Záznamníky dat: chytrá alternativa k termohygrografům

 

 

 

Trocha historie: termohygrografy

Po mnoho desetiletí byly termohygrografy vybraným nástrojem pro dokumentaci vnitřního klimatu muzeí. Technické provedení bylo jednoduché a snadno srozumitelné, běžný pracovník muzea je tedy byl schopný obsluhovat ihned po krátkém školení. Během pravidelných prohlídek pak bylo možné jediným pohledem na záznamový buben určit, jsou-li klimatické podmínky v pořádku či nikoliv. Avšak kromě výhod mají i své nedostatky. 

Termohygrografy jsou poměrně velké přístroje a jsou tedy značně nápadné. V některých muzeích mohou být dokonce považovány za exponáty. Jejich údržba je rovněž velice náročná. Papír pro záznamový buben je nutné pravidelně vyměňovat - denně, týdně nebo alespoň měsíčně - v závislosti na nastavení. Baterie hodinového mechanismu a záznamová pera je také nutné pravidelně vyměňovat. Pro dlouhodobou dokumentaci musí být jednotlivé listy termohygrografu odpovídajícím způsobem archivovány. 

Vzhledem k náročné údržbě a jejich velikosti nelze termohygrografy používat všude. Např. ve vitrínách pro ně zkrátka není místo. A vzhledem k jejich citlivosti na otřesy a změnu polohy jsou také zcela nevhodné pro monitorování během přepravy. V neposlední řadě je tu pak také otázka nákladů. Provoz termohygrografu je vysoce nákladný zvláště kvůli požadavkům na údržbu, i přestože lze pořizovací náklady dlouhodobě rozložit díky dlouhé životnosti přístroje.

 
Termohygrograf

Požadavky na záznamníky dat v muzeích

Kvůli zjevným nevýhodám termohygrografů se již od 90. let 20. století stále více využívají pro měření vnitřního klimatu v muzeích záznamníky dat. Po všech těch letech by si jeden řekl, že existuje velký výběr záznamníků dat navržených speciálně pro potřeby muzeí, že? Bohužel tomu tak není. Je to proto, že tyto přístroje byly obecně vyvinuty pro úplně jiné aplikace a v muzeích jsou často jen “zneužívány” pro své funkce. Využití záznamníků dat se totiž značně liší v závislosti na tom, v jaké části muzea jsou používány.

Požadavky na záznamníky dat v muzeích

Data logger in exhibition areas

Kvůli zjevným nevýhodám termohygrografů se již od 90. let 20. století stále více využívají pro měření vnitřního klimatu v muzeích záznamníky dat. Po všech těch letech by si jeden řekl, že existuje velký výběr záznamníků dat navržených speciálně pro potřeby muzeí, že? Bohužel tomu tak není. Je to proto, že tyto přístroje byly obecně vyvinuty pro úplně jiné aplikace a v muzeích jsou často jen “zneužívány” pro své funkce. Využití záznamníků dat se totiž značně liší v závislosti na tom, v jaké části muzea jsou používány.

Ve výstavních prostorech

Data logger in display case
Zde musí být přístroje nenápadné, spolehlivě upevněné a musejí umožnit nepřetržité sledování vnitřního klimatu prostřednictvím displeje. Tyto zcela přebírají funkci termohygrografů. Aby byly splněny ty nejpřísnější požadavky na konstrukci výstavní plochy, záznamníky dat musí být takřka neviditelné. Zde jsou často kladena omezení na “zneužívaný” přístroj: mnoho typů záznamníků dat jsou naprosto nepoužitelné pro muzejní prostředí díky jejich technickému návrhu.

Ve skladech

Data logger in storage facility
Pokud jde o skladování exponátů, zpravidla není nutné, aby záznamníky dat splňovaly specifické konstrukční požadavky, avšak existují odlehlé skladovací zařízení, která vždy nemusí mít personál na místě, který by sledoval okolní podmínky. Kromě toho může manuální vyčítání záznamníků představovat značné úsilí. Možnost vzdáleného přístupu by byla ideální, aby se předešlo zbytečným cestám pracovníka do odlehlého skladovacího zařízení.Toto byl pouze malý výtažek z naší odborné zprávy. Chtěli byste se dozvědět více? Pokud ano, jednoduše si od nás vyžádejte kompletní odbornou zprávu. Zabere to pouze minutku a ihned můžete pokračovat ve čtení následujících sekcí:

Obsah odborné zprávy

 1. Trocha historie: Termohygrografy
 2. Požadavky na záznamníky dat v muzeích
 3. Záznamníky dat měří jinak: Digitálně, spíše než pomocí analog. signálů
 4. Záznamníky dat měří jinak: Přesnost
 5. Záznamníky dat toho umí ještě více: Další měřené veličiny
 6. Záznamníky dat toho umí ještě více: Alarmy
 7. Jak získám svá data?
 8. Jaký operační systém a software potřebuji?
 9. Jak velkou paměť potřebuji?
 10. Jaká je životnost baterií záznamníků dat?
 11. Je dosah rádiového signálu dostatečný pro mé muzeum?
Expert report on data loggers in museums and archives

Vyžádat zde

Help

b3996b5de828a010f1bf7b1c780a5417aa8dc103
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit