Technologie SuperResolution

High-resolution thermal images

Technologie SuperResolution je ideální tam, kde je pro Vaši profesionální termografickou analýzu potřeba pořídit termogram s nejvyššími detaily. Termogramy pořízené termokamerou mají s technologií SuperResolution výrazně vyšší rozlišení. Důležitým faktem je, že technologie SuperResolution vždy zaznamenává pouze skutečné naměřené hodnoty - nejedná se o žádné vkládání mezihodnot pro umělé zvětšení detailu snímku. Technologie SuperResolution tedy poskytuje možnost zaznamenávat ještě více teplotních hodnot - bez nutnosti pořizovat novou, dražší termokameru s vyšším rozlišením.

Termokamery ve stavebnictví

Technologie testo SuperResolution se v termografii budov výborně hodí pro rychlé a efektivní odhalení poškození budovy. Kromě toho je možné pomocí termosnímků s vysokým rozlišením analyzovat energetické ztráty při vytápění nebo klimatizování budov. Na základě vysoké úrovně podrobností ve snímku je zřetelně vidět vadná izolace, vznikající tepelné ztráty nebo stavební závady. Také netěsnosti se dají pomocí testo SuperResolution na termosnímku přesně vizualizovat.

Termokamery v průmyslu

V průmyslové údržbě hraje testo SuperResolution rovněž důležitou roli – především při detailním včasném rozpoznání hrozících závad u komponentů zařízení důležitých pro výrobu. Také u mechanických součástí mohou detekované tepelné anomálie (např. třením nebo chybnou justáží) poukazovat na nadměrné zatěžování.

Termokamery ve výzkumu

Ve výzkumu & vývoji často záleží na geometrickém rozlišení termosnímku. To se díky technologii testo SuperResolution zlepší o faktor 1,6. Velikost nejmenšího měřitelného objektu se tím rovněž zmenší, což umožní měření velmi malých struktur. S termokamerou testo 890 tak může být prováděna termografie s vysokým rozlišením u velice drobných struktur až do velikosti 0,07 mm. Technologie testo SuperResolution je tedy vždy velmi důležitá tehdy, má-li se provádět termografie velmi malých objektů (např. plošný spoj) nebo je-li třeba po změření zpracovat na počítači velmi malé detaily pomocí analyzačního softwaru testo IRSoft. Současně lze při snímání z velké vzdálenosti rozpoznat více detailů.