Fotometry: Zkoušky intenzity osvětlení vedou ke zvýšení bezpečnosti a výkonu

Na pracovišti se fotometry používají k pravidelnému měření intenzity světla. Účelem je zajistit na pracovišti správnou distribuci světla a jeho intenzitu a optimální světelné podmínky. Zaměstnanci ve společnosti mohou efektivně pracovat pouze v dostatečně osvětleném pracovním prostředí. Je to také otázka bezpečnosti, protože pouze při dostatečné intenzitě osvětlení lze zabránit chybám při ovládání strojů a systémů. Navíc, pokud je světlo na pracovišti přiměřeně jasné, snižuje se také únava. Fotometry se proto používají také k měření následujících kritérií, i dalších:

 • Distribuce světla a intenzita osvětlení na pracovišti
 • Optimální světelné podmínky ve veřejných budovách
 • Měření distribuce světla na veletrzích a výstavách
 • Dobré osvětlení stroje ve výrobě

Nejlepší prodejce: testo 540

Luxmetr pro každého – od nováčků až po profesionály

Luxmetry s připojitelnými sondami

Lux meter
Kromě intenzity osvětlení je tako možné měřit další IAQ parametry – jednoduše připojte příslušnou sondu.

Luxmetry s integrovanými sondami

Luxmeter
Zvláště jednoduchá obsluha díky kompaktnímu, praktickému provedení.

Sondy

Measure the light intensity
Sondy Lux pro měření intenzity osvětlení – kompatibilní s luxmetry s připojitelnými sondami.

Záznamníky dat

Light meter
Sledování intenzity osvětlení a dalších parametrů pohodlně pomocí WiFi záznamníků dat a archivace naměřených hodnot online v Testo-Cloudu.

Měření intenzity osvětlení: Fotometry pro všechny požadavky

Je možné měřit luxy? Na tuto otázku odpovídá fotometrie, přičemž fotometr je pro tuto práci perfektním přístrojem. Jeden lux znamená, že světelný tok o síle jednoho lumenu rovnoměrně osvětluje plochu o velikosti jednoho metru čtverečního. Fotometr se proto také nazývá „luxmetr“, protože měří osvětlení. Pro všechny způsoby použití jsou k dispozici různá zařízení:

 • multifunkční měřicí přístroje pro měření parametrů světla a IAQ
 • Luxmetr s připojitelnými sondami
 • Fotometr bez vyměnitelných sond
 • Záznamník pro sběr a ukládání dat

Fotometry Testo se vyznačují kompaktní konstrukcí a umožňují velmi snadné měření světla ve velmi krátkém čase. Citlivé senzory s vysokou přesností jsou přizpůsobeny spektrální citlivosti lidského oka nebo mu přímo odpovídají. Díky funkci Hold jsou naměřené hodnoty snadno odečteny. Velký displej umožňuje také čtení z různých úhlů. Fotometr se používá všude tam, kde je důležité mít správné a dostatečné rozložení světla. Osvětlení místnosti nebo speciální oblasti má zvláštní význam především v kancelářích a ve výrobě, ale také v montážních halách a ve zdravotnických zařízeních. Fotometry Testo měří intenzitu a distribuci osvětlení s vysokou přesností během několika sekund. Proto je možné provádět také měření na místě.

Luxmetr: Nepostradatelný pomocník pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Lux meter

Úkolem oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zajistit také ochranu očí. Často jsou na pracovišti vystaveny velkému stresu, který může být způsoben prací na počítači v kanceláři nebo změnou světelných podmínek ve výrobní hale. Fotometry se používají k zajištění dodržování zákonných norem a specifikací. Pokud víte o světelných podmínkách vše, můžete je upravit podle zákonných limitů. Souběžně s fotometrem se na pracovišti často používá hlukoměr , protože hluk hraje v oblasti zdraví a efektivity na pracovišti také klíčovou roli.

Fotometry: Důležité specifikace pro velmi přesné přístroje

Senzor na fotometru hraje klíčovou roli. Je to proto, že jeho úkolem je vnímat světlo v prostředí způsobem, který může být vnímán i lidským okem. Čidlo proto musí zaznamenat žluté a zelené světlo lépe než červené nebo modré světlo. Další kritéria pro fotometry jsou: 

 • Dobře strukturované ovládací menu
 • Intuitivní ovládání
 • Velký displej
 • Hodnocení podle křivky V-lambda

Luxmetr: Vestavěný do WiFi záznamníku

Fotometry mohou měřit intenzitu osvětlení. Pokud však mají být uloženy a dostupné k použití po delší dobu, je vhodné zaznamenat naměřená data do záznamníku. Nejenže je možné měřit světlo, ale zaznamenávají se i další údaje, jako teploty, vlhkost a UV záření. U Testo mohou být data uložena v cloudovém úložišti. Fotometry jsou také dostupné s externími sondami. Požadovaná sonda, která má být použita například pro monitorování extrémně světelně citlivých objektů na výstavě, je připojena k záznamníku. Měření jsou zpracovávána ve velmi přesné sondě.

Fotometry: Více přístrojů pro monitorování pracoviště

Kromě výše uvedených hlukoměrů můžete použít otáčkoměr. Doplňuje fotometr a je vhodný pro měření ve výrobní a klimatizační technice. Měřicí přístroj pro měření CO pracuje také s citlivými senzory a dokáže detekovat i velmi malé koncentrace toxického oxidu uhelnatého. Pokud je třeba neustále monitorovat vzduch v místnosti, je ideálním řešením měřicí přístroj CO2 od Testo. Ve spojení s fotometrem měří podmínky na pracovišti a tím se zajistí možnost provádění změny. Protože se špatnou postavou můžete pracovat jen tehdy, když víte, že existuje! Pokud víte, že kancelář je příliš tmavá nebo špatně větraná, můžete hledat řešení týkající se technologie a architektury místnosti a nabízet svým zaměstnancům lepší podmínky. I v knihovnách, galeriích a muzeích je důležité sledovat všechny údaje o klimatických podmínkách, hodnotě CO a intenzitě světla, aby byly chráněny citlivé předměty.