Farmaceutická výroba

Výzvy

Sledování vlhkosti a teploty pro:

 • Zajištění stálého vnitřního klimatu
 • Včasnou reakci na odchylky
 • Dodržení interních/externích požadavků na kvalitu
 • Zajištění výroby v souladu s GxP
 • Zajištení efektivity a skladovatelnosti farmak

Řešení: monitorovací systém testo Saveris

 • Volně nastavitelný senzor s rádiovým a ethernetovým signálem
 • Integrace dalších parametrů měření pomocí analog. vazebního členu
 • Kontinuální měření/vyhodnocování vlhkosti a teploty
 • Alarmy a trendy alarmů (SMS/email, vizuální/akustický signál)
 • Profesionální software v souladu s 21 CFR Part 11

Navýšení účinnosti každodenních operací

 • Centralizované úložiště pro kontinuální monitorování
 • Transparentnost a dohledatelnost
 • Trendy alarmů pro včasné zásahy
 • Odpadá manuální vyčítání záznamníků a papírová dokumentace
 • Volitelně rozšiřitelný systém
 • Redukce zmetků díky správě alarmů (3 uživatelské úrovně)

Rádiové/ethernetové sondy:

testo Saveris radio and ethernet probes
 • Záznam a přenos dat
 • Měření vlhkosti a teploty
 • Volitelně polohovatelné a rozšiřitelné

Báze:

Data monitoring system
 • Uložení naměřených dat: >18 mil. hodnot
 • Zobrazení alarmů
 • Rozšíření: router, konvertor atd.

Software:

Temperature monitoring
 • Zobrazení naměřených dat
 • Bezpečná, centrální archivace naměřených dat
 • Analýza a vyhodnocení naměřených dat

Kompletní služby pro Vaši aplikaci, vč. odborného poradenství, školení a praktických zkušeností:

Konzultace
Možnost konzultace s našimi odborníky.  Více...
Návrh řešení
Návrh řešení
Připravíme Vám ideální řešení dle Vašich specifikací. 
Mapování
Identifikace optimálních míst měření pro umístění senzorů.  Více...

Plánování
Určení velikosti systému přímo na místě.  Více...
Kalibrace
(Re)kalibrace senzorů, vč. dokumentace - i na místě.  Více...
Instalace
Uvedení systému do provozu na požádání.  Více...

Odborná kvalifikace
Odborná kvalifikace/validace systému.  Více...
Školení
Zaškolení ve správném používání systému.  Více...
Zákaznická podpora
V případě otázek Vám jsou k dispozici naši odborníci.  Více...