Hlukoměry: Přesné měření decibelů

Hlukoměry jsou navrženy tak, aby pomáhaly měřit hluk v decibelech, a to jak na pracovišti, tak v soukromém sektoru. Stejně jako teplota je hluk vnímán subjektivně. Někdo si stěžuje na svého hlasitého souseda, cítí se obtěžován hudbou přicházející z jeho domu: po měření skutečné hlasitosti v decibelech se však často ukazuje, že toto subjektivní rušení nelze klasifikovat jako hluk. Na pracovišti je také třeba mít hlukoměr pro možnost určení, zda zaměstnanec potřebuje speciální ochranu sluchu nebo zda je stávající úroveň hluku přiměřená a zdraví neškodná.

Hlukoměry se používají v následujících oblastech:

  • V bytech pro určení okolního hluku
  • Při údržbě zařízení
  • U klimatizačních a ventilačních technologií
  • Na pracovištích, v kanceláři a u strojů
hlukoměr

Ideální hlukoměr – navržen přesně pro Vaši aplikaci

testo 815

Sound level meter
Měřte hluk u HVAC systémů.

testo 816

Noise meter
Hlukoměr ve shodě s IEC 61672-1.

Hlukoměry: Měření pro obchod a průmysl podle standardů

Decibel meter

Hlukoměr je vhodný pro provádění standardních měření hluku a poskytuje hodnoty v decibelech. Hlukoměr je nezbytný zejména pro zaměstnavatele, protože ti musí zajistit dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a provádět kontroly na pracovišti. To zohledňuje otázku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která se zaměřuje na udržení zdraví zaměstnanců. Neméně důležité je měření decibelů ve spalovacích, topných a klimatizačních systémech. K tomu je například k vhodný hlukoměr testo 815. Stejně vhodný je také hlukoměr testo 816 a je k dispozici jako hlukoměr podle standardů. Vždy je důležité dodržovat zákonné normy, což je možné pouze pomocí testovaných hlukoměrů. Hlukoměry Testo jsou založeny na normě IEC 61672-1 platné již řadu let. Na rozdíl od předchozí normy je navržen pro ještě vyšší stupeň přesnosti. Jsou tři třídy přesnosti a hlukoměry testo odpovídají třídě 2.

Hlukoměry se často používají zejména v následujících oblastech:

  • Měření hluku v topenářství, zejména v kotli
  • Měření hluku strojů a zařízení ve výrobě
  • Měření na pracovištích dle předpisů (např. hladina hluku v kancelářích)
  • Stanovení úrovně hluku v decibelech na veřejných akcích
  • Testování sestav a kompresorů (např. v chladicích systémech)

Hlukoměry: Důležitá nastavení

Hlukoměr měří hlasitost v decibelech a poskytuje uživateli objektivní hodnotu. Je však důležité provést určitá nastavení zvukoměru pro získání výsledků, které je možné efektivně použít. Například musí být nastaveno časové zatížení, aby přístroj měřil zvuky, jejichž hlasitost se mění zřídka nebo zvuky s rapidní změnou hlasitosti. K určení hladiny zvuku lineárním nebo zvukově přesným způsobem musí být rovněž zvoleno frekvenční zatížení. A-charakteristika, která je standardizovaná, je považována za přesné vyhodnocení hluku. Přesnost je převedena pomocí hlukoměru testo. Navíc je samozřejmě důležité, aby mikrofon nástroje směřoval ke zdroji hluku. Hlukoměr může správně zachytit zvukové vlny a zobrazit správné výsledky měření v decibelech pouze v případě, že jsou skutečně provedena tato nastavení.

Decibelmetry: Správné použití pro spolehlivé výsledky

Závisí to nejen na nastavení, kterým hlukoměr začíná měření, ale také na vnějších podmínkách. Hlukoměr nerozlišuje mezi různými zdroji hluku. Pokud je třeba měřit hluk v decibelech na stroji, ale jsou v této oblasti také příliš hluční zaměstnanci, bude jimi tento faktor také ovlivněn. Měří se celkový hluk, který udává i přesto správnou hodnotu, protože při ochraně zdraví zaměstnanců se nezohledňuje pouze hluk samotného stroje. Klíčový je tedy celkový hluk, kterému jsou zaměstnanci denně vystaveni.

DB metry: Nepřekračujte mezní hodnoty

Pro vyhodnocení výsledků měření v decibelech je důležité, co nám říká zákon, který stanoví specifické mezní hodnoty pro hluk. Důvod: Hluk způsobuje nemoc, především ztrátu sluchu. Jednou poškozený sluch již nelze regenerovat! Ztráta sluchu proto také patří na první místo v seznamu nemocí z povolání, protože v tomto případě jsou následná opatření již k ničemu. Je proto důležité dodržovat stanovené hodnoty hned od počátku. Hlukoměr je určen k prevenci poškození zdraví a upozorňuje na případné zdravotní problémy. V současné době je 55 až 85 decibelů považováno za zdraví neškodné, i když úroveň směrných hodnot závisí na typu pracoviště. Ve výrobní hale je minimální hodnota 70 decibelů, ale stejná hodnota by pro kancelář pro plánování byla příliš vysoká. Tam by neměla být hladina hluku být vyšší než 55 decibelů, což je zhruba ekvivalentní konverzaci při normální hlasitosti. K určení přesné hodnoty je však třeba použít vhodný hlukoměr.
pop_Schallpegelmessgeraet_Application_2000x1500px.jpg

Hlukoměry: správné umístění pro měření

Má-li být hluk skutečně objektivně posouzen, musí být skutečně měřen v místě největšího vlivu. Pokud na stroji nikdo nemusí pracovat, nemusí být jeho hluk monitorován, alespoň ze zdravotních a bezpečnostních důvodů. Je tedy důležitější provádět měření tam, kde jsou lidé skutečně postiženi a poškozováni.