Práce s proužkem pro měření pH: měření pH je snadné

Když jste byli ve škole, bezpochyby jste se naučili používat proužky na měření pH. Podrží se v roztoku nebo polotuhém médiu a ukáže aktuální hodnotu pH. Tento druh testovacího proužku však není dostatečně přesný pro výzkumné práce nebo průmyslovou výrobu. Proto společnost Testo nabízí přesné a vysoce citlivé přístroje, které nahrazují obvyklé měřicí pH proužky a které se osvědčily v situacích, kdy je vyžadována extrémní přesnost a účinnost.

Přístroj na měření pH je vhodný pro použití v kapalných, polotuhých a pevných médiích a nabízí následující výhody:

  • Rychlé měření hodnoty pH
  • Snadné použití
  • Vhodné pro citlivé aplikace
  • Možnost současného stanovení teploty

Nejlepší prodejce : testo 206-pH2

Měření hodnoty pH s přístroji Testo – snadné a efektivní

pH-metry
s integrovanými sondami

Testo pH meters
Měřte jak teplotu, tak hodnotu pH.

pH-metry
s připojitelnými sondami

Determining pH

Flexibilní využití připojitelných sond.

Příslušenství

pH measurement
Vše co potřebujete pro měření hodnoty pH: od pH pufru až po testovací proužky.

Kde chcete měřit hodnotu pH? pH-metry pro každou aplikaci.

Vše co potřebujete vědět o hodnotě pH, pH-metrech a bezpečnosti potravin.

Měření pH: Bezpečné a snadné stanovení klíčového parametru

Ať už v rozdílných médiích, s pevnými nebo připojitelnými sondami: s moderními přístroji pro měření hodnoty pH jsou jednoduché měřicí proužky z testovacího papíru již zbytečné. Moderní forma proužku pro měření pH přichází ve formě nástroje, který lze použít jak v environmentální technologii, tak v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Měření jsou stejně jednoduchá jako se známými testovacími pH proužky a lze je provést okamžitě:

  • Kombinované měření hodnoty pH a teploty
  • Měření v agresivních médiích
  • Použití kombinované elektrody (měřící a referenční elektroda integrovaná do jedné jednotky)

Současné měření teploty a hodnoty pH je zvláště důležité v potravinářském průmyslu, kde je třeba neustále sledovat oba tyto parametry pro včasné zjištění změn. Proto je nezbytný měřicí přístroj, který současně zobrazuje různé hodnoty. Toto nemohl zajistit pouhý měřicí proužek pro měření pH!

Často je třeba zjistit, zda jsou roztoky korozivní nebo kyselé, a to zejména v laboratořích. Měření hodnoty pH je sice možné provádět pomocí proužků na měření pH, avšak je mnohem účinnější využít přístroje, jako jsou ty od Testo. Agresivní roztoky je možné spolehlivě měřit pomocí sondy, která je připojena k měřicímu přístroji nebo je již trvale nainstalována. Pro speciální použití mohou být připojeny jednotlivé sondy, které poskytují měřicímu přístroji dostatečné vybavení pro splnění všech požadavků.

Měřicí přístroj pro hodnoty pH: proužky pro měření pH v průmyslu

ph-measuring instruments

In the food industry in particular, but also in the pharmaceutical industry, extreme precision is essential when measuring pH values. Normal pH measuring strips in the form of test strips are not precise enough, therefore sensitive measuring tips on the measuring instrument are required. At the same time, the measuring tips are geared to variety of media and can therefore measure viscoplastic substances as well as semi-solid media.

Of course, liquids can also be measured with the pH measuring strips, but here too, Testo's measuring instruments prove to be much more accurate, easier and more reliable in determining the pH value. There is an ideal probe for every application; and a variety of probes make this measuring instrument an all-rounder. Moreover, Testo offers the necessary accessories.

Stanovení hodnoty pH: Co je třeba mít na paměti

Zpátky do školy. S proužky na měření pH bylo třeba zacházet velmi opatrně. Dokonce i hodnota pH vaší kůže by mohla zkreslit výsledné měření.

Proto nejsou proužky pro měření pH opravdu vhodné pro použití v průmyslu nebo ve farmaceutickém sektoru, jsou příliš citlivé a ne vždy zaručují spolehlivé výsledky měření.

Pokud je třeba učinit spolehlivá prohlášení o povaze látky s hodnotami pH, kde je to otázkou stanovení kyselých, neutrálních nebo alkalických vlastností látky, musí měřicí pH proužky reagovat s absolutní spolehlivostí a jistotou, bez chyb a to v krátké době.

Měření pH pomocí přístrojů Testo vám to umožní. Přístroje Testo lze proto nalézt v potravinářském průmyslu, v chemických a farmaceutických laboratořích i v oblastech výzkumu a vědy.

Přístroj na měření pH

Testovací proužky hodnoty pH

Měřicí proužky s normálním pH umožňují přiřazení kyselé, zásadité a neutrální povahy látky a také odpovídající gradace prostřednictvím změny barvy testovacího proužku. Červené zabarvení obvykle znamená kyselé prostředí, modré zabarvení znamená alkalické prostředí. Zelená je neutrální látka, zatímco přechody k jednotlivým vlastnostem jsou reprezentovány různými odstíny barvy.
tester fritovacího oleje

Měření hodnoty pH při přípravě jídla

Znáte tester na fritovací olej? Toto není člověk, který ochutnává použitý olej na vaření, ale jsou to proužky na měření pH. Měření fritovacího oleje patří k nejčastějším druhům tohoto druhu v cateringu, protože posouzení podle vzhledu a čichu není příliš přesvědčivé. Pro spolehlivé stanovení kvality oleje je nutné použít proužky pro měření pH. Tester pracuje bez použití chemikálií a spoléhá na kapacitní senzory pro olej. Měření lze provádět dokonce i v horkém tuku a speciální konstrukce testerů zajišťuje, aby bylo měření hodnoty pH zcela bezpečné. Měřením hodnot se můžete rozhodnout, zda může být olej ještě používán nebo je třeba jej vyměnit. Díky tomu je spolehlivě zabráněno zbytečným výměnám oleje a vaše společnost tak sníží svoje náklady.