Záznamníky teploty a vlhkosti vzduchu – oblasti použití

Data z okolí mohou být v různých oblastech důležitá a mohou mít vliv. Při přepravě nebo uchovávání zboží je nezbytné mít přehled o vývoji dat z okolí a tímto způsobem moci rychle zareagovat, když dojde k velkým změnám. Stejně tak důležitá jsou data pro dobré prostorové klima. Lidské zdraví závisí velkou měrou také na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Záznamníky teploty a vlhkosti
 jsou schopny měřit data v určitých intervalech. Ta se potom ukládají do vestavěné datové paměti. Přitom existují samostatné záznamníky pro teplotu a záznamníky pro vlhkost, avšak také přístroje, které provádějí obě měření.

Nejlepší prodejce

 • testo 175 H1 testo 176 H1

  testo 175 H1 - datalogger teploty a vlhkosti

  Obj.č. 0572 1754

  8,830.00 Kč
  vč. DPH  10,684.30 Kč
  • Kontinuální měření a dokumentace teploty, relativní vlhkosti a rosného bodu
  • Bezproblémové dlouhodobé měření: velká kapacita paměti pro až 1 milion naměřených hodnot, životnost baterií 3 roky
  Produkt

Hledání vhodného záznamníku dat je založeno na různých vlastnostech, které by přístroj měl mít:

 • Typ měření
 • Kombinace různých dat z okolí
 • Přesnost u výsledků měření
 • Opakování výsledků měření

Produkty pro měření a dokumentaci vlhkosti a teploty

Záznamník vlhkosti

Humidity data logger testo 176 H1
Záznamník vlhkosti pro sledování vlhkosti a teploty.

S připojitelnými sondami

Data logger for humidity measurement
Záznamník vlhkosti s připojitelnými sondami pro individuální požadavky.

Záznamník dat pro přepravu

Humidity data loggers for transport
USB-záznamník dat pro sledování vlhkosti během přepravy.

Wifi data logger

Wifi záznamník
Wifi záznamníky pro flexibilní sledování vlhkosti.

Záznamník vlhkosti

S připojitelnými sondami

Záznamník dat pro přepravu

Wifi data logger

Aplikace:


Climate data logger – important instrument features

Otázka, jaké vlastnosti by měl záznamník klimatických hodnot mít, závisí na plánované oblasti použití. Pokud byste chtěli s přístroji sledovat okolní podmínky choulostivého zboží, chladicí řetězec nebo také sledovat přepravu, jsou přesné měřené hodnoty nezbytné. Plánujete-li kontrolu prostor, jako jsou školy nebo i kanceláře, nejsou malé odchylky u měřených hodnot tak významné. Proto může již přesnost u přístroje omezovat výběr.

Obzvláště důležité, nezávisle na oblasti použití, ukládání dat a opakování měření. Ukládání by mělo probíhat i tehdy, kdy je přístroj po delší časový úsek bez napájení. Pouze tak je možné zajistit, aby i nadále bylo umožněno vyhodnocování. V této souvislosti se při hledání vyplatí se podívat na dobu provozu akumulátoru. Navíc by se mělo prověřit, zda proběhne akustická informace, když je zapotřebí akumulátor nabít.

Measuring humidity in walls with data logger

Při sledování určitých oblastí stojíte pod vysokým tlakem. Výsledky měření musí být zkontrolovány a porovnány během krátké doby, aby nedošlo k poškození zboží a výrobků. Záznamníky tak mohou tento tlak převzít, poněvadž měří hodnoty přesně a při nějakém překročení upozorní na tuto skutečnost akustickým signálem. Přenos dat do koncového přístroje může fungovat různými cestami. Například záznamník vlhkosti existuje ve formě přístroje s USB nebo WiFi. Zvlášť efektivní je použití záznamníku klimatických veličin, který je integrován do celého systému monitorování dat. Komplexní systém je koncipován tak, aby se data dala odesílat přímo do požadovaného koncového přístroje a tam se dala vyhodnotit. To má přirozeně určité výhody, ze kterých můžete u záznamníku pro vlhkost vzduchu profitovat:

 • Zřetelná úspora času díky jednoduchému přehledu
 • Rychlý přenos dat
 • Nastavení hraničních hodnot
 • Akustické signály
Data logger for monitoring humidity in the archive

Doplňky pro záznamník klimatických hodnot

Záznamník klimatických hodnot je často již velmi dobře vybaven. Existují tak  záznamníky pro teplotu, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu. Přesto může mít smysl používat je v kombinaci s dalšími přístroji. Může tak být užitečné v některých oblastech měřit zatížení plynem v prostorech. K tomu se hodí záznamník CO₂ nebo záznamník CO. Tyto rovněž existují částečně v kombinaci s měřením teploty. Často podceňovaný, avšak důležitý je pohled na zatížení UV zářením. UV paprsky mohou mít intenzivní vliv na kvalitu zboží a surovin.

Díky záznamníku UV záření je možné mít tyto hodnoty na zřeteli. Silné nárazy nebo pohyby, jak tomu bývá v případě přepravy, jsou často pro choulostivé výrobky ožehavé. Záznamník otřesů umí zaznamenávat, jakou silou jsou otřesy působeny. Můžete tak odhadnout, jak velké mohou být možné škody.

 • Záznamníky dat existují pro různá data z okolí
 • Je možné uvádět zatížení UV zářením
 • Pravidelným měřením je možné porovnávat výsledky měření
Data loggers for temperature, humidity, CO₂ and UV

Ordering Testo humidity data loggers online

Záznamníky vlhkosti od firmy Testo mohou měřit různé varianty vlhkosti. Vlhkost materiálu stejně tak jako vlhkost vzduchu se dají tímto způsobem velmi dobře sledovat. Přitom můžete vybírat z různých provedení. Máte možnost si objednat  záznamník teploty a vlhkosti vzduchu, který podává pravidelný přehled o vývoji hodnot.

Rozdíly najdete také ve velikosti a provedení modelů. Záznamník pro teplotu a vlhkost vzduchu s USB je stejně tak praktický, jako modely s WiFi.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt
Humidity measurement with data logger in the conservatory

USB záznamníky dat pro vlhkost a teplotu

USB záznamník dat je jednoduchý v manipulaci a optimální ve vybavení. Je koncipován tak, že se dá rychle nabít a lze jej tak používat po delší časové úseky. Navíc disponuje konfiguračním souborem a také kalibračním certifikátem. Obojí je velmi užitečné, když přenášíte data přímo do koncového přístroje a zde je chcete shrnout do PDF, abyste získali rychlé vyhodnocení.

Záznamník vlhkosti s WiFi

WiFi záznamník dat je jiná varianta a velmi dobře se hodí, když musíte prostory z důvodu jejich velikosti vybavit více záznamníky. Díky přenosu dat přes WiFi není nutné přístroje jednotlivě vyčítat. Profitujete zde z následujících výhod:

 • Úspora nákladů
 • Možnost použití ve více místnostech
 • Přenos dat přímo do koncového přístroje
 • Úspora času

The GxP Dictionary

Compact reference book and work aid for all GxP employees.