Výroba

Nedostatečná kvalita výrobku nebo poruchy ve výrobním procesu mohou znamenat pro podnik dalekosáhlé finanční důsledky. Pro minimalizaci těchto rizik se doporučuje kontrola kvality a zajištění kvality pomocí profesionální měřicí techniky.

Kontaktujte nás!

Telefon: +420 222 266 700
E-Mail: info@testo.cz


Sledování klimatu

Fully automated climate monitoring in production

U téměř všeho zboží citlivého na teplotu se musí kontrolovat a prokazovat dodržování chladicího řetězce.

  • Použití systému sledování klimatu
  • Průběžné zaznamenávání teploty skladování

Zajištění kvality

Quality monitoring with thermography

Termokamery od firmy Testo zajišťují precizní analýzy situace a pomáhají tak při kontrole procesů a zajišťování kvality výrobku.

  • Odhalení cizích těles ve výrobních procesech
  • Rozeznání anomálií v rozložení tepla u součástek

Automobilový průmysl

auto-prumysl.jpg

Přenosná měřicí zařízení pro měření částic a distribuci tepla pro zajištění kvality v automobilovém průmyslu.

  • Měření zatížení částic v interiéru vozidla, zkouška účinnosti naftových filtrů, typová zkouška výfukových plynů podle 6c
  • Kontrola jakostních charakteristik ve výrobě, validace výrobků a výroby