Teplotní sondy Testo

Teplota – pravděpodobně nejčastěji měřený parametr. Pro tento úkol nabízíme širokou nabídku měřicí techniky. Pro měření teploty je totiž potřeba nejen vhodný měřicí přístroj, ale především i vhodná teplotní sonda.

Teplotou se zabýváme již po 60 let - prakticky od založení naší společnosti. Víme tedy přesně jak docílit co největší přesnosti a rychlosti měření a spolehlivých výsledků.

Tento slovník GxP vysvětluje většinu termínů týkajících se GxP, kvalifikace, validace a zajištění kvality.

Praktické rady pro správné měření teploty

  • Vzduch, voda, potraviny, povrchy – vhodná sonda existuje pro prakticky každý typ měřeného média
  • Můžete vykonávat jak kontaktní, tak bezkontaktní měření povrchové teploty
  • Vpichové sondy je možné využít i pro měření teploty u kapalin

Teplotní sondy Testo Vám nabízí následující

Sondy okolního vzduchu

Temperature sensor for air temperature
Robustní provedení s rychlou odezvou pro přesné měření teploty okolního vzduchu.
 

Vpichovací sondy

Penetration Thermometer for temperature

Pro měření teploty v kapalinách a polotuhých látkách.
 

Povrchové sondy

Temperature measurement with surface probes

Pro měření povrchové teploty s velmi rychlou odezvou – i v těžko dostupných místech.


Kulové teplotní sondy

Temperature monitoring  with globe thermometer

Měření sálavého tepla v souladu s normami; i na pracovišti.
 

Temperature Probes from Testo Sensor

Collage of Testo Sensor temperature sensors
Cable probes, immersion probes and many other temperature probes and transmitters can be found at the probe experts of Testo Sensor GmbH.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Know-how: teplotní sondy a senzory

Existují různé teplotní sondy pro rozličná média. Jejich design se liší v závislosti na jejich zamýšleném použití. Sondy pro měření teploty okolního vzduchu, povrchové teploty či teploty jádra se tedy od sebe liší. Pro měření každého typu teploty pak existují různé modely sond, které se navzájem liší v přesnosti, rychlosti odezvy a velikosti měřicího rozsahu.

Povrchové sondy mají navržen teplotní senzor tak, aby mohla být určena teplota povrchu měřeného objektu co nejrychleji a nejpřesněji.

Další kategorie, do kterých se sondy dělí jsou kabelové sondy a rádiové sondy. Kabelové sondy přenáší naměřené hodnoty pomocí kabelu a rádiové sondy rádiovým přenosem.

Nicméně bez ohledu na typu sondy, všechny jsou vybaveny teplotním senzorem. A z hlediska senzorů se sondy dělí na:


Know-how temperature probe

Termočlánky

Měření teploty pomocí termočlánků je založeno na termoelektrickém jevu: elektrický proud teče obvodem, skládají-li se vodiče ze dvou různých slitin a jejich spoje mají různé teploty. Je-li teplota jednoho spoje známá (studený konec), pak je přítomné "termoelektrické napětí" přímo úměrné teplotnímu rozdílu mezi oběma spoji.

Pozistory

Platinové odporové snímače teploty (senzory Pt100) jsou obecně založeny na tzv. pozitivním teplotním koeficientu (pozistor). Kovy mají tu vlastnost, že při zvyšování teploty roste jejich elektrická vodivost. Tato vlastnost je dobře využitelná pro měření teploty materiálů.

Termistory

Tepelné odpory neboli termistory jsou moderní, levné teplotní senzory vyrobené ze smíšené oxidové keramiky. Protože mají silný negativní teplotní koeficient, často jsou označovány zkratkou NTC. Jejich elektrický odpor klesá s rostoucí teplotou. Chovají se tedy přesně obráceně než senzory Pt100 (PTC=pozistory).


Měření pohody prostředí na pracovišti

Globe thermometer for measuring feel-good ambient conditions in the workplace

Kulové teplotní sondy

Teplota hraje důležitou roli, pokud jde o pohodu prostředí na pracovišti. Jedním typem měřeného tepla je tzv. sálavé teplo. Tento parametr je především důležitý na pracovištích, kde jsou silné zdroje tepla (např. pece). Avšak i běžné sluneční záření vnikající do místnosti skrze okna ovlivňují velikost sálavého tepla v místnosti.

Pomocí kulové teplotní sondy od Testo jste schopni měřit sálavé teplo v rozsahu 0…120 °C dle ISO 7243, ISO 7726, DIN EN 27726 a DIN 33403.

Kulová sonda


Další měřicí přísroje

Sledování teploty

Záznamníky jsou ideální pro sledování teploty ve skladech, kancelářích či obytných budovách. Zaznamenávají a ukládají naměřené hodnoty a v případě překročení nastavených hraničních hodnot vydají upozornění alarmu.
A co teprve teplotní měřicí proužky, prakticky celý proužek je jeden velký senzor. Proužek změní barvu při dosažení teploty, pro kterou byl navržen.
 

More measuring instruments for temperature measurement

Měření teploty jádra v materiálech

Když potřebujete měřit teplotu uvnitř měřeného objektu, pak jsou vpichovací teploměry tou správnou volbou. Spolu se sondou pro měření v potravinách či kapalinách okamžitě vidíte naměřené hodnoty. To samé platí i pro ponorné teploměry. Jejich sondy jsou rovněž navrženy pro měření v kapalinách a polotuhých látkách.

Více než jen měření teploty

Pokud chcete provádět měření pomocí Vašeho chytrého telefonu a pokud chcete měřit i další parametry, jako jsou např. tlak či rychlost proudění, pak Vás jistě zaujmou chytré sondy Testo. Díky své přesnosti, kompaktnosti, nízké ceně a pohodlné obsluze pomocí chytrého telefonu se rychle stanou Vašimi oblíbenými pomocníky.

Měření povrchové teploty

Pro měření teploty povrchu se doporučuje využít služeb přístroje pro měření povrchové teploty.
Naše nabídka sond pro měření povrchové teploty obsahuje kabelové sondy a povrchové sondy. Měření probíhá přímým kontaktem sondy s povrchem měřeného objektu.

Zajímavější variantou by pro Vás však mohly být termokamery. Měření teploty pomocí termokamer je bezkontaktní, probíhá z pohodlné vzdálenosti a výsledky měření jsou zobrazeny v podobě přehledného termogramu.