Bluetooth Teploměry: Malé měřicí přístroje pro širokou škálu úkolů

Cítění teploty je vždy subjektivní záležitostí a nelze ji určit přesně. Bez teploměrů je proto nemožné přesně určit, zda jsou dodržovány určité mezní hodnoty nebo zda již byly překročeny. Na mnoha místech není možné pravidelně číst hodnoty z teploměru. Pro tyto případy jsou ideální Bluetooth teploměry, protože shromažďují potřebná data a odesílají je do chytrého telefonu, ve kterém je možné naměřená data vyhodnocovat pomocí aplikace pro Bluetooth teploměry. Dále lze provádět dlouhodobá srovnání a analýzy.

Bluetooth teploměry se používají mimo jiné v následujících oblastech:

  • Přeprava potravin: Monitorování chladicího řetězce
  • Dodávky chlazených výrobků: Měření teploty u příjmu zboží
  • Skladování potravin: Monitorování teploty při skladování v pultech nebo chladících místnostech
  • Měření teploty chemických roztoků

Přehled chytrých sond testo

testo 115i

testo 115i – chytrým telefonem ovládaný klešťový teploměr

Pro servis klimatizačních a chladicích zařízení a pro měření vstupní teploty a teploty zpátečky.

testo 915i

testo 915i – chytrým telefonem ovládaný teploměr

Pro měření okolní teploty a teploty v kanálech a na vzduchotechnických vyústkách.

testo 805i

testo 805i – chytrým telefonem ovládaný infračervený teploměr

Pro bezdotykové měření teploty stěn, jističů a komponentů klimatizačních systémů.

Pro chytré měření vlhkosti a průtoku

testo 605i – thermohygrometer operated by smartphone

testo 605i

testo 605i – chytrým telefonem ovládaný termohygrometr

Pro měření teploty a vlhkosti vzduchu v prostorech a kanálech.

testo 405i – thermal anemometer operated by smartphone

testo 405i

testo 405i – chytrým telefonem ovládaný termický anemometr

Pro měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemového průtoku ve vzduchotechnických kanálech.

testo 410i – vane anemometer operated by smartphone

testo 410i

testo 410i – chytrým telefonem ovládaný vrtulkový anemometr

Pro měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemového průtoku na vzduchotechnických vyústkách.

Pro chytré měření tlaku

testo 510i – diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

testo 510i

testo 510i – chytrým telefonem ovládaný diferenční tlakoměr

Pro měření diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku.

testo 549i – high-pressure measuring instrument operated by smartphone

testo 549i

testo 549i – chytrým telefonem ovládaný přístroj pro měření vysokého tlaku

Pro servis a vyhledávání závad u klimatizačních a chladicích zařízení a také pro jejich instalaci.

Teploměry pro chytré telefony: Moderní měření teploty pomocí aplikace

Důkladné kopírování naměřených hodnot z teploměru je nyní minulostí. Díky špičkové technologii mají uživatelé v dnešní době přístup k Bluetooth teploměru, který se používá ve spojení s chytrým telefonem. Tento nový přístroj je ideální pro měření teploty v potrubích nebo na vyústkách, kterými proudí vzduch. Okolní teploty lze také měřit pomocí teploměru pro chytré telefony. Moderní měřicí technologie Bluetooth teploměrů se vyznačuje nejvyšší přesností a možností přenosu do chytrého telefonu. Aplikace Testo pro Bluetooth teploměry nejen čte naměřené hodnoty, ale také je vyhodnocuje. Je užitečné zobrazit hodnoty Bluetooth teploměrů v tabulce nebo volitelně v grafu, aby byly krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé změny okamžitě patrné. Uživatelé mohou také využít funkci vytvoření zprávy, která převede hodnoty do Excelu nebo do PDF formátu, čímž se přenos naměřených data Bluetooth teploměrů stane velmi snadný. Je důležité, aby byly splněny požadované systémové požadavky: je vyžadován Android 6 nebo iOS 10. Musí být podporován také formát Bluetooth 4.0.

Výhody Bluetooth teploměrů pro chytré telefony jsou zřejmé:

Nezávislá měření • Rychlý přenos dat

Přímá viditelnost změn

Snadné vytváření protokolů, zpráv a vyhodnocení

Bluetooth měřicí přístroje: Bluetooth teploměry a další

Testo nabízí celou řadu Bluetooth měřicích přístrojů pro každou aplikaci v průmyslu, podnikání a obchodu. Kromě měření teploty s podporou smartphonu měří moderní vlhkoměry také vlhkost v místnostech, v plynech a ve směsích plynů. Vlhkost může být určena přímo pomocí měřicího přístroje, jako je teploměr Bluetooth, který svá data odesílá do tabletu nebo do telefonu, na kterém je nainstalovaná přidružená aplikace. Přístroje stanovily nový standard a již dávno přinesly infračervené záření jako bezdrátovou variantu. Všechny tyto přístroje zrcadlí výše uvedené výhody Bluetooth teploměrů a použití aplikace: Vyhodnocení naměřených dat Bluetooth teploměrů je hračkou. Tato data mohou být zahrnuta do dalších vyhodnocení nebo mohou být zaslána dalším zaměstnancům a účastníkům projektu.

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt
Bluetooth thermometer

Chytré Bluetooth sondy

Chytré sondy nastavují nový standard měření teploty a vlhkosti. Naměřená data jsou shromažďována pomocí Bluetooth teploměru a poté přenášena do chytrého telefonu, ve kterém je nainstalována aplikace pro Bluetooth teploměr. Tato aplikace umožňuje zobrazovat a vyhodnocovat naměřené hodnoty nezávisle na místě měření. Je možné vytvářet protokoly o měření a také přidávat fotografie a komentáře. Obchodníci a technici tak mohou být mobilnější než kdykoliv předtím díky vcelku snadnému ovládání kompaktních měřících přístrojů pomocí svého vlastního telefonu nebo tabletu. Aplikace pro Bluetooth teploměry a další měřicí přístroje je možné používat zdarma. To vám zajistí přístup ke všem výsledkům a zprávám kdykoliv a kdekoliv. Data můžete také odesílat e-mailem, aby byl umožněn přístup k datům také dalším uživatelům.

Teploměry pro iPhone: Mobilní zaznamenávání teplot

iPhone Thermometer

Aplikace testo Smart je k dispozici pro Android a iOS. Díky praktickým nabídkám měření se iPhone stane mobilním měřicím centrem a vaše práce bude mnohem efektivnější. Kromě toho lze současně zobrazit různá měření a okamžité viditelné změny naměřených hodnot. Mezi výhody Bluetooth teploměrů pro iPhone patří:

  • Zobrazení až šesti chytrých sond
  • Naměřené hodnoty je možné zobrazovat z dálky
  • Automatický výpočet různých parametrů
  • Možnost obrazové dokumentace a vložení komentářů
  • Dostupné předinstalované nabídky

Hygrometry pro iPhone: Měřte vlhkost pomocí chytrých telefonů

Bluetooth teploměr, který využívá chytrou použitelnost smartphonu, je také užitečným nástrojem pro měření vlhkosti. Termohygrometr je dobrým příkladem inovativních produktů, které společnost Testo nabízí podnikům usilujícím o co nejefektivnější práci. Slouží k měření vlhkosti v místnostech, zatímco Bluetooth teploměr může zároveň dodávat klíčové údaje o teplotě. Tyto měřicí přístroje je možné použít také v potrubí a vzduchových ventilech. Automaticky vypočítávají rosný bod a teplotu mokrého teploměru. Rozsahy měření jsou mezi 0 a 100% relativní vlhkosti a mezi -20 a +60 °C.