Výzkum a vývoj

V oblasti výzkumu a vývoje může být termografie velice užitečná.

Pomocí termokamery lze snadno a spolehlivě analyzovat a dokumentovat teploty a teplotní profily složitých procesů.

Optimalizace lze být tedy provedena v jakékoliv fázi vývoje, což je zejména užitečné u teplotně náročných úkolů.

Analýza a optimalizace

Thermographic recording of circuit boards
Thermal image of a circuit board

V oblasti výzkumu a vývoje jsou termokamery využívány pro cílenou analýzu distribuce tepla, např. na deskách plošných spojů. Elektronické součástky na deskách plošných spojů jsou stále menší a menší a jejich umístění je více kompaktní - čímž se zvyšují nároky na odvod tepla. Pro účely optimalizace je pak zcela logické využít termografii k inspekci distribuce tepla, jelikož dané korelace je možné vyhodnotit rychle a jednoduše pomocí termogramů. Dále je pak možné ověřit, půjde-li součástky provozovat za daných teplotních specifikací.

Termografická analýza procesů

Thermal image LED
Thermal image LED

Potřebujete-li ověřit časový průběh, jako např. zahřátí a ochlazení LED diod, a ne jen jejich tepelnou distribuci v konkrétním časovém okamžiku, pak jsou termokamery s plně radiometrickým záznamem měření tou ideální volbou. Tyto kamery jsou schopné zaznamenat sekvence termogramů. Všechny naměřené hodnoty teploty jsou dostupné v každý okamžik procesu záznamu měření a je možné je zpětně analyzovat.

Technický list

Temperature accuracy tech sheet
Věděli jste, že termokamery testo 885 a testo 890 mají jednu z nejlepších teplotních přesností na trhu? O technickém pozadí se můžete dozvědět v technickém listu: Co charakterizuje vysokou přesnost ? Co musí kvalitní senzor umět? Jakou roli hraje úprava nastavení? Jak lze přesně analyzovat naměřená data měření pomocí LabVIEW?

Referenční zpráva: Kontrola ozubených kol rotoru vrtulníku ve výzkumu a vývoji pomocí termokamery testo 890.

Reference report preview
  • Tepelné anomálie na ozubených kolech, ložiskách a hřídelích naznačují potřebu optimalizace
  • Dlouhodobé záznamy s různým mechanickým zatížením umožňují vyvodit závěry o spolehlivosti a životnosti
  • Díky kompatibilitě s LabVIEW mohou být obrazová data zpracována programovacím softwarem a strukturovaným způsobem uložena

Zde zjistíte proč se testo 890 stalo nezbytným přístrojem pro vědce při testování a měření

 Rotorová ozubená kola přenášejí energii z pohonu na rotor, a proto jsou vystavena extrémnímu mechanickému namáhání. Vědci z technické univerzity ve Vídni používají termokameru testo 890 pro řadu testovacích a optimalizačních úkolů.

Tepelné oddělení

Thermal image insulation
Thermal image insulation

Ve velkých sestavách jsou součásti, které se výrazně zahřívají často umístěny v blízkosti jiných, tepelně citlivých součástí. Aby mezi těmito součástmi nedocházelo k přenosu tepla, je nutné provést buďto tepelné oddělení jednotlivých součástí nebo celé oblasti. Pomocí termokamery je pak měřena distribuce tepla a lze ji detailně analyzovat pomocí PC softwaru. Není-li možné provést tepelné oddělení, musí se zavést chlazení. I zde Vám termokamera může pomoci: ať již při hledání příčiny či řešení daného problému.

Stanovení správné úrovně izolace

V oblasti výzkumu a vývoje lze využít různé izolační materiály pro tepelné oddělení součástí. Pro správnou konfiguraci izolace jsou realizovány odlišné provozní scénáře s využitím různých izolačních materiálů a množství izolace a vše je termograficky zaznamenáno. Tyto série měření lze následně přesně analyzovat. Tato metoda je výhodná pro optimalizaci izolace, aby se předešlo zbytečným nákladům v pozdější fázi vývoje.

Vývoj mechanických součástí

Thermographic imaging of mechanical components
Thermal image mechanical component

V oblasti výzkumu a vývoje mechanických součástí nebo celých soustav je generace tepla (např. vlivem tření) a jeho rozptýlení uvnitř soustavy nebo součástí velmi vysoko na seznamu požadavků.

Ostatní součásti mohou být negativně ovlivněny teplem vycházejícím z mechanických součástí.

Příklad aplikace: Zajištění kvality v elektronice

Quality assurance application example preview

Tepelný vývoj elektronických součástek na desce plošných spojů může ovlivnit funkci sousedních sestav a dokonce může vést k poruše celého obvodu. Termokamery testo 885 a testo 890 umožňují

  • Podrobné zkoumání malých součástí a jemných struktur z hlediska jejich tepelného chování
  • Sledování vývoje tepla po delší dobu a za různých podmínek zatížení
  • Snadná a komplexní analýza a dokumentace tepelných procesů pomocí testo IRSoft

Zjistěte jak mohou testo 885 a testo 890 vylepšit analýzy v zajišťování kvality a urychlit optimalizační procesy.

Příklad aplikace: Urychlení výzkumu a vývoje

Thermal processes application example preview

Oddělení výzkumu a vývoje musí navrhovat produkty a zajistit jejich připravenost na trhu v kratších a kratších časových intervalech. Za tímto účelem musí být problémové oblasti detekovány v rané fázi, komplexně analyzovány a efektivně optimalizovány. Termokamery testo 885 a testo 890 umožňují

  • Vizualizaci a zkoumání jemných struktur a teplotních rozdílů
  • Zaznamenávání a analýzu tepelných procesů v delším časovém období
  • Přenesení naměřených hodnot z termogramů do diagramů (teplota a čas)

 Přečtěte si informace o tom jak lze výrazně urychlit testovací a vývojové procesy s testo 885 a testo 890.