Údržba mechanických zařízení

Včasné a spolehlivé odhalení poškození zařízení, která jsou součástí výroby, je zejména důležité, aby mohla být zaručena bezpečnost a spolehlivost celého systému. Toto také znamená, že lze předejít nákladným výpadkům ve výrobě. Nárůst teploty, zvláště pak u mechanických součástí, často indikuje zvýšenou úroveň namáhání. Pomocí termokamery lze detekovat kritické teplotní podmínky přímo během provozu. Termografie v průmyslové výrobě také slouží pro pravidelné sledování množství kapaliny v utěsněných nádržích. Bezkontaktní termografické měření umožňuje určit, kdy je úroveň hladiny nádrže příliš nízká, a tím předejít poškození zařízení a následným výpadkům výroby.

Aplikace s vysokými provozními teplotami, které se vyskytují například v kovoprůmyslu, chemickém nebo stavebním průmyslu vyžadují flexibilní měřicí rozsah do až 1200 °C. Termokamery Testo tento požadavek splňují.

Chtěli by jste poradit?

Použijte náš online konfigurátor termokamer, abyste našli perfektní termokameru pro vaši aplikaci a požadavky. Můžete začít hned!

Sledování stavu součástí / úrovně hladiny nádrže

Údržba je lepší než oprava

Mechanical maintenance in industry
Thermal image of mechanical maintenance in industry

Oprava mechanických zařízení by měla být vždy považována až za poslední řešení. Pracovníci odpovědní za hladký průběh výroby se pochopitelně chtějí vyhnout prostojům a výpadkům provozu a oprava mechanických zařízení by si je zaručeně vyžádala. Inovační termokamery od Testo budou Vaším ideálním společníkem pro detekci a analýzu teplotních anomálií.

Bezkontaktní měření za provozu

Známky opotřebení mechanických součástí se často projevují dlouho před vlastní poruchou, a to zvyšováním teploty. Možné příčiny jsou tření, špatné nastavení, tolerance mechanických součástí nebo nedostatek maziva. Pomocí termokamery lze okamžitě zaznamenat všechny podezřelé změny. Hlavní výhoda infračerveného měření: lze být provedeno zcela bezkontaktně a z bezpečné vzdálenosti -  není tedy nutné zastavit provoz.

Efektivní sledování úrovně hladiny nádrže

Fill level monitoring
Thermal image of fill level monitoring

Kontrola úrovně hladiny kapalin uvnitř utěsněných nádrží se ukázala jako rozumná metoda, která zabraňuje poškození zařízení, a tedy předchází výpadkům ve výrobě.

Bezkontaktní kontrola úrovně hladiny pomocí termokamery

Bezkontaktní měření umožní např. okamžitou kontrolu zaplnění odlučovače oleje. Lze tak zabránit nebezpečnému přehřátí nádrží s chladicí kapalinou: poklesne-li hladina kapaliny na příliš nízkou úroveň, znamená to, že zařízení již nejsou dostatečně chlazena. Toto běžně hlídá přístroj, který automaticky kontroluje úroveň hladiny a při překročení hraniční hodnoty vyhlásí alarm. Avšak i automatický systém není 100% bezchybný a může selhat. Je tedy vhodné provádět i pravidelnou manuální kontrolu pomocí termokamery, čímž je možné zaručit bezpečný provoz systému.

Měření vysokých teplot

Preventivní údržba

High temperature industry
Thermal image of high temperatures in industry

Zařízení, která jsou za chodu vystavena vysokým teplotám, vyžadují pravidelnou termografickou kontrolu izolace s ohledem na poškození, které se může v průběhu času projevit, např. důsledkem únavy nebo opotřebení materiálu. Toto zahrnuje např. kontrolu průmyslových pecí a licích pánví z hlediska defektů, únavy materiálu a koksování.

Pomocí termokamery s funkcí pro měření vysokých teplot je možné zkontrolovat celý systém rychle a bezkontaktně - z bezpečné vzdálenosti.

Zajištění kvality a optimalizace procesů

High temperatures in industry
Thermal image of high temperatures in industry

Při zajištění kvality nebo optimalizace procesů pomocí termografie se především kontroluje rozložení teploty ve výrobku. Závěrem se vyvozuje, byla-li požadovaná cílová teplota procesu jednotně dosažena. Toto umožňuje zjistit, bude-li kvalita výsledného výrobku vyhovující.

Hlavní výhoda termografie: toto měření je možné provést za provozu.

Praktická příručka: Termografie v preventivní údržbě

Thermal imager guide

Další informace o tom, jak můžete:

  • Optimalizovat procesy
  • Snížit náklady

Video:Údržba elektrických zařízení s termokamerami Testo

Hřídele, ložiska a motory: Termokamery v mechanické údržbě

Podívejte se sami: podívejte se, jak snadné je najít tepelné nepravidelnosti strojů a mechanických součástí!

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt