Záznamníky dat pro otřesy – optimální sledování během přepravy

Záznamníky dat jsou praktičtí pomocníci. Jsou koncipovány tak, aby měřená data v určitém časovém úseku zaznamenávaly a ukládaly. Tato data lze potom mezi sebou porovnávat. Existují různé oblasti v průmyslu, kde je použití záznamníků dat nezbytné. Právě záznamníky otřesů jsou přitom obohacením. Kontinuální dokumentace počínaje výrobou přes přepravu až po dodání je důležitá, aby bylo možné provést kontroly kvality. Na kvalitu zboží mohou působit různé faktory. Patří k nim také otřesy během přepravy. Záznamníky otřesů byly vyvinuty, aby tyto procesy přesně zaznamenávaly. Můžete potom poznat, zda výrobky byly během přepravy vystaveny příliš silným otřesům a zda je zapotřebí provést opakovanou kontrolu kvality.
 • testo 184 G1 testo 184 G1

  testo 184 G1 - Datový záznamník otřesů, vlhkosti a teploty k monitorování dopravy

  Obj.č. 0572 1846

  8,470.00 Kč
  vč. DPH  10,248.70 Kč
  • Neomezená doba použití
  • Vše v jednom záznamníku: naměřená data v PDF, konfigurační soubor a návod k obsluze
  Produkt

Tyto vlastnosti usnadňují monitorování dat:

 • Neomezená doba použití
 • Ukládání dat
 • Možnost vytvoření zpráv

Detaily přístroje a použití

Logistické služby

Transport monitoring with shock logger
Sledování a dokumentace teploty, vlhkosti a otřesů.

Přeprava ve farmacii

Transporting pharmaceuticals with data loggers for vibrations
Sledování během přepravy citlivých léčiv.
 

Muzeum a archivy

Monitor vibrations with data loggers
Sledování během přepravy citlivých uměleckých předmětů.

Advantages of the USB data logger for temperature, humidity and shock testo 184 G1

Jasné zobrazení alarmů
Jasné zobrazení alarmů
Stačí jediný pohled na displej nebo na LED indikaci, abyste zjistili, jestli byly dodrženy hraniční hodnoty během přepravy či nikoliv. 
Snadná obsluha
Snadná obsluha
Obsluha testo 184 je velmi intuitivní, přístroj můžete obsluhovat bez školení nebo bez předchozích znalostí. Tlačítko "Start" spustí záznam a tlačítko "Stop" jej ukončí. 
Rychlá konfigurace
Rychlá konfigurace
Každé testo 184 má v sobě uložené svůj konfigurační soubor, konfigurace je tedy velmi jednoduchá a není vyžadována žádná dodatečná instalace softwaru, uživatelské rozhraní ani dodatečné náklady. 

Pohodlné vyčtení
Pohodlné vyčtení
Okamžitě po připojení testo 184 k PC pomocí USB se vytvoří automatická PDF zpráva obsahující naměřené hodnoty. Ideální pro dlouhodobou archivaci naměřených dat. 
Softwarově bezpečné
Softwarově bezpečné
Záznamník testo 184 pracuje bezpečně bez nutnosti instalace dodatečného softwaru nebo nutnosti stahovaní dalších souborů, vyhnete se tedy možným problémům s Vaším firewallem nebo antivirovým programem. 
Vyčtení/tisk na místě
Vyčtení/tisk na místě
Všechny záznamníky testo 184 je možné na místě vyčíst pomocí zařízení Android vybaveným NFC čtečkou. Přenos dat ze záznamníku do tiskárny Testo probíhá také bezdrátově pomocí čtečky NFC. 


Vibration data loggers for differentiated records

Záznamník otřesů – záznamník dat pro diferencované zaznamenávání

Záznamníky otřesů jsou také označovány jako záznamníky vibrací a byly v prvé řadě vyvinuty pro použití v pohyblivých oblastech. To mohou být kontejnery, ale také nákladní auta nebo lodě. Když jsou výrobky a zboží transportovány těmito jmenovanými cestami, je třeba právě u choulostivých věcí zajistit, aby tyto měly optimální prostředí. Prostředí je ovlivňováno mnoha faktory. Jeden z těchto faktorů jsou otřesy. Zde můžete použít záznamníky otřesů.

Některé záznamníky otřesů mají možnost zaznamenávat další faktory, jako je teplota nebo vlhkost. Jestliže se rozhodnete pro  záznamník otřesů, má možná doplnění dalšími měřicími přístroji svůj smysl.  Záznamník teploty nebo záznamník vlhkosti vzduchu snímají klimatická data z okolí a vyhodnocují je. Záznamník tlaku naproti tomu může kontrolovat, jak se tlak v rámci oblasti mění.

Avšak i záznamník UV záření nebo záznamník COzáznamník CO₂ je třeba užitečný, abyste mohli zachovávat kvalitu svého zboží. V rámci sledování přepravy je zajímavé vědět, jak dalece může mít klima vliv na zboží. Pokud teplota a vlhkost nehrají roli, nemusíte brát další záznamníky dat v úvahu.


Datalogger shock, temperature, humidity, pressure, CO₂, CO, UV

Máte však možnost, použít celý systém monitorování dat. Zde se data posílají dál v rámci sítě. To funguje také s WiFi záznamníkem dat. Ve sledování přepravy se však toto zatím ne vždy prokázalo jako smysluplné.

Doplňující přístroje pro efektivní sledování přepravy:

 • Záznamník teploty
 • Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu
 • Záznamník tlaku
 • Záznamník CO₂
 • Záznamník CO
 • Záznamník UV záření
   

Záznamníky otřesů a jejich způsob fungování

Záznamníky otřesů se před použitím vybaví hraničními hodnotami. Stanovíte, do jak silných otřesů se ještě hodnoty pohybují v akceptovatelných mezích. Vytvoření mezních hodnot závisí na přepravovaných produktech. Po zadání hodnot můžete záznamník vibrací uvést do provozu. Jednotlivé otřesy jsou během úseku přepravy přístrojem snímány. Jakmile bylo dosaženo cílového místa, mohou výsledky na displeji podat přehled o tom, zda došlo k překročení hraničních hodnot.

Některé přístroje jsou vybaveny tak, že můžete dokonce vystavit zprávu v PDF.  Předání dat kompetentním místům tedy může proběhnout během krátké chvíle. Je-li v cílovém místě síť pro přenos dat, může mít smysl použítí WiFi záznamníku dat pro ještě větší úsporu času a cesty.

Výhody záznamníku otřesů:

 • Možnost nastavení hraničních hodnot
 • Měření otřesů při přepravě
 • Vyhodnocení dat přes displej
Shock data logger for the measurement of vibrations in transit

Zaznamenávání otřesů pomocí správného přístroje

Rovněž vibrace již částečně stačí k tomu, aby ovlivnily kvalitu Vašich produktů. Některé záznamníky otřesů nejsou dostatečně citlivé, aby uměly změřit lehké vibrace. Zde může být účelné, když sáhnete po záznamníku vibrací.

Právě velmi citlivé záznamníky jsou totiž normálně koncipovány tak, aby snímaly i ty nejmenší otřesy. Při výběru věnujte nejlépe pozornost tomu, jaké měřicí rozsahy umí přístroj obsluhovat. Podívejte se také na jednoduchou konfiguraci. Můžete tak zaručit, že se nastavení dat a hraničních hodnot provede na displeji během krátké chvíle.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt
Shock data logger for food transport

Dokumentace otřesů – rychlá reakce při problémech

Jakmile dosáhnou produkty svého cíle, lze naměřené hodnoty rovnou odečítat přes záznamník otřesů. Dokumentování otřesů ještě nikdy nebylo tak jednoduché. Pro Vás, jako odpovědnou osobu v oboru, je to přirozeně výhodou. Profitujete z toho, že můžete rychle reagovat.

Moderní záznamník otřesů může být opatřen také indikací alarmu. To znamená, že obdržíte signál alarmu, jakmile se překročí mezní hodnoty. Jste tak schopen velmi rychle zareagovat a změnit dopady na kvalitu Vašich produktů.

Tyto vlastnosti usnadňují používání záznamníku otřesů:

 • Integrovaná indikace alarmu pro bezpečné zobrazení
 • Jednoduchá a intuitivní obsluha
 • Rychlá konfigurace s několika zásahy
 • Snadné vyčtení dat
 • Mobilní vytvoření zprávy
 • Zajištění dat i při silných otřesech

Záznamník se senzorem otřesů od firmy Testo

Záznamník dat s integrovaným senzorem otřesů můžete snadno a pohodlně objednat u firmy Testo. Máte zde možnost se také pustit do hledání přístrojů pro kombinování.

To znamená, že se můžete rozhodnout pro přístroj, který je také schopen vedle otřesů kontrolovat klimatické hodnoty. Díky moderním přístrojům, které můžete v naší nabídce nalézt, získáte dvojí užitek. Ušetříte čas a peníze při kontrole okolních podmínek pro Vaše produkty.