Whitepaper – Stále měříte? Nebo již monitorujete? Proč nehrát na jistotu a neušetřit peníze se systémem monitorování teploty?

Mnozí provozovatelé potravinářských podniků jsou přesvědčeni, že mají měření a dokumentování teplot naprosto pod kontrolou. Jak však ukazují statistiky z publikace Federálního úřadu pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin, skutečnost je poněkud odlišná. Podle ní přibližně čtvrtina všech kontrolovaných společností nedodržuje hygienické předpisy nebo předpisy týkající se průmyslové hygieny. Do této oblasti spadá soulad s teplotními limity, např. při skladování, přepravy nebo zpracování potravinářských výrobků.

Důsledky neúspěšné inspekce jsou dalekosáhlé - od nepříjemné, nákladné následné kontroly přes vysoké pokuty až po odstávky, které ohrožují samotnou existenci společnosti nebo způsobí negativní veřejné vnímání společnosti.

To však není jediný důvod pro monitorování kritických teplot. Každý, kdo vyrábí nebo distribuuje potravinářské výrobky, má povinnost pečovat o ně a je zodpovědný za to, že jsou výrobky nezávadné. To musí provozovatel potravinářského podniku zajistit prostřednictvím vhodných kontrolních systémů. Kromě toho je rovněž nutné vzít v úvahu hodnotu produktů, které jsou skladovány nebo vyráběny: Potravinářské výrobky, které nesplňují zákonné hygienické požadavky, musí být z trhu staženy. V každém případě je důležité, aby osoby odpovědné za kvalitu potravin měly teplotní hodnoty pod kontrolou.

To byla jen malá ukázka. Chcete se dozvědět více? Pokud ano, požádejte o kompletní zaslání aplikační zprávy. V našem whitepaperu se dozvíte

 • Proč každodenní staromódní měření prostě nestačí
 • Proč je papírování s ručně zapisovanými hodnotami problematické
 • Náklady vznikající při různých metodách měření
 • Výhody monitorovacích systémů při monitorování teploty
 

 

Food controls

Vyžádejte zde

Help

e6184e0c0daace53c21970f3e313e316047f6fed
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit

Obsah whitepaperu:

 1. Shrnutí
 2. Kvalitu nelze delegovat. Nebo: Povinnosti provozovatele potravinářského podniku
 3. 3 metody měření teploty
 4. Nakonec to za to stojí: Cenové srovnání technologií pro kontrolu teploty
 5. Speciální úkoly pro ruční měřicí přístroje a záznamníky
 6. Další metoda: Výhody automatizovaných monitorovacích systémů
 7. Tyto otázky vám pomohou najít systém monitorování teploty, který je pro Vás ideální
 8. O společnosti Testo: Špičková technologie z Německého Černého Lesa
White paper on Temperature monitoring