Odborné znalosti v sušení vymrazováním/lyofilizaci

Je zde mnoho k učení - toho, co je třeba mít na paměti - pokud se jedná o náročný úkol, kterým je sušení vymrazováním potravin nebo farmaceutických výrobků. Naši odborníci zde shromáždili nejdůležitější informace o lyofilizaci.

Jak vám mohou naše systémy záznamníků konkrétně pomoci?

Contact

Kontakt
 • Také se nazývá lyofilizační nebo sublimační technika
 • Sušení potravin nebo léčiv, například ve zmrazeném stavu
 • Přechod vody z pevného do plynného skupenství bez průchodu kapalnou fází
 • Způsob sušení, který je pro výrobky nejšetrnější
 • Sušený materiál se nazývá lyofilizát.

1. Zmrazování: Výrobky se umístí do zařízení na tepelné desky a povrchovou teplotou desky se ochladí na teplotu pod -18 °C. Při dosažení teploty mrazu, je vytvořeno v komoře vakuum. Obvykle je vyžadováno vakuum menší než 200 mbar.

2. Primární sušení/sublimace: Během této fáze procesu se teplota desek zvyšuje. Teplota se zde může v závislosti na produktu zvýšit na 0 ° C až 15 ° C. V důsledku velmi pomalého zahřívání desek se kapalina z produktu odstraní bez zkapalnění. Primární sušení je nejdůležitějším a zároveň nejkritičtějším procesem v lyofilizaci.

3. Sekundární sušení: Během sekundárního sušení se pevně vázaná voda nakonec přemění na vodní páru dalším zvýšením teploty na více než +50 °C, aby se obsah vody snížil na 0,5 - 3%.

 
 • Kvalifikace teploty desky s pěti měřicími body na desku
 • Měření teploty desky pomocí testo 190 T3/T4 nebo testo 191 T3/T4 plus držák lyofilizační sondy
 • Steam in Place (SIP): Následná sterilizace systému přehřátou párou za stanovených časových a teplotních podmínek 
 • DIN EN ISO 13408-1: Požadavky na vývoj, validaci a rutinní kontrolu aseptického zpracování pro výrobky zdravotní péče
 • DIN EN ISO 13408-3: Popisuje všechny příslušné specifikace pro lyofilizaci
 • Systém testo 190/191 skládající se z záznamníků, softwaru a multifunkčního kufru
 • Velká paměť dat pro dlouhá měření
 • Rozsah měření -50 až +140 °C pro použití v lyofilizaci a SIP
 • Držák sondy jako příslušenství ve spojení s flexibilními sondami pro záznamníky testo 190 T3/T4 a testo 191 T3/T4, pro optimální měření na desce

Kde používáte lyofilizační procesy?

V potravinářském průmyslu: Systém HACCP záznamníků testo 191.
Ve farmaceutickém průmyslu: Systém CFR záznamníků testo 190.

Jak Vám mohou konkrétně pomoci naše systémy zákazníků?