testo 191 Profesionální software

Většina softwarových řešení pro záznamníky používaných pro validaci a kvalifikaci v potravinářském průmyslu je matoucí a komplikovaná. Při vývoji profesionálního softwaru testo 191 jsme se proto zaměřili zejména na to, aby byl co nejintuitivněji použitelný. Věříme, že náš software pro záznamníky sníží pracovní zatížení.
Testo HACCP software

Výhody použití profesionálního softwaru testo 191

 • Přednastavené šablony procesů s průvodcem pracovními kroky
 • Flexibilní vyhodnocení jednoho nebo i více měřicích cyklů jediným kliknutím
 • Jednoduchá implementace klíčových výpočtů (např. fáze výdrže, letalita, kvalita nasycené páry)
 • Porovnání cílových/aktuálních volně definovatelných akceptačních kritérií
 • Vizualizace nastavení měření
 • Rychlé a komplexní generování zpráv
Contact person
Jak vám systém HACCP záznamníků testo 191 může konkrétně pomoci?
Kontakt

Jak profesionální software testo 191 funguje


Programování záznamníků

 • Flexibilní definice podmínek start/stop a měřicího cyklu
 • Snadná správa kalibračních dat
 • Konfigurace až 8 záznamníků paralelně

Odečítání záznamníků

 • Až 8 záznamníků paralelně
 • Až 256 měřicích bodů v jednom vyhodnocení
 • Záznamník, který má být analyzován, a časový rozsah jsou volně volitelné

Vizualizace naměřených dat

 • Se zaměřovačem, funkcí zoomu, poznámkami a časovými razítky
 • Měření, letalita a křivka nasycené páry
 • Zobrazení ručního nebo automatického výpočtu fáze výdrže

Definování výpočtu

 • Ruční a automatická fáze výdrže
 • Šablony pro jednoduchý výpočet letality (F0, A0, PE, F70, F90)
 • Podrobný výpočet kvality nasycené páry

Definování kritéria přijatelnosti

 • Maximální teplotní rozdíl celého procesu
 • Minimální doba trvání a maximální teplotní rozdíl během fáze výdrže
 • Minimální míra letality a maximální tlakový rozdíl pro kvalitu nasycené páry

Vizualizace nastavení měření

 • Individuální názvy a komentáře použitých záznamníků
 • Vložení až 15 obrázků z nastavení měření
 • Umístění použitých záznamníků do vloženého obrázku

Analýza výsledků

 • Strukturovaný přehled dříve definovaných kritérií přijatelnosti
 • Úspěch nebo selhání měření
 • Rozdíl mezi kritérii přijatelnosti a skutečnými naměřenými hodnotami

Konfigurace a vytváření zpráv

 • Přizpůsobení obsahu
 • Přizpůsobený design krycího listu
 • Zpráva jediným kliknutím

Programming
of data loggers

Readout
of data loggers

Visualizing
the measurement data

Defining
calculation

Defining
acceptance criteria

Analyzing
results

Visualizing
the measurement set-up

Configuring
and creating reports


Jak Vám může konkrétně pomoci systém HACCP záznamníků testo 191?