Zkoušečka napětí: přístroj pro experty

Zkoušečka napětí je ideální nástroj pro ověření, které části elektrického obvodu jsou pod napětím. Přístroj zobrazí úroveň naměřeného AC/DC napětí na displeji.

Výhody zkoušečky napětí testo 750

 • Certifikována dle standardu pro zkoušečky napětí DIN-EN 61243-3:2010
 • Protiskluzový límec pro bezpečnou obsluhu
 • Dodržení bezpečnostních specifikací dle přepěťové kategorie CAT III

Porovnání variant zkoušečky napětí testo 750

 • Zkoušečka napětí 750-1
  • Zkoušečka napětí 750-1
 • testo 750-1, zkoušečka napětí, vč. baterií a krytky na měřicí hroty
 • Obj. č. 0590 7501
 • Měřicí rozsah napětí: 12 … 690 V
 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: -
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Zkoušečka napětí 750-2
  • Zkoušečka napětí 750-2
 • testo 750-2, zkoušečka napětí, vč. baterií a krytky na měřicí hroty
 • Obj. č. 0590 7502
 • Měřicí rozsah napětí: 12 … 690 V
 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: 100 … 690 V
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
 • Zkoušečka napětí 750-3
  • Zkoušečka napětí 750-3
 • testo 750-3, zkoušečka napětí, vč. baterií a krytky na měřicí hroty
 • Obj. č. 0590 7503
 • Měřicí rozsah napětí: 12 … 690 V
 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Indikace napětí dotykem jedné sondy: 100 … 690 V
 • Přepěťová kategorie: CAT IV 600 V; CAT III 1000 V

Applications:


Zkoušečka napětí pro bezpečná měření

Některé varianty jsou navrženy pro měření nízkých napětí do 1000 V, jiné pro měření vysokých napětí.

Jelikož je měření pomocí moderních zkoušeček napětí bezkontaktní, je možné provádět měření i na zařízeních za provozu. Je tedy možné testovat relevantní obvody a systémy bez nutnosti deaktivace. Kromě těchto běžných aplikací lze zkoušečky napětí také využít pro:

 • Test vodivosti
 • Zkoušku sledu fází
 • Test vybavení proudového chrániče
Voltage tester for safe checking

Bezkontaktní indikátor napětí – rychlá a spolehlivá detekce napětí

Bezkontaktní indikátor napětí je vhodný pro rychlou kontrolu (ne)přítomnosti napětí.  Přístroj je vybaven vysokofrekvenčním interferenčním filtrem pro spolehlivou indikaci výskytu napětí. Je-li zaznamenána přítomnost napětí, vydá přístroj jasný optický a akustický signál. Přístroj je vybaven osvětlením měřeného místa, je tedy možné měřit i za špatných světelných podmínek. Přístroj je vhodný i do nehostinného prostředí, je totiž voděodolný a prachotěsný dle ochranné třídy IP67. Dvě nastavení citlivosti:

 • Stupeň 1: pro detekci fáze
 • Stupeň 2: pro detekci napětí

Síla elektrického pole je detekována přímo na vodiči pomocí bezkontaktního detektoru napětí a příslušného senzoru. Přítomnost napětí je poté okamžitě indikována. Pokud je překročena specifická úroveň napětí, zazní akustický signál. Neexistuje žádný konkrétní standard pro bezkontaktní indikátory napětí, proto je složité tyto správně kategorizovat. Pro návrh je proto použit běžný standard pro měřicí a testovací přístroje. Jelikož přístroj pracuje bezkontaktně, je zaručena vysoká klasifikace z hlediska měření. Často se jedná o přístroje z přepěťové kategorie CAT III (1000 V) nebo vyšší. Výsledek z hlediska detekce napětí je odpovídajícím způsobem přesný.

Non-contact voltage tester testo 745

Měření napětí bez přednastaveného měřicího rozsahu

Bezkontaktní zkoušečka napětí je vhodný nástroj pro včasnou detekci nebezpečné úrovně napětí a vyhnutí se poruchám. Sofistikovanější přístroj musí být ale schopen upozornit uživatele na vyskytující se nebezpečí bez ohledu na to, byl-li předem zapnutý, byl-li vybrán měřicí rozsah a jsou-li baterie vybité či nikoliv. Pro uživatele toto znamená spolehlivou ochranu před úrazem elektrickým proudem a tedy značně zvýšenou bezpečnost. Měřicí přístroje musí disponovat snadnou obsluhou, aby odpadla rizika s tím spojená. Měřicí přístroje jako jsou např. klešťové multimetry či zkoušečky napětí od Testo jsou navrženy tak, aby neexistovalo žádné riziko úrazu elektrickým proudem, pokud jsou tyto přístroje obsluhovány dle stanovených pokynů. Přístroje dosahují vysokého standardu a jsou vybaveny praktickými funkcemi, např.:

 • Špičková technologie optických vláken
 • Velký, přehledný LED displej
 • Přesná indikace napětí
Voltage testers, current tester tester, clamp meter and multimeter

Bezpečnost na prvním místě

Spolu se zkoušečkou napětí od Testo získáte přístroj, který vylepší Vaši bezpečnost v několika oblastech. Přehledný, patentovaný LED displej, čitelný ze 3 stran, zaručí bezproblémové odečítání naměřených hodnot z každého úhlu. Kromě toho je hodnota zobrazena i na dodatečném LCD displeji (testo 750-3). Obsluha je dále zpříjemněna ergonomickým protiskluzovým límcem pro bezpečné uchycení.
Osvětlení měřeného místa umožňuje měření za špatných světelných podmínek a robustní provedení přístroje jej chrání před okolními vlivy. Přesnost měření přístroje odpovídá normě DIN EN 61243-3:2010.
Měřicí funkce dělají přístroj ideální pro různé aplikace:

 • Test vodivosti
 • Zkouška sledu fází
 • Detekce napětí dotykem jedné sondy
Voltage tester Testo

Digitální zkoušečka napětí – pro detekci interferenčních signálů a přetížení

Bezkontaktní digitální zkoušečka napětí je vhodná pro mnoho aplikací. Zkušební měřicí přístroje musí zpravidla určit, vyskytuje-li se v měřeném obvodu nebo systému napětí. Pomocí zkoušečky napětí lze tedy odhalit, pracují-li takové systémy správně, nebo zda dochází k poruchám. Takový test je především vhodný pro zvýšení bezpečnosti práce, během uvádění zařízení či systému do provozu nebo při přístupu k vedení pod napětím.

Bezkontaktní indikátory napětí se vyznačují svým kompaktním provedením a lehkostí. V závislosti na měřicím přístroji, zkoušečky testo váží max. 230 g a jsou ceněné především díky intuitivní obsluze. Předběžné testování podezřelých zdrojů poruch je s nimi nesrovnatelně rychlejší.  Vysokofrekvenční interferenční signály jsou odfiltrovány a máte k dispozici dva stupně senzitivity. 

Technická data:

 • Test vodivosti: <500 kΩ
 • Zkouška sledu fází: 100 … 690 V
 • Měřicí rozsah napětí: až 1000 V
 • Třída krytí: IP 67
 • Dva stupně citlivosti; optická a akustická signalizace.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt