploty.


Záznamníky teploty

S připojitelnými sondami

Záznamníky pro přepravu

Wifi záznamníky

Aplikace pro Váš nový záznamník teploty

Sledování teploty

Restaurace & gastronomie

Lékárny & nemocnice

LéčivaZáznamníky teploty – nejdůležitější vlastnosti

Záznamníky pro teplotu a vlhkost

Důležitým faktorem při výběru záznamníku teploty a vlhkosti vzduchu je otázka, kde má být použit. Přesnost měření může být v některých oblastech důležitější než v jiných kategoriích. Jestliže použijete záznamník ke kontrolování prostor, abyste sledovali správné prostorové klima, je přesnost méně důležitá jako ve specielní chladicí komoře.

Při dodržování chladicího řetězce je zvláště důležité dodržovat přesné hodnota. Chcete-li však měřit pouze klimatické hodnoty v kanceláři, stačí hodnoty, které nejsou přesné na desetinná místa. Údaje o přesnosti jsou proto jedním bodem pro výběr vhodného přístroje.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Temperature data loggers for transport

Aby bylo možné zkontrolovat, jak jsou měření přesná, musí přístroj vykazovat opakovatelnost. Opakovatelnost u záznamníku dat bere tisk z naměřených hodnot, poněvadž jsou tak možná přesnější porovnání. Jestliže se měření nezdařilo, rychleji se to objeví. Kontrola hodnot je tímto způsobem usnadněna.

Snímání dat musí v mnoha oblastech probíhat po delší časový úsek. Proto hraje důležitou roli doba provozu akumulátoru. To stejné platí pro vyslání signálu záznamníkem teploty, když se energie akumulátoru chýlí ke konci. Některé přístroje jsou schopné ukládat data i poté, co již akumulátor nefunguje. Další měření však potom již možné není. O to důležitější je, že jste zavčas informováni, když je nezbytné vyměnit jednotku baterie.

Záznamník teploty data ukládá. Pro vyhodnocení se tato data musí přenést do počítače. Tento přenos může probíhat různými cestami. Také existuje speciální systém monitorování dat, se kterým je možné pracovat. Záznamníky teploty vybavené tímto systémem:

 • Kontrolují teplotu
 • Kontrolují hodnoty vlhkosti
 • Šetří čas a náklady
 • Přenášejí data pomocí Ethernetu nebo rádiového signálu
 • Nabízejí možnosti vyslání alarmu

Data loggers for temperature, humidity, CO₂, UV radiation and shock

Různé varianty jako kombinace

Záznamníky dat pro teplotu a ostatní měřené hodnoty existují v různých provedeních. Záznamník CO₂ nebo záznamník CO lze velmi dobře kombinovat s modelem pro měření teploty. Je uzpůsoben měření koncentrací plynu.

Vedle teploty může mít vliv na zboží také intenzita UV záření. Ta se dá kontrolovat pomocí záznamníku UV záření. Oblasti, které jsou pod vlivem otřesů, je možné sledovat záznamníkem otřesů. Má to tu výhodu, že jsou zaznamenávány akcelerace, otřesy a nárazy. Nerovnoměrnosti u teploty se potom z toho dají vyvodit.

 • Doporučuje se kombinace různých záznamníků dat Testo
 • Záznamníky otřesů zaznamenávají otřesy
 • Záznamníky CO kontrolují zatížení plynem
Finding Testo data loggers online

Online hledání záznamníků dat Testo

Záznamníky dat od firmy Testo pro měření teploty a vlhkosti jsou k dispozici v různých provedeních. Profitujete přitom z možnosti nalézt záznamníky teploty vhodné pro Vaše plánované použití. V nabídce jsou řešení šetřící energii pro bezproblémové dlouhodobé měření teploty a vlhkosti, i provedení s vysokým zabezpečením dat, které je zaručeno i při vybité baterii.

Při výběru Vašeho záznamníku teploty můžete mezi sebou jednotlivé modely online porovnávat. Díky jejich různým vlastnostem jsou velmi vhodné pro profesionální použití.

Malý praktický pomocník

Efektivně umí pracovat i  USB záznamníky teploty. Přinášejí neomezenou dobu použití a disponují měřenými daty, k tomu náležejícím konfiguračním souborem a kalibračním certifikátem. Díky přístroji máte možnost vytvořit přímo zprávu v PDF a mít tak data hned po ruce v písemné formě k vyhodnocení.
Přehled výhod záznamníku teploty s USB:

 • Možnost přímého vytvoření PDF protokolu
 • Trvalá doba použití
 • Snadná manipulace
 • Integrovaný konfigurační soubor
USB data logger for temperature

Alternativa k záznamníku USB

USB záznamníky dat jsou velmi dobrý uplatněním, pokud potřebujete jen několik záznamníků v malém prostoru. Musíte-li však pomocí záznamníků sledovat velkou oblast nebo více oddělení, stojíte před problémem, že musíte provádět efektivní monitoring dat.

To stojí čas, který můžete ušetřit s WiFi záznamníky. Pomocí rádiových záznamníků dat se teplota a vlhkost měří automaticky. Naměřené hodnoty se přenášejí do počítače nebo chytrého telefonu a je možné je vyčíst.


Pharmaceuticals

Image-2000x1500px-190-191.jpg
Highly efficient validation of your pasteurization, sterilization and freeze-drying processes.