Analýza, vyhodnocování a dokumentace termosnímků.

Termografie na nejvyšší úrovni vyžaduje víc než jen moderní kamerový systém. Rozhodující je vysoce výkonný analyzační software pro rychlou a snadnou analýzu a vyhodnocení termogramů a pro dokumentaci ve formě zprávy. Software testo IRSoft, nepodléhající licenci, byl vyvinut výhradně pro tyto požadavky. Nabízí obsáhlé analyzační funkce a vyznačuje se intuitivní obsluhou a vysokou uživatelskou přívětivostí.

Video testo IRSoft

Požadavek.

Analyzing thermal images
V profesionální termografii je vytvoření ostrých termosnímků pouze zlomek vlastní práce. Ty největší výzvy se skrývají pod povrchem: teprve následným zpracováním a interpretací se stávají ze zdánlivě jednoduchých „barevných“ obrázků průkazné termogramy. Z těch se dá potom odvodit efektivní optimalizace termograficky prověřovaných objektů. Tyto poznatky a analýzy musí být nakonec bez velké časové náročnosti shrnuty do profesionální zprávy. Přirozeně by také mělo být možné všechny obsažené informace ještě dodatečně editovat a zprávu by mělo být možné uložit ve všech běžných formátech.

Řešení.

Software thermal imager
Examinbing thermal images
testo IRSoft je výkonný počítačový software pro profesionální termografické analýzy. Byl speciálně vyvinut firmou Testo, je v plném rozsahu funkcí obsahem dodávky všech termokamer Testo a je možné jej bez licence instalovat na libovolném počtu počítačů.

Pro každý požadavek vyhovující funkce. 

Pro obsáhlou analýzu a zpracování termogramů na počítači máte u testo IRSoft mimo jiné k dispozici následující funkce:

  • Změna teplotní škály a palety – pro lepší zdůraznění nápadných detailů 
  • Lze měnit stupně emisivity různých materiálů od libovolně volitelných oblastí snímku až po jednotlivé pixely – pro velmi přesné termogramy
  • Zobrazení linie profilu a histogramů – pro snadnou analýzu průběhu a rozložení teplot
  • Zvýraznění překročení nebo podkročení hraničních hodnot – pro vizualizaci kritických teplot
  • Stanovení neomezeného počtu měřicích bodů, zjištění horkých / studených bodů a psaní komentářů – pro individuální termografickou analýzu dle potřeby
  • Paralelní práce na více termosnímcích – pro efektivní multitasking.
 

thermography-software-testo-IRSoft-twin-pix-2000x1500.jpg
Twin Pix
Create thermography report

TwinPix: dva obrázky v jednom. 
Funkce TwinPix Vám umožní překrýt přes sebe termosnímek a reálný snímek měřeného objektu, aby bylo možné se ve snímku jednodušeji orientovat a přesně lokalizovat případná závadná místa. Reálný snímek přitom nemusí být nutně pořízen termokamerou. Můžete zpracovávat také snímky měřeného objektu, které byly fotografovány normálním digitálním fotoaparátem a i z jiné pozice. Pomocí úrovně transparentnosti ve TwinPix nakonec individuálně nastavíte, jak intenzivní má být podíl reálného snímku nebo infračerveného snímku. A vložením infračervených hranic se dají jednoduše a efektně vizualizovat teplotní anomálie i v reálném snímku. 

 

Rychlé vytvoření profesionálních zpráv. 
Asistent zprávy testo IRSoft Vás provází krok za krokem k úplné a přehledné zprávě. Aby bylo pro Vás vytvoření zprávy ještě snadnější, jsou připraveny na výběr různé vzory zpráv. Je jedno, zda krátká a stručná zpráva nebo dlouhá a obsáhlá – vzory obsahují všechny rozhodující informace k místu měření, zadání měření a výsledkům šetření. Také individuální vzory se dají pomocí designéra zprávy samy snadno uzpůsobit. Zprávy je možné ukládat ve formátu PDF, RTF (např. pro další zpracování ve Wordu) nebo ve vlastním Testo-formátu TIR. TIR byl vyvinut výhradně pro testo IRSoft a umožňuje uložené zprávy i dodatečně kdykoliv jednoduše měnit.

 

IRSoft – přehled všech výhod:

Thermal imagers Testo with IRSoft

  • Precizní analýza termosnímků
  • Paralelní vyhodnocování více termogramů
  • Rychlé a snadné vytvoření profesionálních termografických zpráv
Help

87598f4486c00b177ece3e5a82cba4e7944ea4b2
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit