Technika pro vytápění

Spaliny vznikající při spalování obsahují mimo jiné CO2, CO, Nox nebo částice sazí.  Ty zatěžují životní prostředí, negativně ovlivňují klima a pro člověka v sobě skrývají četná zdravotní nebezpečí. Proto je nezbytné vytvářet efektivnější spalovací procesy, optimalizovat tepelní procesy a především snižovat množství emisí. 


Analýza spalin

Měření spalin u spalovacích zařízení slouží k nastavení spalovacích zařízení pro ideální využití při ohřevu topné a užitkové vody. Ve vypouštěných spalinách by neměli být zjištěny škodlivé látky.

 • Prostředí musí být co možná nejméně zatěžováno škodlivými látkami
 • Energie musí být využívána co možná nejefektivněji

Měření tlaku

Při měření plynových hořáků je nutné měřit tlak přiváděného plynu a seřídit jej na hodnotu danou výrobcem zařízení. Měření tlaku se provádí diferenčně. Měření diferenčního tlaku se používá pro nastavení tlaku na trysce, neboť na tomto tlaku je závislý výkon kotle.

 • Optimální tlak průtoku plynu u plynových kotlů v rozsahu od 18 do 25 mbar
 • Zabránění výpadku otopného zařízení

Vyhledávání úniků

Zkouška pevnosti, těsnosti a provozuschopnosti plynových rozvodů (s možností přímého měření velikosti úniku plynu). Detekce úniku plynů (CH4, C3H8, H2, CO, CO2).

 • Měření velikosti úniku plynu při provozních podmínkách / provozním tlaku
 • Kontrola plynového potrubí detektorem

Měření teploty

Pro radiátory a systém podlahového vytápění nebo pro vnitřní vzduch: Testo nabízí celou řadu přístrojů pro měření teploty pro dodavatele topení.
 

 • Velký rozsah sond pro maximální flexibilitu
 • Optimálně kalibrované a normám vyhovující měřicí přístroje

Elektrické veličiny

Uživatelsky přívětivé měřicí přístroje se snadnou manipulací zajišťují přesné a bezpečné měření elektrických veličin, jako je proud, napětí nebo odpor.
 

 • Inovační multimetry, svorkové sondy, proudové zkoušečky a zkoušečky napětí
 • Testování ionizačního toku v plynových hořácích

Měření okolního CO

Oxid uhelnatý (CO) je nebezpečný plyn. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně kontrolovat znečištění CO na místech spalování.
 

 • Zajistěte měření CO v sekundách
 • Vynulování CO na místě měření

Kontaktujte nás

Máte nějaké otázky?
Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt