Intuitivní a jasná struktura: Software testo 190 CFR

Běžná softwarová řešení sterilizačních a lyofilizačních záznamníků se obvykle používají velmi obtížně. U softwaru testo 190 CFR tomu tak není. Při jeho vývoji jsme se zaměřili zejména na to, aby byl uživatelsky přívětivý a intuitivní. Software testo 190 CFR proto dokonale doplňuje záznamníky a stane se pro vás užitečným nástroj.
Software CFR

Výhody použití softwaru testo 190 CFR

 • Certifikace CFR
 • Zabudovaná správa uživatelů, auditová stopa a elektronický podpis
 • Přednastavené šablony procesů s průvodcem pracovními kroky
 • Jednoduchá implementace klíčových výpočtů (např. fáze výdrže, letality, kvality nasycené páry)
 • Porovnání cílových/aktuálních volně definovatelných akceptačních kritérií
 • Vizualizace nastavení měření
 • Rychlé a komplexní generování zpráv
Contact
Jak vám může CFR záznamník testo 190 konkrétně pomoci?
Kontakt

How the testo 190 CFR software works


Programování záznamníků

 • Flexibilní definice podmínek start/stop a měřicího cyklu
 • Snadná správa kalibračních dat
 • Konfigurace až 8 záznamníků paralelně

Odečítání záznamníků

 • Až 8 záznamníků paralelně
 • Až 256 měřicích bodů v jednom vyhodnocení
 • Záznamník, který má být analyzován, a časový rozsah jsou volně volitelné

Vizualizace naměřených dat

 • Se zaměřovačem, funkcí zoomu, poznámkami a časovými razítky
 • Měření, letalita a křivka nasycené páry
 • Zobrazení ručního nebo automatického výpočtu fáze výdrže

Definování výpočtu

 • Ruční a automatická fáze výdrže
 • Šablony pro jednoduchý výpočet letality (F0, A0, PE, F70, F90)
 • Podrobný výpočet kvality nasycené páry


Definování kritéria přijatelnosti

 • Maximální teplotní rozdíl celého procesu
 • Minimální doba trvání a maximální teplotní rozdíl během fáze výdrže
 • Minimální míra letality a maximální tlakový rozdíl pro kvalitu nasycené páry

Analýza výsledků

 • Strukturovaný přehled dříve definovaných kritérií přijatelnosti
 • Úspěch nebo selhání měření
 • Rozdíl mezi kritérii přijatelnosti a skutečnými naměřenými hodnotami

Vizualizace nastavení měření

 • Individuální názvy a komentáře použitých záznamníků
 • Vložení až 15 obrázků z nastavení měření
 • Umístění použitých záznamníků do vloženého obrázku

Konfigurace a vytváření zpráv

 • Přizpůsobení obsahu
 • Přizpůsobený design krycího listu
 • Zpráva jediným kliknutím

Programming
of data loggers

Readout
of data loggers

Visualizing
the measurement data

Defining
calculation

Defining
acceptance criteria

Analyzing
results

Visualizing
the measurement set-up

Configuring
and creating reports

Jak vám může systém CFR záznamníků testo 190 konkrétně pomoci?