Automatické sledování klima v průmyslu

V průmyslovém odvětví může velice snadno dojít k poškození citlivého materiálu a zboží vlivem špatně nastavených okolních podmínek prostředí. Spolu s monitorovacím systémem testo Saveris, lídrem ve své třídě, se zabezpečíte proti vzniku nebezpečných situací a předejdete zbytečným výdajům za náhradu škod.

testo Saveris - kompletní systém pro bezpečné sledování vnitřního klima

 • Spolehlivý: v případě překročení nastavených hraničních hodnot jste upozorněni emailem, pomocí SMS nebo přímo na místě
 • Ekonomicky šetrný: systém Vám šetří náklady za personál, který by musel manuálně vyčítat záznamníky a zapisovat naměřené hodnoty
 • Bezpečný: vybavený ochrannou technologií proti manipulaci
 • Praktický: díky centralizovanému ukládání naměřených hodnot máte rychlý a bezproblémový přístup k Vašim datům
 • Flexibilní: systém můžete kdykoliv rozšířit o další prvky pro měření stejných veličin na více místech nebo přidat měření veličin nových
 • Vše od jednoho dodavatele: konzultace, instalace, uvedení do provozu, konfigurace, kalibrace a mapování/distribuce míst měření

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz

Indoor climate monitoring in storage

Skladování

 • Automatické sledování okolních podmínek prostředí ve skladech
 • Nastavení optimálních podmínek pro skladované zboží a materiál
Indoor climate monitoring for logistics

Logistika

 • Sledování okolních podmínek prostředí v kamionech s kompletní dokumentací
 • Alarmy se zobrazují přímo řidiči
Indoor climate monitoring in measurement room

Měřicí místnosti

 • Měření vlhkosti a teploty dle VDI/VDE2627
 • Vyhněte se těm nejmenším odchylkám díky nastavitelným alarmům
Indoor climate monitoring in production/quality assurance

Zajištění kvality

 • Zajištění kvality produktů prostřednictvím automatického sledování klima
 • Měření vlhkosti/teploty pomocí záznamníků Testo
Indoor climate monitoring in preventive maintenance

Preventivní údržba

 • Sledujte přehřívání u strojů a pecí a předcházejte haváriím
 • Zabraňte opotřebení pomocí měření vlhkosti okolního vzduchu
Complete service for indoor climate monitoring

Naše kompletní služby

Poradíme Vám, jak provést instalaci, uvedení do provozu a konfiguraci systému. Mimoto se postaráme o mapování a distribuci míst měření a o kalibrace.

Humidity and temperature monitoring system testo Saveris

Jeden systém - nekonečné možnosti

Výhody všestranného monitorovacího systému testo Saveris:

 • Rádiové/LAN záznamníky pro měření vlhkosti, teploty a dalších parametrů - také kompatibilní se senzory z jiných systémů
 • Systém je možné flexibilně rozšířit - pro neomezené množství míst měření v oblasti výroby, skladování, zajištění kvality a logistice

Rádi Vám pomůžeme se sestavením Vašeho systému. Tip: vyžádejte si informace ohledně speciálních sad systémů pro průmysl.