Termokamera Testo 883 prokazuje svou všestrannost ve společnosti badenova WÄRMEPLUS GmbH & Co. KG

badenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG

BadenovaWÄRMEPLUS GmbH & Co. KG byla založena v roce 2007 ve Freiburgu im Breisgau. S podporou několika dceřiných společností buduje a provozuje tento poskytovatel energetických služeb rozvodné sítě a energetická zařízení v oblasti mezi Horním Rýnem a severním Schwarzwaldem.

Slovo "Plus" v názvu společnosti znamená "nové cesty",tj. přechod od tradičních dodávek tepla k využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také "větší partnerskou spolupráci" při přechodu na nové zdroje energie a jejich dodávkách.

Partnerský vztah se projevuje zejména tím, že doprovází zákazníky i po uvedení do provozu při údržbě a servisu zařízení i při optimalizaci provozu. Termokamera Testo 883 již od roku 2021 podporuje tým Christiana Schächteleho, který je zodpovědný za koordinaci údržby a provozu zařízení.

Jedná se o teplárny a kogenerační jednotky, fotovoltaické, bioplynové a větrné elektrárny, a také tepelné sítě, jejichž celková délka přesahuje 120 km.

Ve svém sídle ve Freiburgu zaměstnává tato firma 95 lidí. Z toho se 11 zaměstnanců podílí na údržbě a servisu zařízení, protože práce poskytovatele energetických služeb uvedením zařízení do provozu nekončí, ale naopak jím teprve začíná.

badenovaWÄRMEPLUS

Výzva

Při údržbě různých zařízení používá pan Schächtele a jeho tým termokameru Testo 883, aby včas odhalili tepelné nesrovnalosti, zabránili poruchám a zajistili efektivní provoz zařízení. Termokamera Testo 883 musí být v tomto ohledu všestranná, protože každý typ zařízení má velmi individuální požadavky na měření, čímž vznikají pro měřicí techniku různé výzvy: Například termokamera testo, která byla uvedena na trh v lednu 2021, podporuje tým badenovaWÄRMEPLUS při údržbě tepelných zařízení a termografické kontrole až 600 rozváděčů a součástí.
Thermographic image of the connection of a transformer

 Pro střední napětí používají pan Schächtele a jeho kolegové infračervenou termokameru k termografickému monitorování a k vyhodnocování tepelného zatížení transformátorů a příslušných rozváděčů. Výzvou je zde zvýšená bezpečnostní vzdálenost, kterou je třeba dodržet pro středně napěťové systémy. I při pravidelných termografických kontrolách velkých ploch fotovoltaických systémů pro lokalizaci teplotních hotspotů na modulech hraje důležitou roli vzdálenost od výlezu (např. střešní výlez) k modulům. Měření navíc probíhá venku, tj. za velmi jasných okolních podmínek, což vyžaduje dobrou kvalitu zobrazení a také odpovídající možnosti nastavení kontrastu na termokameře. Měniče jsou navíc podrobovány zkouškám vadných součástek a pravidelně jsou prováděny termografické kontroly vedení a součástí systémů pro přenos tepla. Zejména v (kombinovaných) teplárnách a elektrárnách probíhá měření v poměrně teplém vnitřním prostředí. Tým pana Schächteleho při termografickém měření stojí před výzvou, jak nastavit co nejlepší kontrast, aby vznikl smysluplný termogram.

Řešení.

Subpage-testo-883-Badenova-Wärmeplus-2000x1500-TITLE.jpg

Sada Testo 883 obsahuje termokameru nejen se standardním objektivem, ale také vyměnitelný teleobjektiv. Tyto dva objektivy umožňují zvládnout měření ve velmi odlišných podmínkách prostředí. Jako přesvědčivé vlastnosti při každodenní práci oceňují Schächtele a jeho tým také intuitivní ovládání a dlouhou výdrž akumulátoru termokamery Testo 883.

Pro vyhledávání tzv. hotspotů při kontrole fotovoltaických systémů používá tým údržby badenovaWÄRMEPLUS podle místa měření standardní objektiv (30° x 23°) nebo teleobjektiv (12° x 9°). Teleobjektiv je obvykle vhodný pro větší vzdálenosti mezi termokamerou a měřenými moduly. Integrovaný laserový zaměřovač usnadňuje namíření termokamery na příslušný měřicí bod. Na vysoce kvalitním displeji termokamery Testo 883 jsou naměřené hodnoty a výsledky dokonale vidět i při velmi

Christian Schächtele

"Naši zaměstnanci si termokameru velmi rychle oblíbili. Díky ní nemají obavy z kontaktu s elektrickým napětím. Jednoznačné plus!"

Christian Schächtele

V testování

Subpage-testo-883-Badenova-Wärmeplus-2000x1500-ROOF.jpg

Christian Schächtele používá různé objektivy a laserový zaměřovač také při měření v teplárnách a elektrárnách, aby mohl zaměřit objekt z větší vzdálenosti a dodržet tak bezpečnou vzdálenost. Díky velmi dobrému NETD 40mK termokamery Testo 883 lze spolehlivě detekovat tepelné anomálie na zařízení.

Při použití Vás termokamera okamžitě přesvědčí také svým praktickým a snadno uchopitelným provedením a pohodlným ovládáním pomocí dotykového displeje a joysticku. Tlačítko, kterému lze libovolně přiřadit uživatelsky definovanou funkci, používají specialisté ze společnosti badenovaWÄRMEPLUS při své běžné každodenní práci k přepínání často používaných nastavení měření. K tomuto tlačítku nabízí Testo různé možnosti přiřazení. Mimo jiné lze uložit například funkci testo SiteRecognition. Technologie testo SiteRecognition se stará o rozpoznávání místa měření, a také o ukládání a správu termogramů pořízených při kontrolách.

Výhody.

termokamera testo 883 kombinuje všechny výhody pro špičkový výkon.
testo 883
 • Nejlepší kvalita obrazu: IR rozlišení 320 x 240 pixelů (se SuperResolution 640 x 480 pixelů).
 • Testo SiteRecognition: inteligentní rozpoznávání místa měření a automatická správa termogramů
  - Snadné generování kódů testo ručně nebo importováním stávajících inventárních seznamů.
 • Alternativně: je možné použít i stávající kódy (QR kódy, čárové kódy, Data Matrix 128).
  - Export naměřených výsledků do programů třetích stran.
  - Přednastavení pro příslušná místa měření, například barevné označení problémových oblastí na termogramu při překročení povolených horních nebo dolních mezních hodnot.
 • Rozsáhlá analýza a dokumentace pomocí softwaru testo IRSoft.
 • Manuální ostření a vyměnitelné objektivy.
 • Bezdrátový přenos dalších naměřených hodnot přímo do termogramu; např. naměřené hodnoty z klešťového multimetru testo 770-3.