Mnohostrannost v kompaktním formátu

Vítejte v nové epoše: nové testo 440 kombinuje výhody kompaktního ručního měřicího přístroje s intuitivními menu měření a rozsáhlého výběru sond pro měření klimatických veličin. Všechna měření na klimatizačních a ventilačních zařízeních máte bezpečně a spolehlivě pod kontrolou.

 • Intuitivní menu měření: Jasně strukturovaná menu pro objemový průtok, K-faktor, stupeň turbulence, topný/chladicí výkon, indikaci plísní
 • Bezdrátový komfort: Většina sond přístroje testo 440 jsou nabízeny též jako bezdrátová verze Bluetooth. Pro méně nepořádku v měřicím kufru.
 • Přehledný displej: Konfigurace měření, zobrazení naměřených hodnot a výsledky měření na první pohled.
 • Velmi ekonomický: S přístrojem testo 440 ušetříte finanční hotovost: měřicí přístroj se nemusí kalibrovat, stačí zaslat pouze sondy, měří všechny klimatické parametry a sondy je možné flexibilně rozšiřovat.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Měřicí přístroj pro každou aplikaci měření klimatických veličin

Měření proudění v kanálu a na vyústce

 • Intuitivní menu: jasně strukturované měření objemového průtoku, K-faktoru a měření Pitotovou trubicí
 • Komfortní měření: sondy Bluetooth a teleskopy s možností prodloužení
 • Se senzorem diferenčního tlaku: testo 440 dP pro měření Pitotovou trubicí a měření na filtrech

Měření pohody prostředí a kvality vzduchu v místnosti.

 • Intuitivní menu: měření stupně turbulence podle ČSN EN ISO 7730/ASHREA 55
 • Integrované dlouhodobé měření se záznamem: kontrola požadovaných hodnot s libovolně volitelnými intervaly měření
 • Široký výběr sond: stupeň turbulence, CO2, teplota, vlhkost, CO, intenzita osvětlení

Měření v laboratořích a čistých prostorech

 • Intuitivní menu: jasně strukturované měření objemového průtoku
 • Speciální aplikace: velmi přesné sondy s nepřekonanou přesností
 • Komfortní měření: Bluetooth nebo kabel, pro každé místo měření ta správná sonda

4 důvody, proč budete s testo 440 pracovat ještě efektivněji:

1. Intuitivní: jasně strukturovaná menu

testo 440 intuitive measurement menus

Menu pro měření objemového průtoku, K-faktoru, stupně turbulence podle ČSN EN ISO 7730/ASHREA
55, topného / chladicího výkonu, indikace plísní a dlouhodobého měření jsou v přístroji uložena a automaticky se starají o výsledky měření s jistotou.

Měření se dají snadno konfigurovat přes velký displej; naměřené hodnoty / výsledky jsou patrné na první pohled.

2. Bezdrátové: sondy s Bluetooth

testo 440 wireless probes

Žádný kabel – žádné problémy!

Sondy Bluetooth přístroje testo 440 jsou k dostání pro všechny aplikace. Naměřené hodnoty se přenášejí bezdrátově do měřicího přístroje. Pro větší efektivitu a méně nepořádku s kabely v kufru.

3. Šetří místo: 1 rukojeť pro všechny sondy

Rukojeť testo 440

Rukojeť Bluetooth nebo kabelová rukojeť přístroje testo 440 se dá univerzálně spojit s širokou paletou sond k testo 440. Potřebujete tak méně vybavení a během sekundy přejdete od měření pohody prostředí k určení objemového průtoku v kanálu.

4. Úsporný: bez nutnosti kalibrace

testo 440 dlouhodobě šetří

Přístroj pro měření klimatických veličin testo 440 je investice do chytré a robustní technologie, která se Vám vyplatí:

 • Vhodný pro všechny aplikace v měření klimatických veličin – nepotřebujete žádné další měřicí přístroje
 • Flexibilně rozšiřovatelné sondy – méně výdajů na příslušenství / sondy
 • testo 440 a testo 440 dP se nemusí kalibrovat, stačí kalibrovat sondy

Co chcete měřit?

Ještě lepší měření – stáhněte si další materiály

Intuitivní menu měření

Menu uložená v přístroji Vás efektivně provázejí m.j. měřením objemového průtoku v kanálu a na vyústce, měřením K- faktoru a měřením Pitotovou trubicí.

Všechny sondy přístroje testo 440

Které sondy a které aplikace? Stáhněte si porovnání sond a seznamte se s portfoliem sond testo 440.

Velký prospekt testo 440

Shrnuté informace o výrobku testo 440:

 • Všechny sondy a veškeré příslušenství
 • Specielní sady pro každou aplikaci
 • Detaily k intuitivním menu měření

Ke stažení:Tipy a triky pro měření proudění vzduchu v kanálu.