Konvenční systémy vytápění

Pro zajištění optimálně fungující systému vytápění, je třeba při jeho uvádění do provozu a údržbě provádět různá měření. S kompaktními měřicími přístroji pro chytré telefony z řady chytrých sond testo je to jednodušší a pohodlnější než kdykoliv předtím.

Jakou Vám chytré sondy testo nabízejí podporu u Vašich systémů vytápění

Měření diferenčního tlaku

POP-Smartprobes-510i-2000x1500.jpg
  • Snadné měření tlaku proudícího plynu a statického tlaku s diferenčním tlakoměrem testo 510i
  • Zkouška poklesu tlaku na ventilátorech a filtrech s diferenčním tlakoměrem testo 510i

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

  • Nabídka měření pro zkoušku poklesu tlaku včetně výstrah
 

Měření teploty

POP-Smartprobes-heating-temperature-2000x1500.jpg
  • Měření teploty přívodu a zpátečky v otopných soustavách s klešťovým teploměrem testo 115i
  • Měření teploty v místnosti s teploměrem testo 905i
  • Bezkontaktní infračervené měření povrchové teploty s infračerveným teploměrem testo 805i
  • Označení bodu měření vysoce viditelným 8bodovým laserovým kruhem při použití infračerveného teploměru testo 805i

A v tomto případě vám aplikace testo Smart App pomáhá takto:

  • Rychlá detekce změny teploty pomocí grafického zobrazení průběhu
  • Snadný výběr úrovně emisí díky seznamu uložených materiálů
  • Obrazová dokumentace s naměřenými hodnotami a označením bodu měření

Doporučujeme tyto produkty

testo 115i - klešťový teploměr ovládaný chytrým telefonem

testo 905i – teploměr ovládaný chytrým telefonem

testo 805i – infračervený teploměr ovládaný chytrým telefonem

testo 510i – diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

Doporučujeme tyto sady

Chytré sondy Testo sada pro vytápění

testo Smart Probes ultimate kit

Přehled všech chytrých sond a chytrých sond v sadách