Aplikační videa chladírenství

Zde si můžete prohlednout praktické aplikace s našimi přístroji.

Vyhledávání úniků u chladících zařízení pomocí přístroje testo 316-3

Údržba chladících systémů pomocí chytrých sond

Vakuace chladícího zařízení vakuometrem testo 552

Zkouška těsnosti s kompenzací teploty pomocí testo 570

Uvedení chladícího zařízení do provozu pomocí testo 570