Optimální skladování vakcín a spolehlivé chladicí řetězce

Více než 150 společností a institutů po celém světě provádí výzkumy a vývoje nových vakcín COVID-19 a stále více z nich hlásí slibné výsledky. Rozhodujícím faktorem při ochraně účinnosti vakcín během výroby, skladování a přepravy je monitorování definovaných teplotních limitů - od 2 do 8 °C až po extrémní minima -80 °C, v závislosti na vakcíně. Testo nabízí vhodnou měřicí techniku, která zajistí, aby nebyly vakcíny ovlivněny teplotními výkyvy:

 • Řešení pro monitorování prostředí a teploty od výroby vakcíny až po její podání
 • Produkty a řešení od USB záznamníků po plně integrované monitorovací systémy
 • Služby na míru a osobní rady našich odborníků.
 
H1-Headline-Landingpage-2000x1500px.jpg

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Optimální skladování vakcín a spolehlivé chladicí řetězce

Monitorování prostředí a teploty v chladničkách a mrazničkách

Headline-Application-1-Landingpage-2000x1500px.jpg

Pokud jsou vakcíny vystaveny špatným klimatickým podmínkám,

může být narušena jejich stabilita a účinnost - s fatálními následky. Pro zajištění splnění vysokých standardů kvality je proto nezbytné, aby byly monitorovány všechny hlavní klimatické veličiny. Klíčovým faktorem je udržování a dokumentace definovaných konstantních teplot citlivých vakcín a také zajištění nepřetržitého chladicího řetězce během celého cyklu produktu:

 • Jasně definované klimatické veličiny a teplotní limity musí být dodržovány ve všech fázích výroby.
 • Je bezpodmínečně nutné, aby během skladování a přepravy nedocházelo k žádným výkyvům teplot a klimatických podmínek a aby to bylo možné ověřit.
 • Ať už se jedná o očkovací středisko, dům s pečovatelskou službou nebo ordinaci lékaře, pokud jde o vakcinaci, je důležité, aby byla vakcína před jejím podáním plně monitorována pro zajištění jejího správného skladování a chlazení.

Měřicí řešení od společnosti Testo Vám umožní zajistit jak kvalitu vakcín, tak stabilní klimatické veličiny.


testo Saveris pro
life science aplikace

testo Saveris Life Science
 • Komplexní řešení
 • Maximální zabezpečení dat zajištěné redundantním trojitým ukládáním 

testo Saveris 2
 

testo Saveris 2
 • Bezdrátový záznamník dat
 • Dvojité ukládání naměřených dat
 • Úložiště v cloudu Testo Cloud umožňuje přístup k datům nezávisle na místě
 • Funkce alarmu pro překročení mezních hodnot (e-mailem nebo SMS)
 • Automatický odečet
 • Není možná validace
 • Neshoda s FDA 21 CFR částí 11
 • Vhodné pro velké projekty
 • Různé modely: např. testo Saveris 2 T3 se sondou typu K (-195 až 1350 °C) nebo k dispozici jako atraktivní sada pro chlazení (-50 až +150 °C)

testo 176 T2
 

testo 176 T2
 • USB záznamník dat
 • Místní úložiště v počítači (po vyčtení záznamníku)
 • Vizuální alarm
 • Možnost odečtu přes USB nebo SD kartu
 • Možnost validace
 • V souladu s FDA 21 CFR částí 11 při použití softwaru ComSoft CFR (k dispozici jako volitelné příslušenství)
 • Vhodné pro menší aplikace
 • Vysoká přesnost měření se sondou Pt100 s přesností do 0,02 °C (± 0,2 °C při -100 až +200 °C/±0,3 °C při +200,1 až +400 °C)
 • Možnost uložit až 2 000 000 naměřených hodnot
 • Životnost baterie až 8 let

testo 175 H1
 

testo 175 H1
 • USB záznamník dat
 • Místní úložiště v počítači (po vyčtení záznamníku)
 • Vizuální alarm
 • Možnost odečtu přes USB nebo SD kartu
 • Možnost validace
 • V souladu s FDA 21 CFR částí 11 při použití softwaru ComSoft CFR (k dispozici jako volitelné příslušenství)
 • Vhodné pro menší aplikace
 • Přesné měření teploty a vlhkosti (-20 až +55 °C) a výpočet rosného bodu
 • Možnost uložit až 1 000 000 naměřených hodnot
 • Životnost baterie až 3 roky

Monitorování teploty během přepravy vakcín

Headline-Application-2-Landingpage-2000x1500px.jpg

Pro různé vakcíny jsou kladeny různé požadavky na přepravní podmínky. Velmi citlivé vakcíny vyžadují nepřetržité chlazení při teplotách až -80 °C. I malé porušení teplotních limitů může být pro tyto vakcíny škodlivé. Řízení kvality v souladu s GxP proto definuje monitorování celého chladicího řetězce - od výroby vakcín až po jejich podávání lidem na klinikách, v ordinacích lékařů nebo ve speciálně vybavených vakcinačních centrech COVID-19. Cenným pomocníkem během tohoto procesu jsou měřicí přístroje od společnosti Testo. Zajišťují vysoce přesné monitorování chladicího řetězce, který zaručuje spolehlivou účinnost vakcín pro všechny požadavky:

 • Teploty chladničky od 2 do 8 °C
 • Teploty mrazničky od -18 do 0 °C
 • Extrémní teploty až do -80 °C

Bez ohledu na to, které klimatické veličiny je třeba monitorovat - Testo má vždy správné řešení.

 

 


Řada záznamníků dat testo 184 pro přepravu

testo 184 Transportdatenlogger Serie
 • Kompletní monitorování a transparentnost chladicího řetězce od výroby po místo podání
 • Různé verze pro různé teplotní rozsahy do -80 °C a také další monitorování vlhkosti a vibrací
 • Záznamníky dat s monitorováním vibrací pomáhají zajistit, aby zůstaly lahvičky s citlivými vakcínami neporušené.
 • Robustní nástroje a maximální zabezpečení dat
 

Další oblasti použití a služeb souvisejících s COVID-19

Obsah CO2 a aerosoly

CO2 measuring instruments

Obsah CO2 ve vnitřním prostoru se považuje za indikátor koncentrací aerosolu, které umožňují přenos patogenů vzduchem.

 • Měření CO2 pro optimální nastavení ventilačních systémů
 • Snížení obsahu CO2 pro nízké koncentrace aerosolu a snížené riziko infekce
 • Ruční měřicí přístroje pro kontrolní bodová měření nebo kontinuální měření se záznamníkem dat
 

Přesná měřicí technika pro laboratoře a čisté prostory

testo 400

V laboratořích a čistých prostorách hraje kromě velmi přesných měření teploty klíčovou roli také monitorování dalších klimatických veličin.

 • Rozsáhlé portfolio sond pro univerzální měřicí přístroje testo 400 a testo 440 nabízí vhodná řešení pro všechny měřicí úlohy.
 • Velmi přesné sondy určené speciálně pro laboratoře a čisté prostory zajišťují přesnost <1 %.
 • Intuitivní nabídky měření provedou uživatele spolehlivě celým měřením.
 

Sterilizace a lyofilizace

Validace sterilizačních a lyofilizačních procesů je právně předepsána a je klíčovým prvkem pro zajištění kvality.

 • Kompletní řešení testo 190: inovativní záznamníky dat, intuitivní software a praktické příslušenství
 • Bezpečné umístění záznamníků zajišťuje reprodukovatelnost naměřených hodnot.
 • Efektivní průběh validace, dokumentace, výpočet letality, doba výdrže a podmínky nasycené páry
 

Služby: Odborný celosvětový partner

nabídnout komplexní individuální balíček senzorové technologie, softwaru a přizpůsobených služeb.

Náš speciálně vyškolený servisní tým GxP vás svým zákaznickým a cíleným přístupem bude podporovat při všech procesních krocích:

 • Plánování a dokumentace
 • Kvalifikace systému
 • Validace softwaru
 • Podpora, údržba, kalibrace a validace vašeho systému