Měřič absolutního tlaku Testo: Vysoce přesné měření, bezpečné sledování

Měření absolutního tlaku je běžná metoda měření tlaku v uzavřeném systému, např. při odvzdušňování zařízení pomocí vakuové vývěvy nebo při evakuaci chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel.

Měření absolutního tlaku - vaše výhody s Testo

 • Kompaktní a odolná konstrukce na ochranu vakua v měřicím senzoru.
 • Také pro použití v těžce dosažitelném nebo agresivním prostředí.
 • Velmi široká paleta možností využití, např. facility management, v chladicí, klimatizační a ventilační technice, v laboratořích a výrobních procesech.

Které manometry absolutního tlaku měří lépe? Ty od Testo - leadera na trhu.

Měřiče absolutního tlaku s pevnými snímači

Měřič absolutního tlaku
Vysoce přesné, robustní měřiče pro měření absolutního tlaku. Vhodné také pro barometrické měření výšky.

Měřiče absolutního tlaku s připojitelnými snímači

Měřič absolutního tlaku
Pomocí pouze jednoho měřiče měříte více parametrů. Jednoduše zasuňte vhodné čidlo a měřte i nízké tlaky s vysokou přesností.
 

Čidlo

Měření absolutního tlaku
Velká nabídka množství osvědčených volitelných čidel a sond se senzorem absolutního tlaku - pro vysoce přesné měření absolutního tlaku také v komplikovaných prostředích.

Měřiče absolutního tlaku s pevnými snímači

Měřiče absolutního tlaku s připojitelnými snímači

Čidlo


Přesně pro vaše použití: Měření absolutního tlaku při uvádění do provozu, servisu a údržbě

Co byste měli vědět o měření absolutního tlaku

Tlak se podle použití měří jako absolutní nebo relativní. Každý naměřený tlak se přitom vztahuje na referenční hodnotu. Při absolutním tlaku (označení: P abs) je referenční veličinou absolutní vakuum (0 barů), což odpovídá vzduchoprázdnu ve vesmíru. Absolutní tlak nezávislý na počasí nebo výšce ukazuje tedy rozdíl vůči vakuu. Měřič absolutního tlaku má tři specifika:

 1. Pouze jedinou hadicovou přípojku.
 2. Ukazuje výhradně pozitivní měřené hodnoty a nemůže být vynulován.
 3. Napojené vakuum v senzoru absolutního tlaku (referenční tlak).

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Měření absolutního tlaku - časté aplikace v průmyslu a technice

Vedle teploty a vlhkosti je tlak jedna z nejdůležitějších a nejčastěji měřených fyzikálních veličin. Při častých pracích v oblasti topné techniky, sanitární oblasti, klimatu místností a budov, ale tak v procesní a zpracovatelské technice je nezbytné měření parametrů absolutního tlaku. Ať už čistě s měřičem absolutního tlaku nebo v kombinaci s dalšími relevantními veličinami měření - u Testo najdete optimální měřič tlaku pro každé použití:

1. Sledování kvality vzduchu v místnosti:

Absolutní tlak je pouze jeden měřený parametr vedle dalších, který je nutno spolehlivě sledovat s ohledem na kvalitu vzduchu v místnosti. Doporučujeme měřiče, které spojují všechna důležitá měření do jednoho přístroje, například:

Zde najdete měřič tlaku vhodný pro své úkoly.

2. Vyhledání úniků v klimatizačních a chladicích zařízeních:

Při podezření na únik zaregistruje vyhledávač úniků netěsné místo rychle a jistě. Tak můžete obratem obnovit chladicí výkon a zabránit poškození zařízení.

3. Evakuace chladicích zařízení a tepelných čerpadel:

Jsou-li při evakuaci zařízení odstraňovány cizí plyny, vlhkost a oleje, musí být také kontrolován absolutní tlak.

Evacuating refrigeration systems

testo 511 v kapesním formátu

Malý a důkladný: Měřič se senzorem absolutního tlaku

Pro techniky s maximálními nároky na měřená data je testo 511 první volbou při výběru měřiče absolutního tlaku. Vedle absolutního tlaku tento snadno ovladatelný přístroj měří také barometrickou výši a propočítává barometrický výškový tlak.

testo 511 v shopu

 • testo 511 testo 511

  testo 511 - přístroj pro měření absolutního tlaku v kapesním formátu

  Obj.č. 0560 0511

  5,150.00 Kč
  vč. DPH  6,231.50 Kč
  • Velmi přesné měření absolutního tlaku s přesností ±3 hPa
  • Vhodný pro barometrické měření nadmořské výšky
  Produkt
Absolute pressure

testo 511 v jednom pohledu

 • Vysoce přesný: Měří absolutní tlak v rozmezí +/-3 hPa.
 • Velký rozsah měření: 300 … 1200 hPa.
 • Padne do každé kapsy: Malý, ovladatelný, praktický.
 • Mnohostranný: Ideální ke kompenzaci absolutního tlaku při měřeních proudění pomocí Pitotovy trubice.
 • Kompletní: Vhodný také pro barometrická měření (výška nad normální výškovou nulou na místě a tlak vzduchu na výšku hladiny moře).

Další možnosti měření tlaku pomocí Testo

Parametry tlaku jsou důležitým měřenými veličinami v chladicí, klimatizační a ventilační technice. Vedle čistého měřiče absolutního tlaku nabízí Testo kompletní spektrum všech důležitých měřičů tlaku - pro profesionální a efektivní práci.
pressure measurement possibilities

Měřiče rozdílového tlaku

Dbejte vždy na použití správného senzoru tlaku. Neboť jinak může docházet k častým následným chybám měření. Testo vám nabízí pro každý požadavek perfektní měřič tlaku. Přitom měření rozdílového tlaku patří k nejčastějším veličinám měření s ohledem na klima a topení. Pomocí měřiče rozdílového tlaku Testo jste perfektně vybaveni pro měření pomocí Pitotovy trubice ve ventilačním kanálu, kontrolu filtru v klimatizačním zařízení a k dalším četným použitím. Vyberte si z množství modelů přístrojů a volitelného příslušenství svůj vhodný přístroj.

Vakuometry

Patří k vašim úkolům evakuace chladicích zařízení? Pak je pro vás ideálním nástrojem vakuometr Testo. Jako multifunkční digitální servisní přístroj nebo chytrý vakuometr s bluetooth.

Digitální servisní přístroje

Chtěli byste měřit nejen absolutní tlak, ale všechny parametry, které jsou relevantní pro uvádění do provozu, servis a údržbu tepelných čerpadel a chladicích zařízení? Pomocí digitálního servisního přístroje máte k dispozici mnohé funkce v pouze jednom robustním a snadno ovladatelném přístroji. Praktické nástroje měří teploty, propočítávají automaticky přehřívání nebo podchlazení a jsou mistry v měření těsnosti s tepelnou kompenzací. A to nejlepší: Pomocí praktické aplikace sledujete svůj servisní přístroj přes smartphone nebo tablet, ukládáte výsledky měření nebo si je zasíláte e-mailem. Prostě chytré.