Nejdůležitější měřené veličiny pro bezpečné potraviny | Testo SE

Teplota je základní měřenou veličinou v potravinářském sektoru. V každé fázi potravinářského produktu, od sklizně až po talíř, je spolehlivé monitorování teploty a dodržování teplotních limitů zásadní.
Non-contact measurement with IR thermometers from Testo
 •  V závislosti na požadavcích se měří teplota jádra, povrchu nebo okolní teploty
 • Kontrolní bodové měření pomocí ručních měřicích přístrojů
 • Nepřetržité monitorování teploty pomocí záznamníků dat
 • Různé typy senzorů, konstrukce sond a infračervené teploměry pro jakýkoliv měřicí úkol

Teplota a potraviny

Jakou roli hraje teplota?

Bakterie

Temperature monitoring Testo data loggers
 • Chlazení zpomaluje růst choroboplodných zárodků, zejména při hodnotách nižších než 8 °C
 • Ohřev nad 80 °C po dobu několika minut ničí choroboplodné zárodky a bakterie

Pokyny

HACCP
 • Dodržování koncepce HACCP
 • Dodržování teplotních limitů pro příjem zboží, skladování a stravovací služby

Překročení mezních hodnot

pH measurement of meat
 • Rychlé množení choroboplodných zárodků, zejména v rozmezí 20 - 37 °C
 • Zkažení potravin
 • Zdravotní rizika, například z otravy jídlem

Metody měření

Vpichovací teploměr

Teploměr
Pro měření jádra a měření pomocí vpichování do polopevných a pevných látek.

Vpichovací infračervený teploměr

Zapichovací teploměr

Univerzál pro měření teplot povrchů i jader. Univerzální pro příjem zboží.
 

Měřiče teplot s připojitelnými snímači

Zapichovací teploměr

Pokud nechte měřit teplotu jádra, ale teploty povrchů nebo vzduchu.
 

Vpichovací sondy

Teploměr pro pokrmy

Velký výběr různých modelů - možné také ve speciálních provedeních.
 

Další informace


TPM („Total Polar Materials“) jsou produkty rozkladu, které vznikají při smažení. Hodnota TPM je spolehlivým ukazatelem kvality fritovacího oleje. Pravidelné měření je nezbytné, aby byla smažená jídla bezpečná a aby dobře chutnala.
testo 270 cooking oil tester
 • Fritovací olej s vysokou hodnotou TPM má obvykle také zvýšený obsah akrylamidu
 • Akrylamid vzniká hlavně při pečení, smažení nebo smažení škrobových produktů v důsledku takzvané Maillardovy reakce a je považován za karcinogenní
 • Kapacitní měření pro rychlou a spolehlivou kontrolu kvality fritovacího oleje

TPM a potraviny

Jakou roli hraje TPM?

Kvalita

testo 270 cooking oil tester
 • Optimální rozsah smažení mezi 14 % a 20 % TPM
 • Obzvláště dobrá chuť a zlatohnědá barva

Výměna fritovacího oleje

Frying fat measuring instrument
 • Určete správný čas pro výměnu oleje
 • Šetřete náklady snížením spotřeby fritovacího oleje

Pokyny

HACCP
 • Předpisy pro snížení hladiny akrylamidu v potravinách
 • Dodržování koncepce HACCP

Překročení mezních hodnot

Cooking oil tester
 • Zhoršení kvality smaženého jídla, např. černá krusta, infiltrace tuku
 • Zdravotní potíže, jako jsou bolesti břicha, poruchy trávení

Metody měření

Tester fritovacího oleje testo 270

Cooking oil tester
Tester fritovacího oleje pro každou aplikaci: intuitivní, rychlý a robustní.

Příslušenství

POP-Accessories-270-2000x1500.jpg
Nepostradatelné příslušenství pro váš měřicí přístroj. Buďte plně vybaveni!

Hodnota pH potravin má přímý dopad na růst mikroorganismů, a tedy na kvalitu a bezpečnost potravin. Při výrobě masa, uzenin, lahůdek a mléčných výrobků hraje hodnota pH velmi důležitou roli, protože ovlivňuje vlastnosti produktu (např. chuť, barvu, trvanlivost).
pH measurement
 • Hodnota pH je měřítkem síly kyselého nebo alkalického/zásaditého účinku látky
 • Stupnice hodnoty pH se pohybuje od 0 (extrémně kyselá) do 14 (extrémně zásaditá/alkalická), zatímco hodnota pH 7 je považována za neutrální
 • Efektivnější měření, protože lze teplotu a hodnotu pH kontrolovat současně pomocí jednoho přístroje
 • Různé sondy pro vysoce přesná měření v polotuhých, viskoplastických a kapalných médiích

pH a potraviny

Jakou roli hraje pH?

Růst zárodků

pH measurement in the food industry
 • Přírodní obsah kyselin nebo zásad brání růstu zárodků
 • Rychlé množení bakterií a mikroorganismů při neutrální hodnotě pH 6,6 až 7,5
 • Nevhodná teplota skladování také podporuje růst choroboplodných zárodků

Pokyny

HACCP
 • Dodržování koncepce HACCP
 

Odchylky hodnoty pH

ph meter
 • Konstantní hodnota pH zajišťuje stálou kvalitu potravin
 • Odchylky mají vliv na chuť, trvanlivost a konzistenci

Metody měření

pH-metry
s integrovanými sondami

Testo pH meters
Měřte jak teplotu, tak hodnotu pH.

pH-metry
s připojitelnými sondami

Determining pH

Flexibilní využití připojitelných sond.

Příslušenství

pH measurement
Vše co potřebujete pro měření hodnoty pH: od pH pufru až po testovací proužky.
Atmosférický vzduch obsahuje vždy určité množství vodní páry. Tento obsah se liší v čase a jeho umístění a nazývá se vlhkost vzduchu. Nadměrná relativní vlhkost podporuje růst plísní a zhoršuje trvanlivost potravin.
Testo humidity measurement
 • Relativní vlhkost je zvláště důležitá pro dlouhodobé skladování suchých produktů
 • Nepřetržité monitorování pomocí záznamníků dat nebo termohygrometrů

Vlhkost a potraviny

Jakou roli hraje vlhkost?

Skladování

Automatic monitoring by wireless LAN with testo Saveris 2
 • Vytváření ideálních podmínek prostředí prostřednictvím nepřetržitého monitorování vnitřního klimatu
 • Skladování suchých potravin v suchých, chladných a dobře větraných místnostech

Pokyny

HACCP
 • Dodržování koncepce HACCP

 

 

Odchylky obsahu vlhkosti

Humidity monitoring with Testo data loggers
 • Kondenzace a absorpce vlhkosti suchými produkty, zejména při silných teplotních výkyvech
 • Příliš vysoký obsah vlhkosti podporuje růst plísní a snižuje trvanlivost

Metody měření

Měřiče vlhkosti vzduchu

Měření vlhkosti Testo

Nezbytní univerzálové pro klima místností. Měří mimo jiné vzdušnou vlhkost i teplotu.
 

Záznamník vlhkosti

Moisture meters from Testo

Záznamník vlhkosti pro sledování vlhkosti a teploty.


Další informace


Máte nějaké dotazy?