Děkujeme za Váš zájem o náš praktický průvodce pro topenáře.

Termografie se již před lety dostala do oblasti topenářství a nyní je zde velmi rozšířena. Termokamery Testo jsou vysoce cennými diagnostickými nástroji na trhu, které mohou topenáři použít.
Tento praktický průvodce představuje některé z nejdůležitějších oblastí použití a ukazuje, jak můžete pomocí termokamer ušetřit čas a náklady při každodenní práci a rozšířit nabídku služeb o další lukrativní činnosti.

Thermal imager underfloor heating

Lokalizujte otopná potrubí a detekujte úniky

Od topenářů se často požaduje, aby identifikovali a opravili úniky horkovodních potrubí. Pokud jsou tyto potenciální úniky pod kachlovými nebo betonovými podlahami, dochází tak k extrémně časově náročnému a pracnému úkolu zjištění místa úniků, včetně často nutného vykopávání velkých částí podlahy pro odhalení problému. Termokamera může pomoci identifikovat problémové oblasti téměř okamžitě, aniž by došlo k dalšímu rozsáhlému a zbytečnému poškození majetku zákazníka.

bauthermografie-registration-page-heating-Image-3-2000x1500px.jpg

Najděte rozvody potrubí

Při lokalizaci úniků potrubí otopného systému prvním úkolem zjištění trasy, kterou je potrubí vedeno. Použitím termokamery Testo je možné výrazně zkrátit potřebný čas:

  • Plocha, kterou je třeba prozkoumat, se zmenší na příslušnou oblast.
  • Díky dobré viditelnosti na termosnímku lze velmi snadno a pohodlně detekovat vedení potrubí (viz obrázek vedle).

Lokalizujte úniky

Jakmile termokamera odhalila potrubí, může být úsilí zaměřeno na lokalizaci úniku. Snímky vpravo zobrazují termografický průzkum dlažby mezi obývací částí a kuchyní. Majitel domu si stěžuje na možný únik vody pod dlažbou.
Thermal imager heating

Termosnímek ukazuje účinek tepelného vzoru z otopného potrubí vedoucího pod podlahou. V jednom bodě jasně vykazována zvýšená koncentrace teploty. Toto horké místo naznačuje možný únik z otopené soustavy. Úniky jsou obvykle identifikovatelné nepravidelnými horkými místy. Tyto termosnímky identifikovaly možné místo úniku z potrubí otopné soustavy a další zkoumání odhalilo, že v tomto bodě k únikům skutečně došlo.

Thermal imager heating construction

To byla jen malá ukázka. Chtěli byste se dozvědět více? Vyžádejte si nyní kompletního praktického průvodce. zdarma. Co v něm můžete najít:

Help

c8428dbc357d892a3a8a070d5de9e78d96b8d43a
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit

Praktický průvodce obsahuje

  • Sledování otopného potrubí a lokalizace úniků
  • Sledování rozložení a testování podlahového vytápění
  • Kontrola výkonu radiátoru před a po propláchnutí
  • Sledování skrytých odtahů spalin z kotle
  • Výhody investice
  • Technické vlastnosti termokamer.
  • Kritéria pro výběr kamery
  • Termokamery testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 a testo 875i.
Download practical guide thermography