Měření emisí

Při analýze spalin a průmyslových zařízení často panují extrémní podmínky jako vysoká teplota, vysoká vlhkost nebo vysoký obsah prachu ve spalinách. Měření emisí probíhají v surovinově a energeticky intenzivních procesech, při nichž je produkováno spousta emisí jako třeba oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO₂), oxidy dusíku (NOX) nebo oxid siřičitý (SO₂). Tyto emise podléhají přísným podmínkám pro zajištění dodržování hraničních hodnot a pro optimalizaci procesů a průběhů. S velkým počtem odběrových sond, senzorů a speciálních možností, jako je automatické ředění nebo Peltierova úpravna plynu, byly analyzátory spalin od firmy Testo speciálně vyvinuty pro extrémní požadavky.
Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt