Testo 400 a 440 – nepostradatelné přístroje pro měření klimatických a vzduchotechnických parametrů

Multifunkční přístroje testo 400 a testo 440 jsou cenným pomocníkem nejen pro nastavování a zaregulování ventilačních zařízení a rekuperačních jednotek, ale také při hodnocení kvality vzduchu v místnosti. Univerzální klima přístroje využijete pro měření při přejímkách instalovaných větracích a klimatizačních zařízení dle normy ČSN EN 12599. Multifunkční měřicí přístroj Vám umožní pomocí širokého portfolia bezdrátových i kabelových sond spolehlivé a přesné určení klimatických parametrů jakými jsou CO₂, vlhkost vzduchu, teplota vzduchu a absolutní tlak. Stejně intuitivní je měření vzduchotechnických veličin s těmito přístroji.

Potřebujete poradit s výběrem?

V našem online konfigurátoru si můžete zvolit Vaše požadavky na přístroj a sondy a my Vám pomůžeme vybrat ideální řešení přímo pro Vás.

Multifunkční přístroje testo přinášejí následující výhody:

 • rychlé a intuitivní měření při zaregulování větracích jednotek a systémů s rekuperací
 • měření kvality vzduchu v místnosti (IAQ) a pohody prostředí
 • široká nabídka kompatibilních Bluetooth i kabelových sond
 • jednoduché zpracování a export naměřených dat
 • úspora financí i místa díky mnohostrannému využití přístroje
 • snadná manipulace a moderní design

Přehled multifunkčních měřicích přístrojů


testo 400 multifunkční měřicí přístroj

testo 400 universal IAQ instrument
 • Ideální pro měření ve shodě s platnými normami
 • Asistent měření pro síťové měření VAC a měření pohody prostředí (PMV/PPD)
 • Vysoce přesné, individuálně kalibrovatelné sondy
 • Sondy lze jednoduše vyměnit bez restartu přístroje
 • Kompletní dokumentaci můžete vytvořit přímo na místě měření

testo 440 multifunkční měřicí přístroj

testo 440 multifunctional measuring instrument
 • Ideální pro rychlá a intuitivní měření
 • Jasně strukturovaná měnu měření pro všechny VAC aplikace
 • Připojení rádiových sond pomocí Bluetooth® pro větší pohodu měření a méně otravné kabeláže
 • Vysoce přesné, individuálně kalibrované sondy
 • Interní paměť pro až 7 500 naměřených hodnot a USB rozhraní pro export protokolů měření

Praktický průvodce – Měření proudění v klimatizačních kanálech


Praktická přiručka jak měřit průtok v potrubí podle DIN EN 12599.
 

Tipy a triky pro měření proudění

Získejte praktické rady

Nejdůležitější sondy pro každou aplikaci
Správné provedení měření při kolaudaci podle ČSN EN 12599
Identikace a prevence chyb v měření

Jeden přístroj pro všechna měření: ušetřete s multifunkčním měřicím přístrojem

Zvažujete nákup multifunkčního měřicího přístroje pro zaregulování a servis systémů větrání?

Multifunkční měřicí přístroje disponují mnoha výhodami, které Vám usnadní Vaši každodenní práci:

 • Staráte se o údržbu pouze jednoho přístroje a jste vybaveni pro měření všech důležitých VZT a IAQ parametrů
 • Sami si zvolíte sondy, které jsou vhodné pro Vaše měření, a můžete je obměňovat dle aktuální aplikace
 • Investujete pouze do jediného měřicího přístroje a dlouhodobě využíváte výhody, které tato robustní a inteligentní technika přináší

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Měření kvality vzduchu v místnosti s přístroji Testo

V rámci měření klimatu v interiérech je určení vlhkosti vzduchu faktorem, který je pro vás velmi důležitý, protože správná vlhkost vzduchu v místnosti přispívá nejen k pohodovému pocitu, ale má také vliv na naše zdraví.

Testo 400 a 440 jsou kvalitní přístroje pro přesné zjištění kvality vzduchu v různých prostorách. Umožňují sledovat teplotu a vlhkost vzduchu v místnosti, díky čemuž lze efektivně zabránit tvorbě plísní. Testo Vám nabízí multifunkční přístroje s širokou nabídkou kompatibilních sond pro měření kvality vzduchu v uzavřených prostorách.

Pomocí univerzální IAQ sondy tak lze monitorovat zároveň teplotu, vlhkost a koncentraci oxidu uhličitého (CO2) v místnosti. Přístroje testo 400 a 440 Vám usnadní Vaši práci pomocí intuitivních uživatelských menu pro konkrétní typy měření. Přístroje samy identifikují, a jsou připojeny vhodné sondy. Díky tomu máte jistotu správného provedení měření a přesných výsledků.

Climate measurement

Multifukční měřicí přístroje testo usnadňují správu naměřených dat. Zatímco z přístroje testo 440 můžete data exportovat ve formátu CSV do Vašeho počítače, či rovnou vytisknout protokol z měření na místě pomocí připojitelné Bluetooth tiskárny, testo 400 umožňuje velmi snadno vytvořit report z měření včetně fotodokumentace pomocí integrovaného fotoaparátu v přístroji a následné odeslání PDF protokolu přes e-mail přímo z přístroje.

Měřicí přístroje testo 400 a 440 nabízejí praktické výhody:

 • Ukládání naměřených hodnot
 • Dokumentace výsledků na místě
 • Jednoduchá mobilní manipulace
Testo air meter
Měřič klimatu

Multifunkční měřicí přístroje testo 400 a testo 440 Vám usnadní práci při zjišťování různých faktorů pro hodnocení kvality vzduchu v místnosti, a rovněž také měření pro zajištění pohody v místnosti. Slouží vám navíc jako důležitý pomocník pro přesná nastavení ventilačních a klimatizačních zařízení. Přístroj testo 400 lze navíc doplnit o externí záznamník a umožní tak monitoring mikroklimatických podmínek na pracovišti. Kvalita vzduchu v místnosti má významný dopad na pohodu zaměstnanců, a proto je rozhodujícím faktorem prostředí při navrhování pracovišť. Tři nejdůležitější veličiny, které mají na kvalitu vzduchu v místnosti vliv jsou: teplota a vlhkost vzduchu a obsah CO₂. Pravidelné měření těchto veličin s přístrojem testo 400 tvoří základ pro dosažení optimálně upraveného vnitřního klimatu.

Moderní multifunkční měřicí přístroje skýtají následující přednosti:

 • Jednoduché odečtení přesných naměřených hodnot na displeji
 • Měření a monitoring klimatických parametrů pomocí jediného přístroje
 • Volitelné sondy pro měření kvality vzduchu v místnostech (IAQ) a určení parametrů pohody prostředí PMV / PPD
 

Sledování kvality vzduchu pomocí moderních měřicích přístrojů

Tepelná pohoda na pracovišti není pro zaměstnance nadbytečným luxusem, ale jedná se o základní požadavek pro udržení optimálního výkonu a produktivity. Proto je třeba z ekonomického hlediska vytvořit vhodné okolní podmínky. Pomocí přístrojů testo 400 a 440 lze jednoduše získat důležité informace pro hodnocení kvality vzduchu v místnosti.

S přístrojem testo 400 pro měření klimatických veličin a jeho rozsáhlým výběrem sond lze zaznamenávat, analyzovat a dokumentovat všechny klíčové veličiny rychle a efektivně, aby bylo možné přijmout vhodná nápravná opatření.

 

Správné nastavení ventilačních zařízení a rekuperačních systémů pomocí přístrojů testo 400 a 440

Je vaším úkolem seřídit vzduchotechnické či rekuperační zařízení? Pak potřebujete precizní měřicí přístroj, který Vám dodá přesné hodnoty. Protože již malé odchylky mohou u klimatizačních a ventilačních zařízení zapříčinit problémy, nemůžete si dovolit pracovat s přibližnými hodnotami. Měřicí přístroje testo 400 a 440 lze zakoupit v sadě s termickým a vrtulovým anemometrem pro měření rychlosti vzduchu, a rovněž objemového průtoku ve ventilačním kanálu a na vyústkách. Měřicí přístroje Testo nabízí intuitivní obsluhu s jasně strukturovanými menu pro měření objemového průtoku v kanále i na výstupech vzduchu do místnosti. Kromě toho můžete měřit také vysoké rychlosti proudění pomocí Pitotovy trubice, stupeň turbulence proudění v místnosti a chladicí či topný výkon. Díky kvalitním digitálním sondám a dalšímu příslušenství k přístrojům testo 400 a testo 440 budete vždy nejlépe vybaveni pro každý měřicí úkon.