Měření teploty a vlhkosti

Podle normy DIN EN ISO 14644-3 musí být testována schopnost ventilačního systému čistých prostor z hlediska udržování teploty a (relativní) vlhkosti vzduchu v rámci hraničních hodnot pro dané aplikace. Teplota okolí a vlhkost vzduchu ovlivňují procesy jako např. roztažnost nebo vytvrzování materiálů, růst či rozpad mikroorganismů, tvorbu koroze a rzi a mohou tedy poškodit kvalitu produktů vyráběných v čistých prostorech. Z tohoto důvodu má přesné měření teploty a vlhkosti v čistých prostorech důležitý význam. Kromě toho by měla být v celé místnosti měřena intenzita světla, hladina hluku a pohoda prostředí.

  • Zajištění teploty a vlhkosti vzduchu v místnosti v souladu s normami díky vysoce přesným sondám
  • Navíc: velice snadné provedení měření intenzity světla, hladiny hluku a pohody prostředí v místnosti

Všechny parametry bezpečně pod kontrolou

Teplota a vlhkost

Kontrolujte správné okolní podmínky ve výrobnách a laboratořích, aby byly dodrženy standardy kvality.

  • Přesné a spolehlivé měření a dokumentace teploty a (relativní) vlhkosti vzduchu
  • Kvalifikace čistých místností vyžaduje měřicí přístroje s vysokou přesností dle DIN EN ISO 7726
  • Rychlá a efektivní implementace s měřicí technikou od kvalitního výrobce

 

Intenzita osvětlení

Zajistěte přesné dodržování intenzity osvětlení a stejnosměrnost osvětlení v celé místnosti.

  • Bezproblémové měření LED diod s teplou i denní bílou barvou světla
  • Normovaná přesnost dle DIN EN 13032-1 třídy C dle DIN 5032-7
  • Bezproblémové měření čirých a zahřátých LED diod

Hladina hluku a pohoda prostředí

Kontrolujte hladinu hluku a šum v pozadí v místnosti - pro větší pohodlí a bezpečnost personálu.

  • Přesné měření hladiny hluku dle IEC 61672-1 třída 2 a ANSI S1.4 typ 2
  • Přesné měření pohody prostředí a stupně turbulence dle EN 13779

Máte nějaké otázky? Zeptejte se nás!

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
Email: info@testo.cz