Diferenční tlakoměry - vysoce přesné měření také pomocí smartphonu

Testo nabízí vysoce přesné měřicí přístroje k určování diferenčního tlaku. Kromě toho testo také splňuje nejvyšší požadavky ohledně chytrých měřicích technologií – objevte nejnovější generaci našich měřičů diferenčního tlaku, které se obsluhují přes chytrý telefon nebo tablet.

Difereční tlakoměry - vaše výhody

 • Široký rozsah nabídky – přístroje pro měření diferenčního tlaku, sondy a vícefunkční měřicí přístroje.
 • Dokonale navržené – šikovné a robustní, s velkým osvětleným displejem, aby se vám naměřené údaje stále dobře četly.
 • Univerzální a praktické – připojení sond k měření dalších parametrů spolu s optickým příslušenstvím, od praktického měkkého obalu po ochranné pouzdro TopSafe.

Nejlepší prodejce

 • testo 510 sada testo 510 Set

  testo 510 sada - přístroj pro měření diferenčního tlaku

  Obj.č. 0563 0510

  4,480.00 Kč
  vč. DPH  5,420.80 Kč
  • Měření diferenčního tlaku od 0 do 100 hPa
  • Možnost měření proudění pomocí Pitotovy trubice (volitelně na objednání)
  Produkt

Diferenční tlakoměry testo - velký výběr od klasických až po chytré

Diferenční tlakoměry tlaku s pevnými senzory

Měřič rozdílového tlaku

Ideální pro nekomplikované každodenní rutinní měření.
 

Diferenční tlakoměry s připojitelnými senzory

Měření rozdílového tlaku

Podle čidla měříte nejen rozdílový tlak, ale také další měřené veličiny.
 

S obsluhou pomocí telefonu

Měření rozdílového tlaku
Snadno ovladatelný a chytrý: Měření je obsluhováno a odečítáno přes smartphone nebo tablet.

Sondy

Diferenční tlak
Volitelný snímač a sondy se senzorem rozdílového tlaku - optimální pro tlak a proudění.

Diferenční tlakoměry tlaku s pevnými senzory

Diferenční tlakoměry s připojitelnými senzory

S obsluhou pomocí telefonu

Sondy

Na toto byste měli při měření diferenčního tlaku dávat pozor

Každá veličina měření tlaku se vztahuje na diferenční tlak: Při absolutním tlaku na vakuum, při relativním tlaku na okolí. Pokud měříte rozdílový tlak, zjišťujete rozdíl tlaku mezi dvěma vámi definovanými hodnotami.

 • Proto diferenční tlakoměru disponuje vždy dvěma přípojkami. Oproti měřiči absolutního tlaku, který vyžaduje pouze jednu přípojku.
 • Proto může diferenční tlakoměr měřit také relativní tlak.
 • Proto může být výsledek měření podle referenční hodnoty pozitivní (+) nebo negativní (-), tedy zobrazovat přetlak nebo podtlak.
Testo's differential pressure measuring device

Záleží na senzoru diferenčního tlaku

Měřič může být jen tak přesný jako jeho senzor. Senzory rozdílového tlaku Testo jsou vysoce přesné, teplotně kompenzované a přitom malé a robustní. Proto se perfektně hodí i pro použití v kritických situacích.

Použití přístroje na měření diferenčního tlaku – nejběžnější oblasti používání


Praktické know-how pro měření diferenčního tlaku – jak to dělat ještě lépe

Differential pressure gauge

Pokud jde o správné používání tlakoměru nebo optického příslušenství, které činí proces měření snadnějším v místech s obtížným přístupem nebo ve znečištěném prostředí, naše praktické tipy vám umožní vyhnout se nejběžnějším chybám aplikace a dostat z vašeho měřicího přístroje co nejvyšší přesnost a výkonnost!

Jak optimálně používat váš měřič rozdílového tlaku

1.    Správný tlak?
Při měření diferenčního tlaku je důležité připojit správný tlak ke správné svorce. Zkontrolujte, zda jste připojili přetlak na svorku plus (+) a podtlak na svorku (-). To vám umožní pracovat s měřičem diferenčního tlaku v celém měřicím rozsahu a můžete tak odečítat měřicí hodnoty s vysokou přesností.
 

2.    Měřte relativní tlak:
Víte, že s vaším přístrojem Testo pro měření diferenčního tlaku můžete také měřit relativní tlak (tj. rozdíl od momentálně existujícího tlaku okolí)? K tomu jednoduše ponechte jedno ze dvou připojení tlaku volné a nastavte momentální podmínky okolí jako referenční hodnotu.


Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

3.    Měření pomocí Pitotovy trubice:
Použití Pitotovy trubice má smysl zejména při měřeních v prašném a znečištěném ovzduší. Rychlost vzduchu ve vzduchovodu v rozvodu se může určit např. tlakovým rozdílem mezi dynamickým a statickým tlakem.

4.    Včasná výměna prvků filtru vzduchu:
Filtry vzduchu v klimatizačních systémech se mají pravidelně podrobovat měření rozdílového tlaku. Přístroj Testo pro měření tlaku znamená, že jste na té bezpečné straně – sonda diferenčního tlaku se může připojit k otvorům filtru. Jestliže rozdíl tlaků před a za filtrem  dosahuje kritické hodnoty, je vydán výstražný signál – pak víte, že je potřeba filtr vyměnit, aby bylo zachováno správné větrání.

5.    Měřte diferenční tlak v čistých prostorech:
Jestliže jde o zajištění provozu v čistých prostorách v souladu s nějakým standardem, požadavky na přesnost přístroje pro měření diferenčního tlaku již nemohou být vyšší. Rozdíl tlaků mezi prostory různých tříd čistoty je přesně kontrolován – a musí se také přísně dodržovat. Minimální přetlak v čistých prostorách zajišťuje, že když se otevřou dveře, do čistého prostoru nemůže vniknout vzduch z nečisté prostory, který by vzduch v čistém prostoru mohl znečistit.  Standardizovaná rozdílová hodnota je 5 až 20 Pa. Měřicí přístroj diferenčního tlaku Testo znamená, že si můžete být jisti, že vaše hodnoty jsou správné.
 

Diferenční tlak není jen jediná věc – další přístroje pro měření tlaku od Testo

Když provádíte servis na větracím systému, když chcete uvést do provozu systém vytápění nebo odpovídáte za soulad s předpisy pro čisté prostory a systémy filtrace, u Testo najdete ideální řešení pro každý požadavek


Whether you are servicing a ventilation system, want to commission a heating system or are responsible for compliance with cleanroom regulations and filter systems – you will find your ideal solution for every requirement at Testo.
More pressure measuring instruments from Testo

Vždy správný tlakoměr po ruce

Parametry tlaku hrají důležitou úlohu v četných aplikacích u technického zabezpečení budov, v průmyslu i ve výzkumu. Aby se zajistilo, že máte k ruce správný přístroj pro měření tlaku pro každý požadavek, Testo vám nabízí pro každý tlak příslušný přístroj.

Vysoce přesné měření absolutního tlaku

Vedle diferenčního tlaku je jedním z obvykle měřený tlaků absolutní tlak. Zajistěte kvalitu úkolů vaší údržby nebo servisu měřicím přístrojem absolutního tlaku od předního výrobce. To znamená, že si budete také jisti, že vaše hodnoty jsou správné a současně budete mít výhodu prvotřídního poměru cena-výkon.

Detekování úniků pomocí tlaku

Hledáte nějaký detektor úniků pro rychlé a důkladné zjištění místa úniku? Detektory úniků od Testo nejsou jen zvláště přesné, ale také rozpoznávají všechna běžná chladiva. To znamená, že jste vždy dokonale vybaveni v případě podezření na únik.

Měření vakua je nyní snadné

Přístroj pro měření vakua od Testo vám umožňuje zvládat všechny požadavky ohledně vyprazdňování chladicích systémů nebo tepelných čerpadel s ještě větší jistotou. A jestli neměříte jen diferenční tlak, ale chcete zaznamenávat také další