Nový monitorovací systém pro kontrolu vnitřního klimatu v muzeích, školách, veřejných budovách, výrobních a kancelářských prostorách.

Climate monitoring in museums

Každý člověk má svůj vlastní pocit příjemného klimatu - stejně jako většina objektů v muzeích a archivech. Avšak oproti nám se nemohou obrazy, sochy nebo antické knihy přizpůsobovat a jsou stále odkázány na správné okolní podmínky.

Monitorovací systém testo 160 Vám přitom pomůže kompletně a zároveň nenápadně ochránit umělecké předměty před plísní, vyblednutím, korozí nebo zdeformováním.

Vaše výzva

Museum

Umělecká díla jsou nanejvýš citlivá na kolísání okolní podmínek v prostorech, ve kterých jsou vystavována nebo skladována.

 • Prostorové klima, světelné záření a kvalitu vzduchu sledovat všude tam, kde mají vliv na stav exponátů – a tím na jejich hodnotu
 • Zajištění příjemného klimatu pro návštěvníky a dohlížející personál ve výstavních prostorech

Naše řešení

Monitoring system testo 160

S monitorovacím systémem testo 160 sledujete teplotu, vlhkost, intenzitu osvětlení, UV záření a koncentraci CO2 kontinuálně, automatizovaně a nenápadně.

 • Malé konstrukční rozměry a možnost individuální úpravy krytu pouzdra
 • Individuální funkce alarmu (e-mail & SMS)
 • Nepatrné nároky na instalaci a provoz
 • Přenos naměřených hodnot do úložiště Cloud pomocí WLAN

Whitepaper

Into the Testo Cloud with Wi-Fi

Do testo cloudu s WIFI

Odborný článek o nejdůležitějších normách pro ukládání dat online.

 • Výhody řešení cloud
 • Doporučení bezpečnostních opatření

Ke stažení: Odborná zpráva

Indoor climate knowledge

 Exkluzivní odborný příspěvek s kompaktními znalostmi o klimatu od diplomovaného restaurátora M. A. Cord Brune.

 • 13 faktorů vlivu na Vaše umělecké a kulturní sbírky
 • Konkrétní doporučované postupy k ochraně Vašich exponátů

Ke stažení: Odborná zpráva

Data logger vs thermo-hygrograph

Výhody sledování klimatu pomocí záznamníků jsou vysvětleny detailně a informativním způsobem. • Výhody dataloggerů ve srovnání s termohydrografy
 • Požadavky na záznamníky  v muzeu

Ke stažení:Whitepaper

testo-160-whitepaper.jpg

Bezplatný whitepaper „Sledování úrovně CO2 a vnitřního klima“: vše co potřebujete vědět o měření úrovně CO2 a kvalitě vnitřního klima.

 • Jaké existují hraniční hodnoty CO2 pro interiéry budov
 • Jaké úrovně CO2 jsou zdraví škodlivé a mnoho dalších informací

Ten správný model pro každého

Pro měření teploty a vlhkosti

 • testo 160 TH testo 160 TH

  testo 160 TH - Wifi záznamník dat s integrovaným teplotním a vlhkostním senzorem

  Obj.č. 0572 2021

  7,410.00 Kč
  vč. DPH  8,966.10 Kč
  • Záznamník dat s integrovaným teplotním a vlhkostním senzorem, malé konstrukční rozměry a nenápadný design
  • Optimální přizpůsobení okolí díky volitelnému, individuálně upravitelnému krytu Deco-Cover
  Produkt

Pro měření teploty a vlhkosti s možností připojení dvou externích sond

 • testo 160 THE testo 160 THE

  testo 160 THE - WiFi záznamník dat s integrovaným teplotním a vlhkostím senzorem a 2 konektory pro sondy

  Obj.č. 0572 2023

  8,770.00 Kč
  vč. DPH  10,611.70 Kč
  • Ideální pro Vaše sledování: integrovaný teplotní a vlhkostní senzor a možnost připojení 2 dalších sond
  • Optimální přizpůsobení okolí díky individuálně upravitelného krytu přístroje Deco-Cover
  Produkt

Pro měření teploty, vlhkosti, intenzity světla a UV záření

 • testo 160 THL testo 160 THL

  testo 160 THL - WiFi záznamník dat s integrovanými senzory pro teplotu, vlhkost, lux a UV-záření

  Obj.č. 0572 2024

  16,990.00 Kč
  vč. DPH  20,557.90 Kč
  • S integrovanými senzory pro teplotu, vlhkost, intenzitu osvětlení (lux) a UV-záření
  • Optimální přizpůsobení okolí díky individuálně upravitelného krytu přístroje Deco-Cover
  Produkt

Pro výstavy a výstavní skříně

 • testo 160 E testo 160 E

  testo 160 E - WiFi záznamník dat se 2 konektory pro teplotní, vlhkostní sondu, sondu lux nebo lux a UV-záření

  Obj.č. 0572 2022

  5,960.00 Kč
  vč. DPH  7,211.60 Kč
  • Konektory pro 2 sondy – umístěte záznamník diskrétně v soklu vitríny a sledujte mikroklima ve vitríně pomocí připojitelných sond
  • Optimální přizpůsobení okolí díky individuálně upravitelného krytu přístroje Deco-Cover
  Produkt

Pro kvalitu vzduchu v místnosti

 • testo 160 IAQ testo 160 IAQ

  testo 160 IAQ - Wifi záznamník dat s displejem a integrovanými senzory pro teploty, vlhkost, CO2 a atmosférický tlak

  Obj.č. 0572 2014

  16,990.00 Kč
  vč. DPH  20,557.90 Kč
  • Ideální pro sledování kvality vzduchu v místnosti (IAQ)
  • Jednoduchá instalace, integrace a obsluha – uživatelsky velmi příjemný díky zobrazení kvality vzduchu na principu semaforu
  Produkt

Nenápadný, kompletní a všude: zvláštní charakteristiky

Možnost individuální úpravy krytu pouzdra

Deco-cover for testo 160

Splyne s pozadím

 • Jednoduché nasunutí na záznamník
 • Kryt záznamníku Deko-Cover lze nalakovat, pomalovat, polepit
 • Záznamník splyne s pozadím, plná pozornost Vašim dílům/artefaktům


Připojitelné externí senzory

testo 160 external sensor

Připojitelné externí senzory

 • Ideální pro vitríny, ve kterých nelze umístit záznamníky
 • Senzory pro °C, %rv, Lux, mW/m2
 • Také pro klimatizované vitrínyThe Testo Cloud

Testo cloud for testo 160

Přehled kdykoliv a o všem

 • Snadné přenesení naměřených hodnot přes WLAN do úložiště online
 • Data lze kdykoliv vyvolat
 • Přes normální prohlížeč.


Funkce alarmu při překročení hraničních hodnot

testo 160 alarm function

Neustále na stráži

 • Okamžité vyslání alarmu pomocí SMS a/nebo e-mailu
 • Oddělený alarm pro intenzitu osvětlení