Tlakoměr - šikovný pomocník pro měření tlaku

Tlak má u mnoha technických zařízení zejména důležitou funkci a jeho působení nesmí být podceňováno. Právě v oblasti klimatizační a chladicí techniky je důležité mít tlak na zřeteli.

Pomocí vhodného tlakoměru můžete optimálně měřit jak vysoký, tak také nízký tlak. Máte možnost provádět měření tlaku prostřednictvím fundovaných hodnot. Toto je praktický servisní přístroj.

Tlakoměr s sebou přináší různé výhody:

 • Jednoduchá měření tlaku v průmyslových zařízeních 
 • Jednoduchá manipulace 
 • Mobilní design 
 • Přehled naměřených hodnot pro vyhodnocení 
 • Přístroj na vyhledávání úniku v kombinaci s tlakoměrem

 

Tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

 • testo 549i testo 549i

  testo 549i - Přístroj pro měření vysokého tlaku ovládaný chytrým telefonem

  Obj.č. 0560 2549 02

  2,380.00 Kč
  vč. DPH  2,879.80 Kč
  • Měření vysokého a nízkého tlaku
  • Nízké ztráty chladiva - bez potřeby použití hadic pro měření
  Produkt

Chytré sondy testo
sada chlazení

 • Chytré sondy testo sada chlazení testo Smart Probes AC & Refrigeration Test Kit delivery

  Chytré sondy testo sada chlazení

  Obj.č. 0563 0002 10

  9,370.00 Kč
  vč. DPH  11,337.70 Kč
  • Aplikační nabídka měření pro přehřátí/podchlazení
  • Více než 90 běžných chladiv a aktualizací chladiv v aplikaci Chytré sondy testo 
  Produkt

Chytré sondy testo
sada chlazení plus

 • Chytré sondy testo sada chlazení plus testo Smart Probes AC & Refrigeration Test & Load Kit Plus delivery

  Chytré sondy testo sada chlazení plus

  Obj.č. 0563 0002 41

  15,540.00 Kč
  vč. DPH  18,803.40 Kč
  • Aplikační nabídka měření pro přehřátí/podchlazení, cílové přehřátí, výkon vytápění/chlazení
  • Více než 90 běžných chladiv a aktualizací chladiv v aplikaci testo Chytré sondy (testo Smart Probes)
  Produkt

Digitální manometr pro měření tlaku

testo Smart Probes chladicí souprava

V oblasti měření tlaku je digitální manometr faktorem, který pro vás umí být zajímavý. Měření tlaku tímto přístrojem může probíhat v různých oblastech. Máte možnost provádět měření podtlaku i přetlaku, a rovněž i rozdílového tlaku. V závislosti na přístroji mohou být digitální manometry používány u kapalin, plynů i vzduchu. Velmi efektivní je, pokud přístroje disponují interní pamětí. Protože je digitální manometr normálně používán jako přenosný, lze přístroj pro měření rozdílového tlaku používat na různých místech. Problémem je, že vyhodnocování dat nemůže nastat vždy přímo na místě. Proto je ukládání tou optimální vlastností, díky níž můžete pouze získat.

Zobrazení naměřených hodnot na displeji digitálního manometru vám může přitom pomoci rychle dojít k výsledku.

Vyhodnocení a analýza naměřených hodnot se staly přitom při mobilním používání jednoznačně nepostradatelnými. Manometr pro vysoký tlak nebo také nízký tlak přitom disponuje také spojením se smartphonem. Manometr můžete spojit se smartphonem a nechat si zde hodnoty zobrazit. Využití digitálního manometru najdete především v oblasti hydrauliky a pneumatiky, konstrukci strojů a zařízení, a rovněž u čerpadel a kompresorů.

Nutné a praktické vlastnosti digitálních manometrů:

 • Ukládání naměřených hodnot 
 • Uživatelsky přívětivý design pro mobilní používání 
 • Spojení manometru se smartphonem
Smartphone manometer

Měření tlaku pomocí tlakoměru

Manometr pro vysoký tlak nebo také klasický měřič vysokého tlaku mohou být velkou pomocí, pokud musíte provádět měření tlaku. Právě s ohledem na vyhledávání závad, které je prováděno na klimatizačních a chladicích zařízeních, je tento přístroj velkým pomocníkem. Velmi praktickým doplňkem je stejně tak přístroj pro vyhledávání úniků. Máte v něm oporu při hledání slabých míst v systému zařízení a ulehčí vám tato slabá místa opět rychle zregulovat.

Moderní tlakoměry přinášejí některé výhody:

 • Servisní přístroj pro vyhledání úniku 
 • Speciální přístroj pro měření vysokého tlaku 
 • Jednoduché odečtení z displeje

Manometr ve smartphonu – moderní řešení měření tlaku

Obsluha pomocí smartphonu hraje dnes při měření tlaku důležitou roli. S měřičem rozdílového tlaku nebo manometrem pro vysoký i nízký tlak jste často na cestách za zákazníky. Saháte tedy po mobilních řešeních. Problematické je pak vyhodnocení na místě. Ovšem zde může přístroj s obsluhou pomocí smartphonu znamenat optimální řešení.

Měření tlaku je prováděno přístrojem. Pomocí spojení se smartphonem nebo tabletem máte možnost rychlého přenosu hodnot a provedení přímého vyhodnocení. Tak můžete se zákazníky prodiskutovat výsledky nebo provést nutná opatření a opravy přímo na strojích.


Vysokotlaký přístroj provozovaný smartphonem

Tlakoměr s mobilním použitím – aplikace a software

Testo 549i je například přístrojem, který disponuje mobilním připojením ke smartphonu nebo tabletu. V tomto případě lze provádět měření vysokého i nízkého tlaku. Instalace na tlakovou přípojku je rychlá a jednoduchá. Nepotřebujete mnoho času, abyste mohli provádět měření přístrojem přímo. Použijete-li přístroj Testo, pak díky bezhadicové aplikaci nastanou pouze velmi malé ztráty chladiva. Působíte-li aktivně v oblasti klimatizační a chladicí techniky, pak jako po doplňku k přístroji můžete sáhnout po testovací chladírenské sadě Testo. Díky vhodné aplikaci nastane automatický propočet pro hodnoty teplot zkapalnění a vzniku páry.

Vybavení testo 549i v přehledu: 

 • Tlakoměr pro vysoký tlak s obsluhou pomocí smartphonu 
 • Integrovaný kalibrační protokol 
 • Automatický propočet teplot zkapalnění a vzniku páry

Praktické doplňky tlakoměru

Tlakoměr pro měření vysokého tlaku je důležitou součástí vaší výbavy. Abyste mohli pracovat efektivně, může si navíc u Testo vyhledat praktické přístroje pro doplnění měření. Měřič absolutní tlaku a také měřič rozdílového tlaku i přístroj pro vyhledávání úniků jsou v tomto případě velmi dobrou servisní pomůckou, po které můžete sáhnout. Smysl může mít také vakuometr.

Hledáte-li tlakoměr, máte v Testo na své straně spolehlivého partnera. V našem sortimentu máme na výběr z různých variant. Přístroje jsou ovšem často schopny měřit nejen vysoký tlak. Lze s nimi realizovat také ostatní měření tlaku.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt