Průtokoměry – uchovejte si přehled o spotřebě vzduchu svých zařízení

Stlačený vzduch je enormně důležitý nositel energie v průmyslovém podnikání, který ale může stát velmi mnoho nákladů. Měřič stlačeného vzduchu vám, v neposlední řadě také z ekologických důvodů, pomáhá při zjišťování vaší spotřeby stlačeného vzduchu. Precizní měřicí a regulační technika vám přitom pomáhá spořit cennou energii, tím snižovat náklady a tím také dosahovat cíleného managementu v rámci ochrany přírody. Pomocí tlakoměru Testo máte možnost měření stlačeného vzduchu, a rovněž měření průtoku v rámci svého systému stlačeného vzduchu a hlídat spotřebu a úniky.

Průtokoměry sebou přináší následující výhody:

 • Pokles nákladů díky úspoře energie
 • Přesná měření spotřeby stlačeného vzduchu
 • Sledování úniků a spotřeby
 • Zabránění nežádoucím investičním nákladům
 • Neskutečně jednoduché a flexibilní při manipulaci
Měřič spotřeby stlačeného vzduchu

Přehled průtokoměrů

Pro 0,25...75 m³/h

Pro 0,75...225 m³/h

Pro 1,3...410 m³/h

Pro 2,3...700 m³/h

Pro velké průměry potrubí

S výměnnou armaturou

S tyčovou sondou

Velký energetický potenciál díky měření spotřeby stlačeného vzduchu

Pro průmyslové podniky je nepostradatelné, aby zjišťovaly spotřebu stlačeného vzduchu svých zařízení a případně ji optimalizovaly. Sledování hodnot spotřeby stlačeného vzduchu má v neposlední řadě důležitý význam pro efektivní management s ohledem na životní prostředí. Nežádoucí vysoká spotřeba energií zatěžuje nejen životní prostředí, ale je také víc než břemenem v rámci finanční zátěže podniku.

Průtokoměry testo vám umožní co možná nejpřesněji zjišťovat svou spotřebu stlačeného vzduchu. Přitom je každý náš měřič spotřeby stlačeného vzduchu také tlakovým nebo měřicím převodníkem, který je schopen naměřené hodnoty převést do elektrického jednotkového signálu. Takto lze tlakový převodník bez problémů zabudovat do vašich zařízení. Tlakový převodník tvoří tedy důležitý nástroj měřicí a regulační techniky.

Abyste zjistili, zda kapacita vašeho výrobníku stlačeného vzduchu stačí, máte navíc pomocí měřiče stlačeného vzduchu možnost provést analýzu špičkových zatížení.

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu

Praktické vlastnosti průtokoměrů testo:

 • Spolehlivá přesnost naměřených výsledků
 • Integrovaná funkce sumy se postará o to, že už nejsou nutné žádné další vyhodnocovací jednotky
 • Díky kalorimetrickému principu žádná ztráta tlaku při měření
 • Maximálně robustní senzor
 • Nejsou nutné kompenzace teploty
 • Na základě integrovaných vstupních a výstupních drah: optimální přesnost
 • Maximální flexibilita se postará o nejrůznější případy použití pouze pomocí jednoho přístroje (sledování spotřeby a úniků, měření spotřeby nebo průtoku) 
 • Rychlá doba aktivace pro plynulou a efektivní práci

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Vysoce precizní měření spotřeby stlačeného vzduchu pro průmyslová zařízení

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu

Sledování stlačeného vzduchu v zařízeních je pro průmyslové podniky stále důležitější. Přitom nejde pouze o úsporu nákladů podniku a tím o možný zisk. Mnohem důležitější roli v dnešní době hraje management s ohledem na životní prostředí, takže snižování spotřeby energií zařízení se stalo důležitějším, než kdy předtím. Pomocí našich měřičů spotřeby stlačeného vzduchu nemáte jen možnost sledovat svou spotřebu stlačeného vzduchu a tuto následně optimalizovat, ale máte i možnost lokalizovat možné úniky. Protože měřiče spotřeby stlačeného vzduchu Testo jsou k dostání v různých velikostech, můžete provádět přesně vyladěná měření právě v rámci každého vnitřního průměru potrubí.

Profesionální průtokoměry sebou přinášejí následující výhody: 

 • maximální flexibilita na základě vydávání různých signálů
 • maximální přesnost naměřených výsledků
 • flexibilní a jednoduché při manipulaci
 • žádná ztráta tlaku při měření

Snižování spotřeby stlačeného vzduchu – umožní vysoce moderní průtokoměry

Jedním z nejdůležitějších cílů průmyslového podniku v záležitostech potenciálu úspor je snižování spotřeby stlačeného vzduchu ve všech zařízeních. Pomocí přesného měřiče spotřeby stlačeného vzduchu Testo je snižování spotřeby stlačeného vzduchu nesmírně jednoduché. Přístroj zjišťuje nejen spotřebu odpovídajících zařízení, ale indikuje případné úniky a umožňuje průtoková měření. Protože lze obdržet měřiče spotřeby stlačeného vzduchu Testo v nejrůznějších velikostech, máte možnost provádění přesných měření v potrubí každé velikosti. Tuto možnost vám běžně prodávaný přístroj nemůže nabídnout. Jednoduché odečtení a vyhodnocení naměřených výsledků je důležitým krokem na cestě ke snížení spotřeby vzduchu vašich zařízení.

Měřič spotřeby stlačeného vzduchu

Neskutečně jednoduché a flexibilní měření tlaku

Pokud byste chtěli provádět maximálně přesné měření tlaku na průmyslových zařízeních, pak vám Testo nabízí kvalitativně vynikající měřiče tlaku vzduchu pro nejpřesnější měření. Máte tak možnost získat měřič vhodný pro různé průměry potrubí, který vám nabídne nejvyšší přesnost měření, takovou, jakou požadujete. Protože právě průmyslové podniky si nemohou dovolit nechat nepokrytý potenciál úspory energie. Vedlo by to dokonce k zátěži životního prostředí a také ze ztrátě úspěšnosti podniku. Měřiče spotřeby stlačeného vzduchu Testo jsou nesmírně jednoduché při manipulaci a nabízejí maximální flexibilitu díky schopnosti vydávat nejrůznější signály.

Měřič pro spolehlivou lokalizaci úniku

Protože průmyslová zařízení podléhají určitému opotřebení, může dříve či později dojít k možným únikům. Zde platí, aby byly spolehlivě lokalizovány a odstraněny tak rychle, jak je to jen možné. Měřič spotřeby stlačeného vzduchu vám umožní přesnou detekci úniků.

Každý, i malý únik v systému stlačeného vzduchu vede k nežádoucímu nárůstu spotřeby energií, což může vést ke zvýšení nákladů podniku. Mimo zřetel by se ovšem zde neměly nechat také ekologické aspekty. Právě v dnešní době je stále důležitější pokrýt nežádoucí spotřebu energií a minimalizovat ji. Pokud je v průmyslových zařízeních a při jejich funkci důležitý právě stlačený vzduch, pak s průtokoměry Testo stojíte vždy na té správné straně.

Právě pro větší vnitřní průměry potrubí má Testo vhodnou nabídku měření spotřeby stlačeného vzduchu. Tímto je ve srovnání s obvykle prodávanými přístroji docíleno maximální přesnosti měření. Maximálně nutné je to především také při lokalizaci úniků. Neboť tak mohou být rozpoznány už nejmenší závady a mohou být včas odstraněny.

Průtokoměry testo mají tyto výhody:

 • Výběr vhodných přístrojů pro nejrůznější průměry potrubí 
 • Flexibilní a jednoduché při manipulaci
 • Integrovaná funkce sumy
   

Hledáte měření rozdílového tlaku nebo měření absolutního tlaku?
Prohlédněte si náš sortiment.

Tlakoměr