Měření v laboratořích a čistých prostorech

Také pro kontrolní měření kritických procesů, u nichž záleží na nejvyšší přesnosti a odolném technickém vybavení, jsou v nabídce vhodné sondy k přístroji testo 440.
Ideální pro průmyslová prostředí, ve kterých panují vysoké teploty, pro laboratoře, kde rozhoduje snímání i velmi nízkých hodnot s vysokou přesností.

Intuitivní menu měření: Jasně strukturovaná menu měření jsou uložena v měřicím přístroji a vedou k precizním výsledkům.
Komfortní měření: Měříte v prostředí, kde nefunguje Bluetooth? Žádný problém: jednoduše nasaďte hlavici sondy z rukojeti s Bluetooth na kabelovou rukojeť a hotovo.
Velmi přesné sondy: Sondy pro odtahy z laboratoří/čistých prostor; vrtulkové sondy pro měření laminárního proudění; vlhkostní sondy s přesností < 1 %.
Inteligentní koncepce kalibrací: Musí se kalibrovat pouze hlavice sond. S měřicím přístrojem, rukojetí a ostatními sondami můžete dále pracovat.


Speciálně vyvinuté velmi přesné sondy přístroje pro měření klimatických veličin testo 440 Vám pomohou mimo jiné při těchto aplikacích:

 • spolehlivé měření laminárního proudění
 • precizní snímání velmi malých rozdílů proudění od 0,02 m/s
 • měření vlhkosti v kritických procesech s přesností < 1 %

Precizní měření – s těmito sondami

Velmi přesná vrtulková sonda

testo 440 high-precision vane probe

 • Ø 100 mm s Bluetooth, vč. teplotního senzoru
 • Malá náběhová rychlost (1 m/s)
 • Měří rychlost proudění a teplotu
 • Ideální pro měření laminárního proudění

Sonda pro laboratorní digestoře

testo 440 fume cupboard probe

 • S připojovacím kabelem
 • Měří rychlost proudění a objemový průtok u laboratorních digestoří
 • Ve shodě s ČSN EN 14175-3/4

Velmi přesná vlhkostní – teplotní sonda

testo 440 high-precision humidity/temperature probe

 • Měření vlhkosti v kritických procesech
 • Rychlá odezva
 • Přesnost: (±0,6 %rv + 0,7 % z nam. h.) v rozsahu mezi 0 a 90 %rv.

Sonda se žhaveným drátkem

testo 440 hot wire probe

 • Vč. teplotního a vlhkostního senzoru
 • S Bluetooth nebo s připojovacím kabelem

Praktické tipy

Všechny sondy pro testo 440

Které sondy a které aplikace? Stáhněte si porovnání sond a seznamte se s portfoliem sond testo 440.

Velký prospekt testo 440

Shrnuté informace o výrobku testo 440:

 • Všechny sondy a veškeré příslušenství
 • Specielní sady pro každou aplikaci
 • Detaily k intuitivním menu měření

Intuitivní menu měření

Menu uložená v přístroji Vás efektivně provázejí m.j. měřením objemového průtoku v kanálu a na vyústce, měřením K- faktoru a měřením Pitotovou trubicí.

testo 440 dP se senzorem diferenčního tlaku

Pro měření s Pitotovou trubicí nebo pro kontroly filtru u klimatizačních zařízení doporučujeme testo 440 dP vč. senzoru diferenčního tlaku.


Přejete si poradit?

Máte dotazy?
Rádi Vám pomůžeme.