Měření diferenčního tlaku: Vysoká přesnost díky nejmodernější technologii

Přístroje pro měření diferenčního tlaku mohou měřit jak tlak, tak i podtlak a také diferenční tlak. Aby toho byly zařízení schopné, musí pracovat velmi přesně, přičemž spoléhají na chytrou technologii. Proto jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Další důležitou vlastností moderních měřicích přístrojů je intuitivní ovládání. Lze je ovládat pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Se svými tlakoměry pro měření diferenčního tlaku vám společnost Testo nabízí četné možnosti, jak mít vhodný měřicí přístroj pro každou situaci. Převodníky diferenčního tlaku, stejně jako různé sondy a senzory, jsou součástí sortimentu.

Přístroje pro měření diferenčního tlaku nabízejí následující výhody:

 • Praktické a snadno použitelné
 • Robustní a vhodné pro různá pracovní prostředí
 • Vybaveny velkým displejem pro nejlepší přehled měření
 • Univerzální díky volitelnému příslušenství
 • Intuitivní ovládání bez nutnosti instrukcí

Nejlepší prodejce

 • testo 510 sada testo 510 Set

  testo 510 sada - přístroj pro měření diferenčního tlaku

  Obj.č. 0563 0510

  4,480.00 Kč
  vč. DPH  5,420.80 Kč
  • Měření diferenčního tlaku od 0 do 100 hPa
  • Možnost měření proudění pomocí Pitotovy trubice (volitelně na objednání)
  Produkt

Diferenční tlakoměry testo - velký výběr od klasických až po chytré

Diferenční tlakoměry tlaku s pevnými senzory

Měřič rozdílového tlaku

Ideální pro nekomplikované každodenní rutinní měření.
 

Diferenční tlakoměry s připojitelnými senzory

Měření rozdílového tlaku

Podle čidla měříte nejen rozdílový tlak, ale také další měřené veličiny.
 

S obsluhou pomocí telefonu

Měření rozdílového tlaku
Snadno ovladatelný a chytrý: Měření je obsluhováno a odečítáno přes smartphone nebo tablet.

Sondy

Diferenční tlak
Volitelný snímač a sondy se senzorem rozdílového tlaku - optimální pro tlak a proudění.

Diferenční tlakoměry tlaku s pevnými senzory

Diferenční tlakoměry s připojitelnými senzory

S obsluhou pomocí telefonu

Sondy

Měření diferenčního tlaku: Věnujte pozornost referenčním hodnotám

Při měření diferenčního tlaku je důležité dodržovat tzv. referenční tlak, protože se od něj odvíjí každý další parametr měření! Vakuum je referenční tlak při měření absolutního tlaku, zatímco okolní tlak je relevantní při měření relativního tlaku. Jako uživatel zaznamenáte dvě hodnoty a měření diferenčního tlaku ukáže rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami. Pro tuto aplikaci se používá přístroj pro měření diferenčního tlaku, který má dvě přípojky a je tedy schopen zaznamenávat a zobrazovat dvě hodnoty. Přístroje pro měření absolutního tlaku měří barometrický tlak, přičemž jsou dostupné dva typy absolutního barometrického tlaku:

 • První - tlak odpovídající konkrétní výšce
 • Druhý - absolutní tlak převedený k mořské hladině.

Převedený absolutní tlak se používá hlavně v meteorologii a zajišťuje srovnatelnost uvedených hodnot pro tento obor. Nejčastěji používanou hodnotou je průměrná hodnota vztahující se k hladině moře: 1013,25 hPa.

Differential pressure measuring instrument
Differential pressure measuring instrument

Přístroj pro měření absolutního tlaku má vždy pouze jedno připojení hadice a nelze jej vynulovat. V souladu s tím může být přístroj pro měření relativního tlaku použit pro stanovení relativního tlaku. Výsledkem všech měření je kladná nebo záporná hodnota, což znamená tlak nebo podtlak. Důležité: Přesné měření diferenčního tlaku může být provedeno pouze se správně fungujícími senzory diferenčního tlaku. To znamená, že použité přístroje musí být používány šetrně. Během měření diferenčního tlaku kompenzují nebo tolerují různé teploty a zároveň musí být snadno ovladatelné a robustní. Poměrně velký požadavek pro malý měřicí přístroj! Tlakoměry pro měření diferenčního tlaku Testo (a senzory diferenčního tlaku) jsou tou správnou volbou díky vysoké přesnosti, dostatečné citlivosti a pokrytí široké škály způsobů využití:

 • Použití v topenářství
 • Použití pro ventilační technologie
 • Použití v laboratořích
 • Vhodné pro měření průtoku

Pro přesné provádění měření diferenčního tlaku, jsou zapotřebí vysoce kvalitně vyvinuté přístroje, které měří tlak přesně, ale i přesto se snadno používají. Abychom byli dobře připraveni na každou situaci, je možné použít například přístroje s připojitelnými sondami, které mohou zaznamenávat také další parametry měření.

Použití přístroje na měření diferenčního tlaku – nejběžnější oblasti používání

Správné měření tlaku: Prevence chyb

Differential pressure gauge

I když jsou přístroje pro měření diferenčního tlaku moderní zařízení, která komunikují s chytrým telefonem a spoléhají se na použití nejmodernějších technologií, lidská chyba může způsobit nesprávné naměření hodnot, a to i u vysoce citlivých senzorů diferenčního tlaku. Zaprvé je důležité, aby byl na správnou přípojku aplikován správný tlak. Kladná přípojka patří k přetlaku, záporná přípojka k podtlaku. Mezi další běžné chyby patří:

 • Měření bez Pitotovy trubice ve znečištěném prostředí
 • Vzduchové filtry nejsou vyměněny včas
 • Žádná přesná regulace rozdílu tlaku v laboratoři
 • Záměna přípojek + a -

Testování pomocí měření diferenčního tlaku

In differential pressure measurement, various pressures are measured. It is important that the right differential pressure measuring instrument is available for everyone. Whether you work in building technology or in industry, in research or in science: the pressure can only be measured with the appropriate instrument. A leak detector is also important, because it is not uncommon for an inspection to show that there is a leak. The instrument detects exactly where that is, and also detects all the common refrigerants.

For extra safety: Differential pressure measurement in a vacuum

Při měření diferenčního tlaku se měří různé tlaky. Je důležité, aby byl pro každého k dispozici správný přístroj pro měření diferenčního tlaku. Ať už pracujete ve stavebnictví nebo v průmyslu, ve výzkumu nebo ve vědě: tlak lze měřit pouze pomocí vhodného přístroje. Důležitý je také detektor netěsností, protože není neobvyklé, že kontrola prokáže, že dochází k úniku. Přístroj přesně lokalizuje místo úniku a detekuje všechna běžná chladiva.
More pressure measuring instruments from Testo

Měření tlaku: Stanovte diferenční tlaky pomocí manometru Testo

Kromě řady dalších parametrů měření je tlak jedním z nejdůležitějších parametrů ze všech. Je třeba měřit různé typy tlaků a Testo má správný přístroj pro každý z nich. Například pro měření diferenčního tlaku nebo pro měření absolutního tlaku. Často je praktičtější používat jeden multifunkční přístroj než přístroje jednotlivé. Zde najdete také digitální manometry. Mimochodem: V klimatizačních technologiích a v topenářství je měření diferenčního tlaku nejběžnějším měřením ze všech. Na tyto obory se také společnost Testo zaměřuje a byly vyvinuty velmi přesné měřicí přístroje pro tento typ měření tlaku a stále se vyvíjejí.

Mezi další manometry patří: