Co nabízí Cloud a WLAN

Summary – This is what the Cloud and WLAN offer
Cloud (též nazývané Cloud-Computing) popisuje poskytnutí infrastruktury IT jako třeba místo v paměti nebo softwaru přes internet. To pro Vás znamená, že nemusíte pro řešení Cloud vlastnit žádný vlastní server nebo instalovat software na lokálním PC. Podle požadavků existují různé modely Cloudu, které se liší rozsahem výkonu a bezpečností dat. Které přesně, se dozvíte na této stránce.

Největší výhoda Cloudu spočívá v jeho flexibilitě, protože je možné služby podle potřeby měnit. Navíc je přístup k datům v Cloudu možný odkudkoliv a pomocí jakéhokoliv přístroje s přístupem na internet. Flexibilní přístup na Cloud je možný, díky konvenční technologii WiFi. Ohledně kódování, šifrování dat a zajištění sítí WLAN však existuje něco, na co je třeba dbát. 

Tento Whitepaper se zabývá důležitými standardy a relevantními bezpečnostními informacemi.

Co je to Cloud?

S pojmem „Cloud“ se dnes setkáváme všude, a proto se zdá, že je velmi nový. V informační technologii však byl již na začátku devadesátých let vytvořen jako symbol pro počítačové sítě, jejichž skutečná fyzická struktura nebo způsob fungování je pro uživatele nedůležitá, které se však vůči němu jeví jako standardní počítač.

Velkou výhodou oproti klasickému počítači na Vašem stole nebo pod ním je, že Cloud-Computer roste flexibilně se svými zadáními – kapacita paměti, operační paměť a procesory je možné libovolně rozšiřovat (škálovat).

Přitom však pojem „Cloud“ neříká nic o tom, kde se tento Cloud-Computer nachází. Stejně tak jako existují auta k pronájmu nebo na leasing, je možné si zatím kapacitu počítače pronajmout nebo pořídit na leasing.
Tyto počítače navíc už nemusí být nutně ve vlastním výpočetním středisku, ale mohou být provozovány na jiném, libovolném místě. Musí pouze existovat datové připojení k síti. Internet se používá jako datový okruh a proto se často dává do přímé souvislosti s Cloudem. Přes internet máme zatím téměř všichni více nebo méně pravidelný kontakt s Cloud-Computery, aniž bychom si toho byli nezbytně vědomi, jako například internetové online bankovnictví, průběhy objednávek u zásilkových obchodů, účet u poskytovatele e-mailové schránky nebo sociální sítě – všechny tyto každodenní procesy by nebyly bez aktuálního Cloudu na pozadí myslitelné.

Cloud applications for data storage are particularly practical, especially when these data need to be used by different people or access to them needs to be from different locations. However, automatic backup to prevent data losses when there is a failure of your own hard disk may also be an influential argument in favour of using Cloud storage for many users.

A customized infrastructure is required to operate a Cloud. This may be very comprehensive, for example enabling a large mail-order company to process all the enquiries for their Christmas business. This "computer" is far too large on normal days in the year. What could be more logical then than to use these resources for other tasks and to share them with others?

This means it is only a small step to the business model of simply operating a Cloud and distributing the available capacities to lots of customers, as e-mail providers and social networks do, for example. The infrastructure is financed either via a regular user fee or the provision of cash-equivalent personal information, for example with social media.

Úrovně Cloudových služeb.

Cloudové služby jsou v zásadě nabízeny ve třech různých úrovních, které se liší rozsahem poskytovaných zdrojů.

Cloud white paper

Služba infrastruktury (IaaS)

Místo nákupu infrastruktury IT se tato v případě potřeby pronajímá, není tedy potřeba vstupní investice. Je možné v krátké době reagovat na změny požadavků infrastruktury IT. O kompletní administraci provozních systémů a aplikací se stará zákazník sám.


Služba platforma (PaaS)

Tento model jde o krok dále a dává k dispozici kompletní prováděcí prostředí spolu s podřízeným hardwarem a softwarem, na němž může zákazník rozvíjet a provozovat svoje vlastní aplikace. Potřebný výkon počítače a potřeba kapacity paměti je možné dle potřeby upravovat.

SaaS white paper

Služba software (SaaS)

V tomto balíčku, který nevyžaduje žádnou péči, jsou dány k dispozici infrastruktura, platforma a potřebné aplikace. Přístup k aplikacím probíhá zpravidla přes internetový prohlížeč a je proto nezávislý na použité platformě uživatele služby. Pro používání a provoz se platí poplatek za používání. Poskytovatel služby za to přebírá pořizovací a provozní náklady, mimo jiné za kompletní administraci IT, práce na údržbě, aktualizace a zálohování.

Různé modely Cloudu.

Cloud-Computing je v podstatě nabízen v následujících modelech, které se řídí podle aktuálních požadavků zákazníků na zabezpečení.

Veřejný Cloud

Veřejný Cloud nabízí přístup do IT infrastruktury široké veřejnosti přes internet. Zákazníci si infrastrukturu dělí a platí za to zpravidla na základě skutečného využití. Nemají žádné výdaje za počítačovou a datovou infrastrukturu.

Soukromý Cloud

Soukromý Cloud je infrastruktura, která je provozována výlučně pro jednu osobu, firmu nebo organizaci. Přitom provoz může probíhat jak interně (prostřednictvím vlastního výpočetního střediska – lokálně), tak také externě prostřednictvím poskytovatele služby.


Komunitní Cloud

The Community Cloud is a special form of the Private Cloud operated for a limited user group which can be spread over different locations, such as municipal authorities, universities or research groups.

Virtuální soukromý Cloud

The Virtual Private Cloud is an area which is separated off by security measures in what is in principle an infrastructure that can be accessed as a Public Cloud.

Komunikační a rádiové standardy.

Všechny uvedené modely Cloudu potřebují datové propojení k zákazníkovi. Je-li připojení přes internet, je přiměřeně komfortní a nabízejí se četné možnosti přístupu.

Bezdrátové připojení z přístrojů, jako jsou notebooky, tablety a chytré telefony, k internetu probíhá buď přes data mobilní telefonní sítě nebo přes síť WLAN. Tyto Wireless Local Area Networks (WLAN) jsou lokání rádiové sítě, které vycházejí z mezinárodního standardu a mají dosah do 100 m. V centru rádiové sítě WLAN stojí Access-Point (přístupový bod), který rádiové propojení WLAN převede do internetu buď pomocí kabelu nebo mobilní rádiové sítě. Často jsou tyto přístupové body nazývány také (Wi-Fi)-Hotspots.

Protokol IEEE 802.11

K tomu, aby chytré telefony, tablety a ostatní přístroje, které byly vyvinuty v rámci Internetu věcí (IoT), mohly tuto techniku všude využívat, jsou zapotřebí standardy pro rádiová spojení.

V roce 1990 začala pracovní skupina IEEE pracovat na standardu pro bezdrátové sítě. Institute of  Electrical and Electronics Engineers je celosvětový profesní svaz inženýrů hlavně z oborů elektrotechniky a informační techniky. Vyvinuli protokol a metodu přenosu pro bezdrátové sítě. Protokol standardu IEEE 802.11 etablovanému v roce 1997 se dostalo rychlého přijetí a rozšíření. Následným budováním byl tento standard běžně rozšiřován a zlepšován. Tato rozšíření se rozeznávají podle připojených malých písmen jako např. a, b, g, n.  

Jelikož pásmo 2,4 GHz může být ve většině zemí využíváno bez licence, tak se přístroje podle standardů 802.11b/g rychle rozšířily. V současné době se využívají i další frekvenční pásma: standard 802.11ac využívá pásmo 5 GHz, s 802.11ad pásmo 60 GHz a 802.11ah je připraveno pro pásmo 900 MHz .

 

Nejdůležitější rádiové frekvence.

Pásmo 2,4-GHz

Výhody

 • Překoná clonící materiály nízkoztrátovější – větší dosah
 • Bezpoplatkové, sdílené frekvenční pásmo ISM
 • Velké rozšíření, nízké náklady na přístroje

Nevýhody

 • Frekvenční pásmo se musí dělit s ostatními přístroji, příp. radiotechnikou (mj. Bluetooth, mikrovlnné trouby, dětské chůvičky, bezdrátové telefony), s tím jsou spojené poruchy a interference
 • Bezporuchový provoz na stejném místě je možný pouze maximálně u 4 sítí (USA: 3), protože efektivně jsou k dispozici pouze 4 (téměř se překrývající) kanály (v Německu: kanály 1, 5, 9 a 13 –  v USA 1, 6 a 11)

 

Pásmo 5GHz

Výhody

 • Zřetelně vyšší přenosová rychlost
 • Méně využívané frekvenční pásmo – méně poruchový provoz
 • Větší dosah, poněvadž je s 802.11h možný vysílací výkon až 1000 mW – to nadměrně kompenzuje větší tlumení vyšších frekvencí


Nevýhody

 • Silnější regulace v Evropě: na většině kanálů je zapotřebí dynamická selekce frekvence (DFS) aby např. nebyly rušeny meteorologické radarové systémy; na některých kanálech není dovolen provoz na volném prostranství; pokud není využívána automatická kontrola vysílacího výkonu (TPC-Transmit Power Control), musí být vysílací výkon redukován
 • Signál je rychle stíněný zdmi
   
In general, the high frequencies used enable a high data rate in transmission. Depending on the materials used, the radio waves are however heavily damped in buildings. When a large building needs to be completely covered by a radio network, it may therefore be necessary to either set up several access points or to extend the radio coverage by using so-called WLAN repeaters.
Wi-Fi logo

Wi-Fi (Alliance)

Tato organizace byla v roce 1999 původně založena pod názvem Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA) jako spolek výrobců. V roce 2002 se WECA přejmenovala na Wi-Fi Alliance.
Spolek si dal za úkol certifikovat výrobky svých výrobců na bázi standardu protokolu IEEE-802.11 podle vlastních směrnic a zaručit tak spolehlivý provoz mezi různými bezdrátovými přístroji. Výrobky získávají certifikát Wi-Fi a smí proto nést logo „Wi-Fi“. Tím se zatím toto logo Wi-Fi vyvinulo jako celosvětové synonymum pro bezdrátovou lokální síť na bázi standardu protokolu IEEE-802.11.
Za odpovídající poplatek se ovšem testují pouze produkty členů spolku. Chybějící logo Wi-Fi na přístroji výrobce, který není členem spolku, nevytváří nutně odchylku od standardu.

Bezpečnost v rádiové síti

In contrast to cable connections, radio links can easily be picked up without this being noticed. The link must therefore be encrypted to ensure privacy. In addition, it may be necessary to restrict access to an access point to known users. There are very different jurisdictions all over the world in terms of the responsibility of an access point operator with regard to its use.

Přístup k Access-Point

Každém expedovaném routeru WLAN, je přednastaveno standardní heslo pro administrátora routeru. To je zpravidla veřejně známé, protože návody k obsluze přístrojů jsou k dispozici i na internetu. Proto je při uvádění do provozu důležité, změnit jak přihlašovací údaje administrátora, tak také k němu příslušné heslo. 

Mnoho routerů nabízí možnost spravovat jej přes internet, přihlásit se a provést administrativní změny. Standardně je tato funkce vypnutá. Neexistují-li žádné závažné důvody pro aktivací této funkce, doporučuje se nechat vzdálenou administraci routeru WLAN deaktivovanou.

Každý Access-Point může nebo by měl mít individuální název, aby jej bylo možné odlišit od ostatních přístupových bodů. Toto jméno sítě (SSID – Service Set Identifier) je zpravidla vysíláno Acces-Pointem a je proto pro všechny potenciální uživatele viditelné. Pokud tento přístupový bod nemá být pro veřejnost viditelný, je možné vysílání SSID na routeru vypnout. Uživatel může mít k němu přesto přístup, pouze musí k tomu znát název sítě a nemůže si jej na svém přístroji vybrat ze seznamu viditelných přístupových bodů.

Volba hesla je další krok ve směru bezpečné WLAN. Na tento bod se stále znovu upozorňuje, přesto existují sítě, jejichž heslo je stejné jako SSID nebo je to snadno uhodnutelný sled čísel.

Další možnost, jak znesnadnit neoprávněné použití Acces-Pointu, je tzv. filtrování adres MAC (Media Access Control). Každý modul WiFi má jednoznačnou MAC adresu, která je uložena v rádiovém modulu jako poznávací signál a je používána k identifikaci v rádiovém provozu.
Provozovatel Acces-Pointu může v přístroji uložit seznam MAC adres těch přístrojů, kterým chce dovolit přístup. Pokusy o kontakt ostatních rádiových modulů jsou pak Acces-Pointem odmítnuty.

Šifrování

Další důležitý krok pro zajištění sítě WiFi proti neoprávněnému používání spočívá v šifrování komunikace.
Všechny aktuální routery WLAN disponují příslušnými nastaveními. V rámci stále se dále rozšiřujícího používání technologie WLAN byly vyvíjeny stále lepší metody pro šifrovanou komunikaci, protože byla stále znovu odhalována slabá místa a metody tím byly napadnutelné.
Pro úplnost zde musíme uvést metody kódování, které zatím platí jako nespolehlivé a proto by se již neměly používat:

 • WEP (Wired Equivalent Privacy)
 • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
 • WPA (Wi-Fi Protected Access)

Aktuální metoda WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) platí jako těžko překonatelná, pokud se použijí též přiměřené bezpečná hesla. Momentální bezpečností standard pro rádiové sítě podle standardu WLAN IEEE 802.11a, b, g, n a ac a je založen na standardu Advanced Encryption Standard (AES). Proto by měla být tato metoda momentálně používána.
 

Ověřování WLAN

Ne každý smí používat každou WLAN. Přístup k WLAN sice může být omezen heslem, je-li však jednou heslo oznámeno, je tím nejenom přístup, ale také šifrování nespolehlivé. U větších sítí, např. ve firmách, může mít proto smysl, přiřadit každému uživateli vlastní přístupová data (uživatelské jméno a heslo), která mohou být centrálně spravována. Tato správa se uskutečňuje na speciálním serveru Radius (Remote Authentication Dial-In User Service). Má-li být např. zaměstnanec vyřazen, je nezbytné přístupové heslo pro WLAN změnit. Místo toho naprosto stačí na serveru Radius vymazat příslušná přístupová data.

Závěr.

S Cloud-Computing mohou soukromí uživatelé, firmy a veřejná zařízení profitovat z výkonné infrastruktury IT, aniž by si ji museli sami pořizovat a provozovat. Díky modelu „pronajmout místo kupovat“ zato získají značnou míru flexibility. Na rozdíl od vlastního serveru se dá pronajatá kapacita Cloudu upravovat. Zpravidla se momentálně nabízené modely Cloudu liší velikostí zdrojů poskytovaných nabízejícím a požadovanou bezpečností dat /privátní sférou.

Data a aplikace v Cloudu (tedy v počítači nebo počítačové síti kdekoliv na světě) se ukládají nebo běží, může je zákazník vyvolat kdykoliv a odkudkoliv na světe pomocí téměř libovolného přístroje. To je rozhodující především v tak zvaném Internetu Věcí (IoT). Tento výraz popisuje síťové sdílení nejrůznějších produktů pomocí internetu. V této souvislosti často jmenovaná chladnička, která automaticky objednává mléko, přitom představuje pouze jeden – i když praktický – okrajový jev. Mnohem zajímavější jsou inteligentní výrobní stroje, které mohou automatizovaně objednat materiál nebo záznamníky dat, které měří klimatické podmínky a vyšlou alarm, když dojde k narušení hraničních hodnot. 

Cloud se však dá efektivně a komfortně používat pouze přes odpovídající rádiové a komunikační standardy. Nejdůležitější je zde WiFi od WiFi-Alliance. Protože je však možné bezdrátovou komunikaci nebo přenos dat snadněji sledovat nebo ilegálně využívat, doporučuje se řada bezpečnostních opatření. Ty sahají od ochrany heslem přes kódování až po ověřování WLAN pomocí MAC adresy. Avšak když se člověk s rozvahou rozhodne pro vhodné řešení Cloudu a respektuje přitom při propojení dat nejaktuálnější bezpečnostní standardy, nestojí, efektivnímu využití této technologie, nic v cestě.
 

Dr. Volkmar Wismann.

Volkmar Wismann Testo

Dr. Volkmar Wismann.

Narozen v Hamburgu, promoval v oboru fyziky a elektrotechniky a věnoval se základnímu výzkumu v radiolokaci. Po deseti letech kdy působil jako poradce pro pozorování Země, byl nejdříve činný ve firmě zabývající se záznamníky dat a nyní pracuje na vedoucí pozici u specialistů na měřicí techniku Testo.