Odborné znalosti v oblasti sterilizace.

Je zde mnoho k učení - toho, co je třeba mít na paměti - pokud se jedná o náročný úkol, kterým je sterilizace potravin nebo farmaceutických produktů. Naši odborníci zde pro vás sestavili nejdůležitější informace.

Jak vám mohou naše systémy záznamníků konkrétně pomoci?

Contact

Kontakt
 • Během sterilizace jsou potraviny nebo farmaceutické produkty zbaveny životaschopných mikroorganismů.
 • Mohou se vyskytnout hodnoty teploty a tlaku až do +134 °C nebo 3,5 baru.
 • Zásadní je zavedení správné doby sterilizace. Pokud je doba sterilizace příliš krátká, zůstanou v produktu bakterie, ale pokud je naopak příliš dlouhá, může se produkt poškodit nebo zničit.
 • Klíčovými parametry pro sterilizaci jsou hodnota letality (hodnota F0) a doba trvání fáze výdrže.

1. Zahřívací fáze

Například zvýšení teploty v autoklávu na +121 °C. V závislosti na produktu jsou vyžadovány ventilační cykly (předvakuové cykly).

2. Sterilizace/expozice

Sterilizační teplota je udržována po stanovenou dobu (fáze výdrže) během sterilizační/expoziční fáze. V závislosti na produktu se tato doba může lišit od několika sekund do několika minut.

3. Chladicí fáze

Chlazení produktu na teplotu vyjmutí. V závislosti na produktu lze v této fázi také použít vakuové cykly pro zajištění sušení produktu.

 
 • Fyzikální a biologické důkazy o tom, že sterilizační metoda je pro daný produkt vhodná
 • Platnost postupu musí být pravidelně ověřována, např. pokud jde o sterilizaci parou v autoklávech s pomocí teplotních záznamníků (letalita), tlakových záznamníků (kvalita nasycené páry) a biologických indikátorů.
 • Umístění špičky sondy záznamníku do jádra sterilizovaného produktu
 • DIN EN 285, DIN EN ISO 17665, DIN EN 13060, DIN 58950, EU GMP doložka 1, PDA Technická zpráva č. 1, č. 26, 30, 61
 • Tyto standardy popisují požadavky na vybavení, specifikace pro integraci a účinnost procesů, metod a postupů pro zajištění kvality při výrobě léčivých přípravků.
 • Systém testo 190/191 skládající se z záznamníků, softwaru a multifunkčního kufru
 • Rozsah měření -50 až +140 °C 
 • Jednoduchý výpočet letality, fáze výdrže a kvality nasycené páry pomocí softwaru.
 • Různé příslušenství umožňuje optimální umístění záznamníku během měření teploty jádra.

Kde používáte sterilizační procesy?

V potravinářském průmyslu: Systém HACCP záznamníků testo 191.

Ve farmaceutickém průmyslu: Systém CFR záznamníků testo 190.

Jak Vám mohou konkrétně pomoci naše systémy zákazníků?