Pasterizace: Co potřebujete vědět

Spotřebitelé považují bezpečnost potravin za samozřejmost. K tomu je nezbytná konzervace potravin pasterizací v autoklávových hrncích, v plně ponorných nebo sprchových typech autoklávů.

Pasterizace

Jak vám mohou naše systémy záznamníků konkrétně pomoci?

Contact

Kontakt
 • Inaktivace patogenních zárodků za účelem prodloužení doby trvanlivosti potravin s úplným uchováním živin při teplotě jádra mezi 60 °C a 100 °C
 • Systémy by měly být validovány jednou ročně.

1. Zahřívací fáze

Teplota vody je přivedena na předem definovanou pasterizační teplotu +95 °C, například v autoklávové nádobě.

2. Pasterizace

Teplota pasterizace je dosažena v celém systému a je zde homogenní distribuce teploty. Trvání procesu a teplota pasterizace se liší v závislosti na produktu.

3. Ochlazovací fáze

Produkt se vyjme z autoklávové nádoby a zahřeje se na pokojovou teplotu. V závislosti na typu produktu a systému je nezbytné čištění na místě (CIP), aby se zabránilo tvorbě mikroorganismů v systému.

 
 • Kontrola a pravidelné ověřování, zda je proces pasterace efektivní
 • Stanovení správných časů výdrže/pasterizačních teplot a hodnoty P
 • Měření teplot v nejchladnějším bodě procesu
 • Správné umístění záznamníku je klíčové pro zajištění spolehlivého usmrcení choroboplodných zárodků v produktu
 • HACCP
 • Systém HACCP záznamníků testo 191 se skládá z HACCP záznamníků, softwaru a multifunkčního kufru
 • Rozsah měření -50 až +140 °C
 • Malá baterie pro umístění do malých nádob
 • Široká nabídka příslušenství umožňuje optimální umístění záznamníků pro měření teploty jádra
 • Jednoduchý výpočet hodnoty P a udržovací fáze pomocí softwaru

Správný systém záznamníků pro vaše pasterizační procesy

Systém HACCP záznamníků testo 191

Jak Vám může konkrétně pomoci systém HACCP záznamníků testo 191?