Jakou roli hraje Testo při ochraně australských námořních pokladů

 

 

 

 

 

Australské národní námořní muzeum je hlavní centrum pro sbírky, výstavy a výzkum námořních artefaktů. Nachází se v živém Darling Harbour v Sydney, který je domovem více než 140 000 exponátů přibývajících po celá desetiletí - neocenitelné památky australské mořeplavecké minulosti. Předměty se obvykle musí uchovávat v řízených atmosférických podmínkách s ohledem na jejich extrémní citlivost na světlo a vlhkost.

“Zachování správných podmínek prostředí našich sbírek je velmi důležité. Tyto předměty jsou zásadní pro naše kulturní dědictví, takže potřebujeme veškeré dostupné zdroje k zachování jejich historie pro budoucí generace,”
říká konzervátor předmětů Jeffrey Fox.

Po získání titulu v archeologii se Jeff rozhodl pro kariéru v oblasti konzervace. Asi před dvěma lety, po dokončení magisterského studia v Melbourne Museum, se Jeff usadil v Námořním Muzeu. Právě zde se naučil zvládat výzvy, kterým čelí tým konzervátorů při ochraně historických sbírek.

“Zachovávání správných podmínek prostředí našich sbírek je velmi důležité pro jejich životnost. Tyto předměty jsou zásadní pro naše kulturní dědictví, takže potřebujeme veškeré dostupné zdroje k zachování historie pro budoucí generace.”

Jeffrey Fox (Konzervátor ANNM)

Muzea

Museums

Profil Společnosti

Australské Národní Námořní Muzeum (ANNM) je federálně provozované námořní muzeum v Darling Harbor, Sydney, otevřené od roku 1991. V současné době vystavuje více než 140 000 australských námořních předmětů.

Situace

“Četné okolní faktory mohou ovlivnit různé materiály - světlo a UV záření poškozují papír a inkoust, zatímco vlhkost má mnohem větší vliv na kov, dřevo a tkaninu. Skutečnou výzvou při ochraně těchto významných předmětů je nalezení rovnováhy, která vyhovuje předmětu vyrobeném z kombinace těchto materiálů,”
Jeffrey Fox (Konzervátor ANNM)

Řešení

Spuštěno v roce 2017, bylo testo 160, vyvinuté speciálně pro sledování klimatických podmínek v muzeích. Více než 40 zařízení Testo je použito ve skladovacích a výstavních prostorách Národního Námořního Muzea a poskytují konzervačnímu týmu údaje potřebné pro správná rozhodnutí při ochraně australských námořních pokladů.

Výsledky

“Byl jsem ohromen technickou podporou, zálohováním a komunikací. V minulosti jsem zažil tolik problémů s nereagujícími obchodníky a dodavateli. Náš Testo Solutions ServiceManager byl vynikající a reagoval na jakékoliv obavy nebo otázky.”

Jeffrey Fox (Konzervátor ANNM)

Jaké jsou výzvy při ochraně muzejních výstav?

“Četné okolní faktory mohou ovlivnit různé materiály - světlo a UV záření poškozují papír a inkoust, zatímco vlhkost má mnohem větší vliv na kov, dřevo a tkaninu. Skutečnou výzvou při ochraně těchto významných předmětů je nalezení rovnováhy, která vyhovuje předmětu vyrobeném z kombinace těchto materiálů,” říká Jeff.

Jiné problémy zahrnují škůdci, jako jsou plísně a rybenky, kterým se daří v podmínkách potřebných pro skladování těchto sbírek. Ovládání prostředí je zde velmi důležité ke snížení pravděpodobnosti šíření škůdců – ale zachování vhodných podmínek ve výstavních prostorách je dalším problémem. Konzervační tým je v pravidelném kontaktu s technickou správou budov a snaží se společně najít rovnováhu mezi udržováním vhodných podmínek skladování a vytvářením příjemného prostředí pro návštěvníky muzea.

MaritimeMuseum-logo-2000x1500px.jpg

“Systém správy budov reguluje teplotu tak, aby byla vyhovující jak pro naše sbírky, tak pro návštěvníky. Ale stejně tak důležité je také zaměření se na životní prostředí,” říká Jeff.

Jakou roli hraje Testo při ochraně australských námořních pokladů

testo-160-national-maritime-museum_2000x1500px.jpg

Australský institut pro etický kodex konzervace kulturního materiálu  nabízí pokyny pro osvědčené postupy při uchovávání cenných kulturních sbírek - ale většinou se námořní muzeum spoléhá na vnitřní procesy, které vedou k lepší ochraně.

Testo 160 jsme zavedli s cílem ověřit účinnost bezdrátového záznamu údajů o teplotě. Získali jsme přístup k denním údajům o klimatu, které nám poskytují podrobnější informace, s nimiž můžeme dále pracovat. To nám také usnadňuje plánování dlouhodobých projektů konzervace.” říká Jeff.

“Celý tým může snadno získat protokoly o klimatu a všechna data jsou uložena centrálně a bezpečně v cloudu. Je tak mnohem jednodušší zajistit vhodné podmínky.
 
Více než 40 zařízení Testo je rozmístěno ve skladovacích a výstavních prostorách Námořního Muzea a poskytují konzervačnímu týmu údaje potřebné pro správná rozhodnutí při ochraně námořních pokladů Austrálie.