Whitepaper o omezení rizika infekce ve zdravotnictví

Ve zdravotnických zařízeních jsou obzvláště vysoké požadavky na monitorování klimatických veličin. To platí také pro kliniky, ambulantní chirurgii nebo dialyzační střediska, ale také i pro ordinace lékařů nebo pro výrobu a skladování léčiv. Kromě zajištění úrovně tepelné pohody pro vytvoření dobrého pracovního prostředí a pro zotavení pacientů je také obzvláště důležité odstranit znečišťující látky a zajistit ochranu zaměstnanců a pacientů před infekcí.

Pouze dobře naplánovaný a spolehlivě udržovaný klimatizační systém může zajistit optimální podmínky prostředí a zabránit koncentraci aerosolů ve vzduchu, jako jsou viry nebo znečišťující látky v interiéru. V závislosti na klasifikaci dané místnosti může klimatizační systém současně ovlivňovat různé klimatické veličiny. Mezi ně patří objemový průtok vzduchu, stupeň turbulence, tlak, vlhkost, teplota, CO2, zvuk a světlo. Pomocí nejmodernější měřicí techniky by měly být pravidelně prováděny komplexní kontroly cílů a skutečného provozu systému z hlediska příslušných veličin.

Vadné nebo neudržované klimatizační systémy mohou narušit vnitřní klima a dokonce zvýšit riziko infekce. To je obzvláště důležité mít na paměti, zejména v době krize jako je globální pandemie Covid-19. Místnosti je často nutné ve velice krátké době přestavovat pro zvýšení kapacity a i přes vysoce dynamickou situaci je třeba dodržovat speciální požadavky na klimatizace a ověřit jejich vhodnost a účinnost pomocí přesné měřicí techniky.

  • ... které veličiny mají vliv na kvalitu vzduchu a jak je měřit
  • ... co vyžaduje současná infekční situace od moderní měřicí techniky
  • ... jak můžete proaktivně chránit zdraví zaměstnanců a pacientů

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt

Chtěli byste si přečíst celý whitepaper? Pokud ano, zaregistrujte se ke stažení právě teď.

Help

2b052eff245866867be7a63c7704caeea99e79df
Potvrďte
Akci nebylo možné dokončit
healthcare-2020-Whitepaper-2000x1500-EN.jpg