Vlhkoměry: Spolehlivé stanovení klíčových parametrů měření

Vlhkost je jedním z nejdůležitějších parametrů měření a obvykle se určuje ve spojení s teplotou a tlakem. Vlhkost a teplota jsou dva klíčové parametry vnitřního klimatu. Kromě těchto hodnot měří hygrometr také další parametry a může například určit rosný bod nebo množství vody obsažené ve vzduchu. Takzvané IAQ záznamníky dokonce umožňují automatické ukládání a následné vyhodnocení hodnot na počítači. Uživatelé mají následující možnosti měření vlhkostí hygrometrem:

 • Stabilní vlhkostní senzory v měřicích přístrojích
 • Vestavěná nebo externě namontovaná vlhkostní sonda
 • Možnost použití i v komplexních prostředích
 • Robustní konstrukce
 • Velký podsvícený displej

Naše měřiče vlhkosti a hygrometry

Měřiče vlhkosti vzduchu

Měření vlhkosti Testo

Nezbytní univerzálové pro klima místností. Měří mimo jiné vzdušnou vlhkost i teplotu.
 

Měřiče vlhkosti materiálu

Měření vlhkosti Testo

Naše osvědčené hygrometry pro stěny, potěry, stavební materiály a dřevo.
 


Měřiče vlhkosti s připojitelnými snímači

Měřiče vlhkosti Testo
Umí více než jen vlhkost a jsou vám oporou při měřeních spojených s klimatem.
 

Měřič vlhkosti pomocí chytrého telefonu

Air humidity meter with connectable probes
Rychlé, digitální a velice účinné měřicí přístroje ovládané pomocí chytrého telefonu / tabletu a aplikace.

Čidlo vlhkosti

Hygrometr Testo

Velký výběr pro každý měřič vlhkosti Testo.
 
 

Kde chcete měřit vlhkost?

Měření vlhkosti: Přesné stanovení úrovně vlhkosti v místnosti

Vlhkoměr je snadno použitelný měřicí přístroj pracující s vysokou přesností. Vždy je důležité udržovat správnou vzdálenost od chladnějších povrchů, protože v přímé blízkosti povrchů vyzařujících chlad je vlhkost vyšší než v teplém vzduchu. Zde měřená hodnota by byla jednoduše nesprávná a nebyla by smysluplným ukazatelem pro celou místnost. Je důležité soustředit měřicí sondu v místnosti a udržovat výšku cca 60 cm. Během měření by se měl vlhkoměr pohybovat, stačí jemné výkyvy dopředu a dozadu, které zajistí krátkou dobu aklimatizace. Pokud považujete za velmi důležité dosáhnout co nejpřesnějších výsledků, ujistěte se, že jste přístroji dali dostatek času na přizpůsobení se změně teploty. Pokud se k měření vlhkosti používají hygrometry, je důležité dbát na to, aby váš vlastní dech neovlivnil senzor. Vydechovaný vzduch je vlhký a zkreslí výsledek měření.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Humidity meter

Následující přístroje lze použít v kombinaci s vlhkoměrem nebo mohou s hygrometrem shromažďovat různá data:

 • Termohygrometr (vlhkoměr a teploměr) pro výpočet rosného bodu a teploty mokrého teploměru
 • Infračervený teploměr s vlhkoměrem
 • Chytré sondy (vlhkostní a teplotní sondy, které lze používat a číst pomocí chytrého telefonu)

Měření vlhkosti: Co měří vlhkoměr?

V rámci svých měření stanoví vlhkoměr obsah vlhkosti ve vzduchu. Stejně jako teploměr měří teplotu a zabývá se obsahem vodní páry ve vzduchu, kterou měří. Je důležité si uvědomit, že na rozdíl od častých předpokladů je v teplém vzduchu obsaženo více vodní páry než v chladnějším vzduchu. Architekti a stavitelé to vědí: v zimních měsících neprobíhají vnější stavby budovy, v létě by stěny při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu neměly vysychat. Na druhou stranu, chladný vzduch odvádí vlhkost. Měření prováděná vlhkoměrem:

 • Relativní vlhkost: udává se v procentech, hodnota se vypočítá stanovením stávající vlhkosti v místnosti a maximální vlhkosti
 • Absolutní vlhkost: udává se v g/m³, počítáno z množství vodní páry v uzavřené místnosti o velikosti 1 m³
 • Rosný bod: teplota, při které může docházet ke kondenzaci
Humidity knowledge

Vlhkost ve vzduchu: Tuto hodnotu vypočítají vlhkoměry

Bezpochyby znáte také vlhkoměry pro domácí použití. Většina lidí používá tyto měřicí přístroje doma ve své malé meteorologické stanici, která měří a na displeji zobrazuje více hodnot. Vlhkoměry se však používají také v průmyslu. Používají se například při výpočtu hodnot chladícího řetězce a v laboratořích. Měřicí úlohy jsou odlišné a pro všechny je k dispozici vhodný měřicí přístroj Testo. Vlhkoměry jsou dostupné také v kritických situacích, kdy je přizpůsobení zamýšlenému účelu důležitější než technická nadřazenost.

Further moisture meters from Testo

Vlhkoměry: Různé měřicí přístroje pro různé požadavky

Vytápění a ventilační systémy jsou upraveny tak, aby poskytovaly příjemné vnitřní klima. Zde hraje důležitou roli relativní vlhkost vzduchu, protože ve spojení s teplotou určuje kvalitu vnitřního klimatu. Aby se všichni cítili dobře, měla by relativní vlhkost vzduchu být mezi 30 a 65 procenty Dalšími úkoly vlhkoměrů jsou například:

 • Detekce plísní: Nesprávná ventilace a strukturální vady způsobují plísně. Vlhkoměr může vypočítat rosný bod a lokalizovat plísní ohrožená místa v budově.
 • Dlouhodobé monitorování: Dlouhodobý sběr dat klimatických veličin v místnosti
 • Měření materiálové vlhkosti: Přístroj na měření vlhkosti materiálu monitoruje podmínky skladování různých látek, přičemž lze kontrolovat také vlhkost skladovaných látek jako samotných

Měření vlhkosti a identifikace ovlivňujících faktorů

Vlhkoměr sice vypočítá vlhkost v místnosti, je však důležité nejen znát hodnotu, ale také vědět, co je jejím výsledkem. Vlhkost se zvyšuje s větším počtem lidí v místnosti. Roli hraje také ventilační chování: Pokud může vlhký vzduch pravidelně unikat, zůstává vnitřní klima příjemnější a více suché. Stavební materiály absorbují nebo uvolňují různá množství vlhkosti, takže by tento fakt měl být také zohledněn při dlouhodobém monitorování vnitřního klimatu.