Preventivní údržba obou výrob luxusních jachet s termokamerami Testo.

V moderním výrobním zařízení loděnice NOBISKRUG v Kielském průplavu se také v infrastruktuře sází na inovativní technologie. K pravidelné údržbě a individuální kontrole zařízení, potrubí a výrobních strojů se používá termokamera Testo. Jako důležitý kámen mozaiky preventivní údržby u NOBISKRUG denně přispívá k tomu, aby všechny kroky výroby do sebe hladce zapadaly.
Logo Nobiskrug

Nobiskrug GmbH

Ve stavbě luxusních motorových jachet má loděnice NOBISKRUG v Rendsburgu celosvětově vynikající pověst. NOBISKRUG založená v roce 1905, odevzdala do dnešního dne s pouhými 18 zaměstnanci více než 700 nových modelů a četné přestavby.

Výzva

Therml imager Nobiskrug

Oddělení infrastruktury udržuje u NOBISKRUG provoz a je zodpovědné za všechny oblasti údržby: od techniky vytápění, klimatizace a ventilace až po trvalou funkčnost všech strojů, zařízení a také impozantních jeřábů. Aby se práce v preventivní údržbě usnadnila a rozšířily se možnosti měření, hledala loděnice NOBISKRUG vhodné řešení.


Řešení

WiFi data loggers

Po pozitivním výpočtu amortizace na pořízení termokamery bylo rozhodnuto pořídit přístroje od firmy Testo. Již v prvním roce používání se prostředky na nákup termokamery pro NOBISKRUG více než umořily, např. bylo během pouhých šesti měsíců zkontrolováno již více než 100 ovládacích panelů. Dalším úkolem byla lokalizace TÚV úniku byla pro údržbáře po celé dny hádankou. Už se diskutovalo o plánu rozkopat 80 metrů silnice, aby se našlo unikající potrubí. Poslední předběžná inspekce s kamerou však ukázala, že ani tam závada není. Až následné a opakované sledování zavedlo stopu k jiné budově, která byla zásobována druhým topným okruhem – a tam se únik nalezl.


Přehled výhod:

Thermal imager testo 872

  • Efektivní a bezdotyková údržba zařízení, též za částečného nebo plného zatížení 
  • Rychlé a spolehlivé nalezení problémů, např. lokalizace úniků
  • Preventivní kontrola potrubí a výrobních strojů
  • Zajištění bezproblémového výrobního procesu podniku