Otáčkoměry pro každou aplikaci: rychlé, přesné a praktické

Digitální otáčkoměr číselně zobrazuje naměřené hodnoty na displeji. Kromě toho lze uložit jak min./max./stř. hodnoty, tak i poslední naměřenou hodnotu.

Z hlediska rychlosti měření se vysoce přesné, optické metody ustálily jako nadřazené těm mechanickým. Avšak i optické metody samotné se liší v rychlosti měření:

 • Odraz LED nebo laserového paprsku
 • Světelná závora
   

Rychlostní měření – všestranná účinnost:

 • Široká nabídka otáčkoměrů a stroboskopů – ideální měřicí přístroj pro každou aplikaci
 • Vysoce přesné a rychlé měření pomocí optických metod
 • Ihned připraveny k měření: otáčkoměry a stroboskopy se snadnou obsluhou
 • Prvotřídní měřicí přístroje od lídra na trhu v oblasti přenosné měřicí techniky s nepřekonatelným poměrem cena-výkon
   

Nejlepší prodejce : testo 470

Od laserových otáčkoměrů až ke stroboskopům – ideální měřicí přístroj pro každou aplikaci

S reflexními značkami

Rev counter
Bezkontaktní měření otáček pomocí reflexních značek.

Stroboskopy (bez reflexních značek)

Speed measurement
Extrémně široký měřicí rozsah, krátká doba záblesku a přesné měření otáček.

Stroboskopy - dostupné verze

Stroboskop
Měření rychlosti pomocí LED stroboskop nebo xenonový stroboskop.

Laserové nebo LED otáčkoměry: které jsou lepší?

U reflexní metody je emitován LED nebo laserový paprsek na měřený objekt. Odražený paprsek je zachycen jako impulz optickým senzorem měřicího přístroje. Dle aplikace je vhodnější použít buďto LED nebo laserový otáčkoměr. Rozdíly jsou následující:

LED otáčkoměr

 • Paprsek je lehce rozptylován objektivem přístroje. To poskytuje možnost pokrýt větší plochu měřeného objektu, v závislosti na vzdálenosti.
 • LED diody mají nižší svítivost než lasery: to znamená, že nemohou měřit objekty, které jsou příliš daleko.
   

Laserový otáčkoměr

 • Čím vyšší svítivost a jas laseru, tím vzdálenější objekty lze měřit.
 • Proto je měřená oblast jen velmi malá
 • S laserový otáčkoměr se tedy při měření nesmí vůbec pohybovat, aby se docílilo správných výsledků měření
   

Odborné rady pro měření otáček

POP-rotation-application-01-2000x1500.jpg

Otáčkoměry jsou využívány ve velkém množství aplikací. Nejběžnější zahrnují např. měření rychlosti otáček větráků u klimatizačních či ventilačních systémů, měření rychlosti přepravníkových pásů apod. Ať už si vyberete otáčkoměr či stroboskop – měřicí přístroje od Testo se vyznačují intuitivní obsluhou a vysoce přesným měřením. A s několika typy od odborníků můžete provádění měření ještě vylepšit:
 
1. Čistota
Vždy dbejte na čistotu během měření. Nejen na čistotu senzoru, do kterého mohly vniknout nečistoty, ale také na čistotu měřeného objektu. Zbytky špíny nebo oleje na měřeném objektu mohou způsobit nedokonalou přilnavost reflexní značky, která se během měření při vysoké rychlosti může odtrhnout a měření se bude muset opakovat.

2. Minimální vzdálenost
Aby byly zajištěny optimální podmínky měření pomocí otáčkoměru, je vhodné neměřit příliš vzdálené objekty. Avšak dbejte i na vlastní bezpečnost! Nepřibližujte se k rychle se pohybujícím objektům příliš blízko, abyste se vyhnuli zranění.
 

0563-0470-04.jpg

3. Reflexní značky
Vyhněte se nechtěným odrazům, které znehodnocují výsledky měření využitím reflexních značek. U většiny digitálních otáčkoměrů jsou tyto součástí dodávky.

4. Stroboskop
Stroboskop je ideální využít pro měření, kontrolu či sledování malých vibrujících součástí, které se pohybují velmi rychle a je k nim obtížný přístup. Stroboskop za využití záblesků vytvoří z pohybujícího se objektu objekt nehybný. Měňte frekvenci záblesků, dokud se měřený objekt nebude zdát nehybný, poté je frekvence měřeného objektu totožná se známou frekvencí záblesků.

5. Normy a nařízení
Pro ruční otáčkoměry neexistují žádné oficiální normy. Ty se vztahují pouze na stacionární otáčkoměry, které se využívají např. ve strojírenství.
 


Stroboskopy, otáčkoměry a další měřicí přístroje: celkový přehled

Laser tachometer

Další měřicí přístroje: měřte intenzitu osvětlení a hluk

Chtěli byste měřit hluk v silniční dopravě nebo u průmyslových procesů? Pak jsou hlukoměry Testo tím správným řešením. Tyto ruční měřicí přístroje měří nejen rychle a snadno, ale také s velmi vysokou přesností. Testo také nabízí vysoce přesné luxmetry pro měření intenzity osvětlení. Dle aplikace si zvolte buď luxmetr pro běžná měření nebo vysoce komplexní měřicí přístroj, jako je např. kombinace luxmetru a záznamníku dat. Záznamníky dat jsou zvláště ideální pro provádění dlouhodobých měření.

Vysoce výkonné měřicí přístroje pro kvalitu ovzduší

Velikost koncentrace CO₂ je klíčový parametr při sledování vnitřního klimatu a pohody prostředí. Spolu s měřicími přístroji CO₂ od Testo se můžete spolehnout na absolutně přesné výsledky měření. A pokud jde o senzory CO, na ty jsou kladeny zvláště vysoké požadavky. Protože tento vysoce jedovatý plyn, který je navíc zcela bez zápachu, musí být detekován i v těch nejmenších koncentracích, aby nedošlo ke ztrátě vědomí nebo újmě na zdraví. Měřicí přístroje CO od Testo zaručují přesné měření CO a včasné spuštění alarmů při překročení hraničních hodnot.