Měření průtoku a výměny vzduchu

Čistota vzduchu v čistých prostorech je zajištěna pomocí vícestupňového filtrování a vysokého průtoku vzduchu. Vzhledem k tomu, jak jsou čisté prostory provzdušňovány a ventilovány, existují dvě základní provedení. Využívá se buď nelaminárního či laminárního proudění vzduchu. Pro čisté prostory s nelaminárním prouděním je čerstvý filtrovaný vzduch přiváděn do místnosti turbulentním způsobem a z místnosti se odvádí směs s "původním" vzduchem v prostoru. Toto umožní kontinuální ředění koncentrace částic v prostoru. Pro dosažení vyšší výměny vzduchu jsou vyžadovány čisté prostory s laminárním prouděním v kategoriích ISO 1 až ISO 5. Tento typ čistých prostor využívá kontinuální tok vzduchu s nízkou turbulencí. Rychlost proudění, objemový průtok a rychlost výměny vzduchu jsou tedy jedny z nejdůležitějších parametrů pro Vaše čisté prostory. Norma DIN EN ISO 14644-3 stanovuje, jakým způsobem je možné provádět měření v obou typech čistých prostor.

  • Dodržování směrnic a stanov o kvalitě vzduchu v místnosti měřením rychlosti proudění a objemového průtoku v čistých prostorech
  • Stanovení výměny vzduchu u zařízení s nelaminárním prouděním pomocí celkového objemového průtoku
  • Měřicí technika v souladu s DIN EN ISO 14644:2005 část 3

Speciální přístroje pro měření proudění vzduchu

Objemový průtok

Měřte objemový průtok pomocí objemového průtokoměru, který zachytí veškerý vzduch vycházející z koncového filtru nebo vyústky.

  • Objemový průtokoměr pro stropní vyústky dle DIN EN ISO 14644-3
  • Unikátní nástavec pro měření na vířivých vyústkách
  • Výpočet rychlosti výměny vzduchu a tvorba protokolů měření

Rychlost proudění

Přesné měření rychlosti proudění ve vzduchotechnickém kanálu, výpočet rychlosti výměny vzduchu a dokumentace výsledků měření - to vše s přesnou měřicí technikou od Testo.

  • Dodržování požadavků dle DIN EN ISO 14644-3 pro anemometry se žhaveným drátkem a vrtulkové anemometry
  • Přesné měření rychlosti proudění a objemového průtoku ve vzduchotechnickém kanálu nebo na vyústkách

Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz